Derks Vacature Regulatory Affairs

Pharmacovigilance & Regulatory Affairs Specialist Benelux

Aanbod
 • dynamische benelux positie binnen een groeiende, innovatieve en internationale organisatie;
 • werken in een kleine en hechte organisatie met een collegiale sfeer;
 • werken in een vooruitstrevende, creatieve en klantgerichte organisatie;
 • uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Functie

Als PV & RA Specialist binnen deze organisatie ben je zowel verantwoordelijk voor taken binnen de PV als binnen de RA-afdeling. Hierin zorg je ervoor dat de veiligheid van de geneesmiddelen systematisch en continu gecontroleerd en bewaakt wordt. Dit doe je zodanig dat mogelijke schadelijke gevolgen van het gebruik van de geneesmiddelen wordt voorkomen en inspecties te allen tijde kunnen plaatsvinden en optimaal verlopen. Daarnaast zorg je ervoor dat de geneesmiddelen aan alle eisen voor effectiviteit en veiligheid voldoen. Je zorgt er hierbij voor dat de gezondheidsautoriteit(en) goedkeuring geven aan nieuwe geneesmiddelen, de registraties van bestaande geneesmiddelen behouden blijven met als doel dat de geneesmiddelen beschikbaar komen en blijven voor patiënten.

Binnen RA zal je in samenwerking met global verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van nieuwe registraties van geneesmiddelen en het onderhouden van bestaande registraties van geneesmiddelen. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de verzekering van de naleving op de lokale reglementaire vereisten voor de commercialisering van de geneesmiddelen.

Binnen Pharmacovigilance zal je in samenwerking met het Benelux-team verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en de uitvoering van alle taken die nodig zijn in het kader van de geneesmiddelenbewaking, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en de kwaliteitsstandaard binnen de organisatie. Hierbij zal je fungeren als ‘affiliate pharmacovigilance’-persoon voor global en ben je de back-up voor de lokale contactpersoon inzake geneesmiddelenbewaking naar de bevoegde autoriteiten voor Benelux. In deze functie kom je terecht in een hecht team, van in totaal vijf personen, verdeeld over Nederland en België. Je rapporteert aan de Pharmaceutical Affairs Director Benelux.

Kortom: in deze dynamische positie speel je een belangrijke rol in het onderhoud, de implementatie en de continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem voor Regulatory Affairs en Pharmacovigilance.

Profiel
 • afgeronde bachelor, bij voorkeur in een biomedische of biofarmaceutische richting;
 • minstens twee jaar werkervaring op het gebied van pharmacovigilantie of regulatory affairs;
 • kennis van en ervaring binnen de farmaceutische industrie;
 • kennis van medische terminologie en ervaring met projectmatig werken is een pre;
 • zelfstandig, proactief, analytisch en communicatief vaardig;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
Bedrijf

Onze opdrachtgever is een innovatieve, wereldwijd actieve farmaceutische organisatie. De belangrijkste focus ligt op de ontwikkeling van geneesmiddelen, en farmaceutische hulpmiddelen op het gebied van longziekten. De missie van deze organisatie is om een toonaangevende, onderzoeksgerichte speler te zijn, die in staat is met deze middelen mensen een langer en kwalitatief beter leven te geven. De lokale organisatie voegt daaraan toe dat zij lucht aan mensen en ideeën willen geven. Dat doen zij door al hun acties in dienst te stellen van hun klanten en altijd flexibel en creatief te zijn in hun werkwijze. Hierdoor zijn zij ‘preferred partner’, en dat willen ze blijven. De organisatie wil de gouden standaard zijn voor farmaceutische zorg in de indicatiegebieden waarbinnen zij actief zijn. Daarnaast neemt deze orgnisatie verantwoordelijkheid voor hun onderzoek en ontwikkeling, en investeren dan ook ruim 22% van hun omzet in R&D (ver boven het industrie gemiddelde). De kernwaarden van de organisatie zijn ondernemerschap, innovatie, teamgeest, durf, eigenheid en integriteit. Bovendien zijn ze in het bezit van een B-Corp en Great Place To work-certificering. Er zijn circa 120 medewerkers werkzaam op kantoor en in het veld in Nederland en in België. Voor de locatie in Nederland zijn we binnen het Pharmaceuticals Affairs departement Benelux op zoek naar een Pharmacovigilance & Regulatory Affairs Specialist.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-084-DD, naar Minke Gastreich, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Minke Gastreich via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!

Manager Finance & Information

Aanbod
 • unieke kans om een gevestigd huis opnieuw neer te zetten;
 • met enthousiaste en ingevoerde professionals de weg naar de toekomst inslaan;
 • positie met impact en visibility;
 • fundament, stabiliteit en kaders en sturen op gedrag;
 • met je afdeling van 40 professionals bijdragen aan kwalitatief goede en efficiënte zorg;
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO ziekenhuizen, jaarsalaris variërend van € 88.000,- tot € 136.000,-.
Functie

Het Ikazia komt uit een uitdagende financiële fase en heeft behoefte aan een stevige, professionele manager die hierin de uitdagingen ziet, ze benoemt, de juiste vervolgacties definieert en deze ook concreet oppakt. Je geeft leiding aan de afdeling F&I (Interne Controle, Business Intelligence, Zorgadministratie, Zorgverkoop en P&C/Financiële Administratie) en bent verantwoordelijk voor het financieel economisch beleid van het Ikazia Ziekenhuis. Je bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het ziekenhuis, in nauwe samenwerking met de medische staf en de collega managers.

Als sparringpartner voor de afdelingshoofden en de medewerkers die aan je rapporteren, fungeer je als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en rapporteer je aan het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille financiën. Uiteraard heb je regie in het opstellen van financiële (meerjaren)plannen, de jaarbegroting en latest estimates. Je levert managementinformatie aan de Raad van Bestuur en andere stakeholders omtrent resultaten, productie-afspraken met zorgverzekeraars en de kasstroomontwikkeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Ikazia werkt op basis van horizontaal toezicht samen met de Belastingdienst en zorgverzekeraars en samen met de Raad van Bestuur ben je aanspreekpunt van banken, zorgverzekeraars, andere financiers en de externe accountant. Je bekleedt een onafhankelijke positie en vertegenwoordigt F&I als concerncontroller naar de Raad van Toezicht en hebt daarmee rechtstreeks toegang tot de Raad van Toezicht.

Nu de verbeterplannen van het Ikazia bekend en in grote lijnen duidelijk zijn, gaan deze uitgevoerd worden. In de definitie van de concrete acties die hiermee gepaard gaan zit nog ruimte, die financieel en procedureel stevig gefundeerd moet zijn. Zowel in de onderbouwing, monitoring, als in de borging van de verbeterplannen wordt van de Manager F&I veel gevraagd.

Profiel
 • afgeronde academische opleiding in een bedrijfseconomische richting;
 • aantoonbare ervaring met en interesse in business control;
 • aantoonbare ervaring in de (ziekenhuis)zorg geldt als pre;
 • ervaring in het samenwerken met hoogopgeleide professionals;
 • positieve en optimistische mindset, bouwer met ‘can do’-mentaliteit;
 • proactief gericht op samenwerking op basis van vertrouwen;
 • sterk op zowel inhoud en structuur, als op proces en relatie;
 • betrokken, open en transparant;
 • gevoel voor interne verhoudingen en voor bestuurlijke dynamiek in een complexe context;
 • sterke communicatieve en sociale vaardigheden, brengt rust en luistert goed.
Bedrijf

Het Ikazia Ziekenhuis (circa 1400 fte, circa 210 miljoen euro omzet) is een bijzonder ziekenhuis. Door haar locatie en de zorgtaak die daaruit voortvloeit, maar ook door haar protestants-christelijke ontstaansgeschiedenis. Haar vier kernwaarden zijn uit die ontstaansgeschiedenis geformuleerd: oprechte interesse, onderling verbonden, betrouwbaar en professioneel. Men gelooft diep en oprecht in respect vóór elkaar en het beste úit elkaar halen. Door de mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, voelen mensen zich thuis bij dit huis. Ikazia is een opleidingsziekenhuis voor een aantal specialismen en heeft, om zorg dicht bij huis te leveren, poliklinieken in Barendrecht-Carnisselande en Ridderkerk-Slikkerveer. Het Ikazia komt uit een financieel uitdagende periode en is samen met financiers en zorgverzekeraars vol goede moed en elan een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe weg waarin bouwen, efficiency-verhoging, keuzes maken, samenwerking en ‘ de goede dingen doen’ centraal staan. Omdat de afdeling Finance & Information daar een cruciale rol in speelt, wil het Ikazia hier een sterke, positieve, op verbeteren gerichte manager aanstellen die met zijn/haar afdeling die toekomst uitstippelt.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-120-DD, naar Alexander Willemse: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Business Controller

Aanbod
 • impact op de financiële koers van het Ikazia Ziekenhuis;
 • financiële sparringpartner voor vakgroepen, maatschappen, managers en teamleiders;
 • volop ruimte om vanuit jouw expertise met business cases aan de slag te gaan;
 • belangrijke bijdrage leveren aan kwalitatieve zorg en een efficiënte ziekenhuisorganisatie;
 • samen met enthousiaste en ingevoerde professionals de weg naar de toekomst inslaan;
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO ziekenhuizen, jaarsalaris variërend van € 53.000,- tot € 81.000,-.
Functie

Het Ikazia Ziekenhuis komt uit een financieel uitdagende periode en is nu aan het bouwen. Hierdoor zijn we op zoek naar een ervaren Business Controller. Het gaat om een verantwoordelijke en veelzijdige positie, waarin je vanuit jouw expertise mede de planning & control cyclus beheerst, zodat de organisatie efficiënt en effectief kan worden bestuurd. Vanuit die rol leg je contact met de vakgroepen, ga je naar de medisch specialisten toe en stem je met managers en teamleiders aanpassingen in de uitvoering van het beleid af. Zo werk je samen aan de productiebegroting, waardoor de afdeling BI en het ziekenhuis de benodigde stuurinformatie optimaliseert.

Je rekent nieuwe activiteiten in business cases door, welke leidend zijn voor de keuze in investeringen en projecten. Samen met de directie en het MT stel je de begroting op, rapporteer je maandelijks over de voortgang en stuur je hierin bij waar nodig. Je leidt projecten en veranderprocessen met betrekking tot het financieel beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je bent de sparringpartner voor interne en externe contacten en checkt op doelmatigheid. Je bent proactief en zorgt dat tijdig financieel kan worden bijgestuurd op basis van analyses die inzicht geven. Met jouw belangrijke bijdrage aan de productiebegroting bepaal je mede welke consequenties dit heeft voor de omzet, bezetting (bedden) en begroting (kosten) van het Ikazia Ziekenhuis. Een impactvolle positie binnen een ziekenhuis in een financieel uitdagende periode.

Profiel
 • afgeronde opleiding in bedrijfseconomische richting op hbo- of wo-niveau;
 • minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • ervaring binnen de zorg, bij voorkeur bij een ziekenhuis;
 • stevige financiële expertise die je weet te vertalen naar heldere inzichten en adviezen;
 • analytisch, accuraat, resultaatgericht met oog voor kwaliteit;
 • assertief, anticiperend op ontwikkelingen in de markt, legt verbanden en bewaakt overzicht;
 • ervaring binnen de zorg is een pre, maar niet noodzakelijk.
Bedrijf

Het Ikazia Ziekenhuis (circa 1400 fte, circa 210 miljoen euro omzet) is een bijzonder ziekenhuis. Door haar locatie en de zorgtaak die daaruit voortvloeit, maar ook door haar protestants-christelijke ontstaansgeschiedenis. Haar vier kernwaarden zijn uit die ontstaansgeschiedenis geformuleerd: oprechte interesse, onderling verbonden, betrouwbaar en professioneel. Men gelooft diep en oprecht in respect vóór elkaar en het beste úit elkaar halen. Door de mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, voelen mensen zich thuis bij dit huis. Ikazia is een opleidingsziekenhuis voor een aantal specialismen en heeft, om zorg dicht bij huis te leveren, poliklinieken in Barendrecht-Carnisselande en Ridderkerk-Slikkerveer. Het Ikazia komt uit een financieel uitdagende periode en is samen met financiers en zorgverzekeraars vol goede moed en elan een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe weg waarin bouwen, efficiency-verhoging, keuzes maken, samenwerking en ‘de goede dingen doen’ centraal staan. Dus ben jij een ervaren controller die vanuit financiële expertise bij wil dragen aan de zorg binnen het Ikazia? Neem dan zeker contact met ons op en solliciteer!

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-123-DD, naar Alexander Willemse: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via

033 – 4728087. Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Derks Vacature Sales Marketing

Lead Market Access Manager

Offer
 • responsible and strategic role within a growing biopharmaceutical company
 • organisation with a great pipeline of new products
 • responsible for market access strategies for the new cell therapy portfolio
 • working together with a proactive and driven cross-functional team
 • direct influence on the local market access strategy
Position

As Lead Market Access Manager you will be responsible for the development and execution of pricing & reimbursement strategies for the cell therapy portfolio. Also, you will be responsible for early engagement to prepare for the cell therapy pipeline and developing compelling value & economic propositions. Furthermore, you will be interacting with key external stakeholders and working in close alignment with several cross functional teams to further develop the cell therapy business. Your focus will be on leading the execution for gaining national reimbursement and local access for the cell therapy portfolio in the Netherlands. This position is a key member of the cross functional team in providing strategic input for the development and support of the brand value story and external affairs strategy. Also, you will act as the pricing lead for cell therapy, in alignment with local procedures and consistent with the global pricing strategy.

This important position will play a central role in the Market Access Team, that engages and leverages insights from an external network of national payers and relevant stakeholders. You will report to the Director Market Access and Reimbursement and will be primarily office based at the Amsterdam office.

Profile
 • a Master of Science or PhD degree preferably in Economics, Health Economics, Business Studies, Medicine, Pharmacy, or another relevant field
 • at least 5 years of market access experience with a proven record of gaining access for new medication in the Netherlands
 • solid understanding of market access processes and payer needs and strategies at national and local level in the Netherlands
 • driven and proactive with strong analytical skills to lead access initiatives
 • strategic thinking and ability to influence affiliate leadership and above country level management to adopt ideas and strategies
 • excellent interpersonal skills, proactive and a team player
 • excellent command of written and spoken Dutch and English
Organisation

Our client is a research-based biopharmaceutical company with multiple marketed products, a pipeline of late-stage drug candidates and patient access programs to ensure medications are available to those who could otherwise not afford them. Their worldwide staff of more than 10,000 people is a close community where you can see the tangible results of your contributions, where every individual matters, and everyone has a chance to enhance their skills through on-going development Their product portfolio consists of products for HIV, Hepatitis, Oncology and Anti-fungal. You will be part of a team that is changing the world and helping millions of people live healthier, more fulfilling lives. By joining this client, you will become part of their mission to address unmet medical needs and improve life by advancing the care of patients with life-threatening diseases. With approximately 60 colleagues based in Amsterdam, the organisation has significantly grown in the past few years. Due to their strong pipeline in combination with an existing portfolio, the Lead Market Access Manager position is of strategic importance to secure further access and future business growth in the Netherlands. Are you up for this challenge?

Response

Interested? Please send your resume and motivational letter by e-mail, with reference to WL/022-049-DD, to Tim van Loon: info@derksenderks.nl.

For further information, please call, text or WhatsApp to Tim van Loon at number  +31 (0)6 20 79 77 21.

An individual assessment may be part of the selection procedure.

Our client has chosen Derks & Derks B.V. as recruitment agency for this assignment. We request therefore to send any application or other response to Derks & Derks.

Not quite the position you are looking for? Please check our website https://www.derksenderks.nl/vacatures/ for other interesting positions!

Derks Vacature Sales Marketing

Senior Key Account Manager

Offer
 • a challenging sales position in the growing field of microbial genomics
 • becoming part of an ambitious team in a state-of-the-art building in Leiden
 • key role with the possibility to coach and develop junior team members
 • flexibility to work remotely for some days per week
Position

As Senior Key Accountmanager you will be responsible for the growth of key customers and building strong and sustainable customer relationships. You will lead the complex sales process by using your strong account management skills and you are a go-getter when it comes down to it. Aligned with the microbial genomics industry growth, many key accounts are international and growing fast. As Senior Key Account Manager you will play a key role within the driven and ambitious commercial team. For example, by making key decisions based on your years of prior work experience, cross sales of new products and coaching of junior team members. You will also have responsibility in coordinating marketing activities such as new product launch strategies, budgeting and CAPA coordination. You will travel both national and international to meet customers and to attend relevant conferences and business events.

Profile
 • Master in Bioscience, Biotechnology, Nutrition Sciences, Bioinformatics, Microbiology or another relevant field
 • Minimum 5 years’ experience as Account Manager
 • Experience with microbiology and genomics technologies and a good network in pharma, food ingredients and biotech are a great advantage
 • Experience with complex sales processes and service agreements
 • Hands-on, flexible, focused, proactive and a commercial mindset
Organisation

Our client is a pioneer in genomic analysis since the early nineties. They have been on the forefront of microbial genomics innovations and their industrial applications. Over the last years their expertise has been established in several niche areas with an increasingly strong team. Among other services, these are some they offer: genome sequencing and annotations, microbiome analysis and microbial strain characterizations for regulatory approval. These services are aimed at improving, for example fermentation processes and human health. The microbial market is dynamic, growing and demanding. For that reason, the organizational culture can be described as energetic, positive, proactive and creative. You will be working in the commercial team (consisting of Account Managers, Business Developers and Marketeeers) and play a key role in the interation with top (international) customers.

Response

Interested? Please send your resume and motivational letter by e-mail, with reference to WL/22-051 to Tim van Loon: info@derksenderks.nl.

For further information, please call, text or WhatsApp to Tim van Loon at number  +31 (0)6 20 79 77 21.

Our client has chosen Derks & Derks B.V. as recruitment agency for this assignment. We request therefore to send any application or other response to Derks & Derks.

Derks Vacature Sales Marketing

Account Manager

Offer
 • a dynamic and independent sales position in the growing field of microbial genomics
 • responsibility for the growth of several key accounts by building strong customer relationships
 • becoming part of an ambitious team in a state-of-the-art building in Leiden
 • serving an international client base
Position

As Account Manager you are responsible for building strong customer relationships and cross selling of services for a number of key accounts. You will do so by being proactive and receptive to the needs and services required by different clients. Through your commercial expertise in customer relationship management, you will improve the performance and growth of your accounts. Your main contacts are scientists and researchers. The Account Manager works independently and cross-disciplinary with a team existing of an ambitious group of business developers, marketeers, and product developers. At times you will have to travel nationally or internationally, so flexibility is required.

Profile

 • an educational background, preferably in bioscience, biotech, or a related discipline
 • experience in account management or a different commercial role
 • experience with CRM-system and Business Intelligence tools
 • skills to work with key contacts and DMUs
 • a network in the pharmaceutical, food or biotech industry
 • excellent communication and negotiation skills
 • proactive, commercial and responsible

Organisation

Our client is a pioneer in genomic analysis since the early nineties. They have been on the forefront of microbial genomics innovations and their industrial applications. Over the last years their expertise has been established in several niche areas with an increasingly strong team. Among other services, these are some they offer: genome sequencing and annotations, microbiome analysis and microbial strain characterizations for regulatory approval. These services are aimed at improving, for example fermentation processes and human health. The microbial market is dynamic, growing and demanding. For that reason, the organizational culture can be described as energetic, positive, proactive and creative. As Account Manager you are part of the Commercial Team and report directly to the Commercial Director. This team exists of ten people and includes Marketing, Sales and Account Management.

Response

Interested? Please send your resume and motivational letter by e-mail, with reference to WL/22-050-DD to Tim van Loon: info@derksenderks.nl.

For further information, please call, text or WhatsApp to Tim van Loon at number  +31 (0)6 20 79 77 21.

Our client has chosen Derks & Derks B.V. as recruitment agency for this assignment. We request therefore to send any application or other response to Derks & Derks.

Recruitment Consultant Healthcare

Aanbod
 • brede verantwoordelijke rol binnen een succesvol team;
 • gesprekspartner op alle niveaus, veel kansen om zelf projecten op te zetten;
 • op en verder uitbouwen van jouw netwerk binnen de gezondheidszorg;
 • open en informele cultuur en sfeer;
 • goed arbeidsvoorwaardepakket, veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
 • flexibiliteit om werkzaamheden zelf (deels vanuit huis) in te delen.
Functie

Denk jij in mogelijkheden en houd je eenvoudig het overzicht over verschillende projecten? Ben je communicatief vaardig en commercieel ingesteld? Dan kom je in aanmerking voor de positie Recruitment Consultant bij Derks & Derks. In deze functie werk je binnen een hecht team voor meerdere opdrachtgevers tegelijk. Je bent dé gesprekspartner voor ons netwerk. Je helpt professionals met het vinden van de juiste baan en met vervolgstappen in hun carrière. Je bouwt nieuwe en bestaande relaties op en uit, coördineert werving- en selectie opdrachten, stelt marktanalyses op, vindt, benadert en interviewt relevante kandidaten en houdt regie over het hele proces. Je bent strategisch partner voor onze opdrachtgevers, adviseert over interessante HR-vraagstukken en ondersteunt door het inzetten van andere diensten van Derks & Derks, zoals Talent Development, wetenschappelijk onderzoek of onze onderscheidende Masterclass opleidingen.

Ons Healthcare team is succesvol en groeiend. Hierdoor zijn er veel kansen om nieuwe projecten te starten, kansen te pakken of met een eigen idee of businesscase aan de slag te gaan. Derks & Derks adviseert breder dan recruitment en heeft zelf senior arbeids- en organisatiepsychologen ‘in huis’ die organisaties ondersteunen. Samen met hen organiseren we interviewclinics, adviseren we op dieper niveau over individuele- en team-talenten en helpen we zorgorganisaties, teams en individuele professionals zo optimaal mogelijk te presteren. Met onze opleiding www.masterclassnieuwezorg.nl bieden we een uniek programma voor professionals in de zorg en verbreden we hun blik. Als Recruitment Consultant Healthcare ben je nauw bij de Masterclass NieuweZorg betrokken en mag je (eventueel zelfs als deelnemer) participeren.

Profiel
 • een afgeronde bachelor- of masteropleiding;
 • ervaring met werving & selectie, interim management en/of recruitment;
 • commercieel, proactief, met een gezonde dosis humor;
 • mensgericht, verbindend, samenwerkingsgericht;
 • affiniteit met de gezondheidszorg en in staat meerdere projecten tegelijk te managen;
 • goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal.
Bedrijf

Derks & Derks is al twintig jaar betrouwbare partner in Werving & Selectie, Detachering & Interim, Talent Development, HR Research en Executive Education. Met ons full service HR-bureau zijn we de grootste speler in de markt. Écht kijken en luisteren, dat is waar wij goed in zijn bij Derks & Derks. Persoonlijke aandacht, heldere afspraken, integriteit, strikte kwaliteitsnormen en wensen en behoeftes van opdrachtgever en kandidaat vormen daarin altijd de basis. We vinden talenten, we zorgen dat ze zich ontwikkelen en dat ze blijven.

Als expert in ons vakgebied en als specialist in de markten waarin we opereren, zoeken we continu naar mogelijkheden om onze kennis te delen en professionals bij elkaar te brengen. Dat doen we op allerlei manieren: korte, kleinschalige (maatwerk-)trainingen, bijvoorbeeld over succesvol solliciteren en feedback geven en clinics over interviewtechnieken, maar ook internationaal proberen we altijd meerwaarde te bieden en hebben wij diverse initiatieven opgezet, zoals het International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences (INRALS).

Daarnaast blijven we met onze opleidingen van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte.

Het Healthcare team richt zich op de (vaste en tijdelijke) bemiddeling en ontwikkeling van professionals binnen de zorg. Daarbij werken wij branche breed voor de volgende sectoren; ziekenhuizen, ZBC´s, zorgverzekeraars, apotheken, zorgaanbieders in de GGZ, JZ, VVT en VG en overheid.

De cultuur bij Derks & Derks is open, samenwerkingsgericht en informeel. We zijn betrokken en dragen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. In de praktijk betekent dit dat we werken aan een gezamenlijke doelstelling, zonder harde individuele KPI’s. Er is altijd ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Wat je nog meer kunt verwachten als je bij Derks & Derks werkt zijn de nodige borrels, de gezamenlijke lunch, het kerstdiner in stijl, het jaarlijkse beachvolleybal event en de vrijheid om gedeeltelijk thuis te werken.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/21-081-DD naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Business Analist

Aanbod
 • impact op de strategische koers van het Ikazia Ziekenhuis;
 • zelfstandige adviesrol richting Manager Zorgverkoop, Medische staf en diverse vakgroepen;
 • ruimte om vanuit jouw expertise bij te dragen aan BI en de benodigde stuurinformatie;
 • samen met enthousiaste en ingevoerde professionals de weg naar de toekomst inslaan;
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO ziekenhuizen, jaarsalaris variërend van € 47.000,- tot € 69.000,-.
Functie

Het Ikazia komt uit een uitdagende financiële situatie en is nu een nieuwe weg ingeslagen. Als Business Analist maak je onderdeel uit van het team Planning & Control. Je hebt binnen het team een belangrijke positie. Je geeft sturing op kostbare ziekenhuistrajecten en weet deze op de juiste manier te begroten. Je pakt detailvragen uit de vakgroepen op, levert stukken aan voor de jaarrekening en zorgt voor de juiste productiebegroting.

Daarnaast werk je intensief samen met de Manager Zorgverkoop die je ondersteunt met het verstrekken van de juiste stuurinformatie en productiedata. Jij weet big data om te zetten naar bruikbare analyses voor de zorgcontractering. Samen met de Manager Zorgverkoop zorg je dat onderhandelingen met betrekking tot zorgcontractering voorbereid zijn. Je bent hierbij kritisch waar nodig en weet zaken helder te presenteren en te beargumenteren. Ook ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen van de prijslijsten. Je behoudt het overzicht, bewaakt en behaalt deadlines. Je werkt veel samen met collega’s binnen het team zoals de Business Controllers, maar ook met diverse andere afdelingen.

Je hebt hart voor de zorg en zet jouw talent en expertise in door het ziekenhuis te ondersteunen bij data-gedreven werken. Daar is binnen het Ikazia Ziekenhuis juist nu veel behoefte aan, dus een mooie kans om je als Business Analist in te onderscheiden!

Profiel
 • afgeronde opleiding bedrijfseconomie of bedrijfsinformatiekunde op hbo- of wo-niveau;
 • minimaal 3 tot 5 jaar ervaring binnen een soortgelijke functie;
 • (big) data kunnen doorgronden en inzichtelijk maken voor anderen;
 • ervaring binnen de zorg is een pre, maar niet noodzakelijk;
 • gestructureerd, tactisch en analytisch sterk;
 • accuraat, stressbestendig en communicatief vaardig.
Bedrijf

Het Ikazia Ziekenhuis (circa 1400 fte, circa 210 miljoen euro omzet) is een bijzonder ziekenhuis. Door haar locatie en de zorgtaak die daaruit voortvloeit, maar ook door haar protestants-christelijke ontstaansgeschiedenis. Haar vier kernwaarden zijn uit die ontstaansgeschiedenis geformuleerd: oprechte interesse, onderling verbonden, betrouwbaar en professioneel. Men gelooft diep en oprecht in respect vóór elkaar en het beste úit elkaar halen. Door de mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, voelen mensen zich thuis bij dit ziekenhuis. Ikazia is een opleidingsziekenhuis voor een aantal specialismen en heeft, om zorg dicht bij huis te leveren, poliklinieken in Barendrecht-Carnisselande en Ridderkerk-Slikkerveer. Het Ikazia komt uit een financieel uitdagende periode en is samen met financiers en zorgverzekeraars vol goede moed en elan een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe weg waarin bouwen, efficiency-verhoging, keuzes maken, samenwerking en ‘de goede dingen doen’ centraal staan.

Word jij enthousiast van deze uitdaging, ben jij een expert in het doorgronden van big data en word jij warm van de dynamiek van een ziekenhuis? Dan maken we graag tijd voor een kennismakingsgesprek!

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-124-DD, naar Alexander Willemse: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod

 • strategische positie bij toonaangevend groeiend ziekenhuis;
 • verbindende rol richting zorgverzekeraars, partners en interne stakeholders;
 • adviserend aan directeur Financiën & RvB;
 • vanuit contractering organisatie-breed sturing geven naar de toekomst;
 • goed arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 70 CAO Ziekenhuizen.

Functie

Als Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop ontwikkel je een verkoopbeleid dat aansluit bij de strategische doelstellingen en de lange termijnvisie van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van contractafspraken met zorgverzekeraars in een snel veranderende markt. Je bent verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces, waarbij het continu professionaliseren en het op de kaart zetten van de zorgverkoop centraal staan. Daarbij zorg je voor een goede follow up van de afspraken en het succesvol oppakken van inhoudelijke projecten die voortvloeien uit contractering. Een strategische functie voor een stevig en ambitieus onderhandelaar.
Je coördineert de planning en uitvoering van het jaarlijkse zorgverkooptraject en stuurt uitvoerend een Accountmanager Zorgverzekeraars en een Medewerker Transitiegelden aan. Je werkt nauw samen met de afdeling Informatievoorziening & Control voor de totstandkoming van prijsafspraken, publicatie van prijzen en het beheer van contracten.

Relatiemanagement is een essentieel onderdeel van je dagelijks werk en vanuit jouw belangrijke rol word je betrokken bij strategische vraagstukken in de organisatie. Naast de intensieve contacten met zorgverzekeraars, onderhoud je ook contacten met diverse andere stakeholders, waaronder medisch specialisten, clustermanagement en Raad van Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor business case-ontwikkeling, dan wel projectmanagement met een sterke financiële component. Het AVL zet de komende jaren volop in op strategische samenwerkingsverbanden. Vaardigheden als het vertalen van inhoudelijk beleid in verkoopproposities, snel schakelen met managers en medisch specialisten en het opbouwen van een business data bestand (overzicht ter onderbouwing van offertes en discussies tijdens het verkoopproces), zijn daarbij essentieel.

Profiel

 • afgeronde academische opleiding in bedrijfseconomische richting;
 • minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare zorgverkoop-/zorginkoop rol;
 • gesprekspartner op strategisch niveau;
 • op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de markt;
 • ervaring met onderhandelen binnen een complex speelveld;
 • initiatiefrijk, ambitieus en ondernemend.

Bedrijf

Het Antoni van Leeuwenhoek is een toonaangevend ziekenhuis en behoort wereldwijd tot de top 10 kankergespecialiseerde ziekenhuizen. Het huis combineert zorg voor patiënten met grensverleggend onderzoek. De zorg kenmerkt zich door het op professionele en betrokken wijze streven naar optimaal resultaat, zowel in de zorg als in onderzoek. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een bijzondere positie binnen een steeds competitievere markt die tal van kansen en bedreigingen met zich meebrengt. Dit moet wordt vertaald naar een succesvolle verkoopstrategie. Een uitdagende rol met impact waar jij je als Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop op mag richten.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-130-DD, naar Alexander Willemse: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Manager Zorgverkoop

Aanbod

 • richting geven aan de strategische koers van het Ikazia Ziekenhuis;
 • verbindende rol richting zorgverzekeraars, samenwerkingspartners en interne stakeholders;
 • met daadkracht en verbindende instelling bijdragen aan kwalitatief goede en efficiënte zorg;
 • anticiperend op alle voor het huis relevante ontwikkelingen;
 • samen met enthousiaste en ingevoerde professionals de weg naar de toekomst inslaan;
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO ziekenhuizen, jaarsalaris variërend van € 65.000,- tot € 96.000,-.

Functie

Het Ikazia Ziekenhuis komt uit een uitdagende financiële situatie en is nu een nieuwe weg ingeslagen. De Manager Zorgverkoop draagt hier in belangrijke mate aan bij door het vertalen van de financiële en zorginhoudelijke doelstellingen naar toekomstgerichte afspraken met zorgverzekeraars en andere stakeholders. Vanuit jouw visie en expertise coördineer je de zorgverkoop. Dit weet je vakkundig en kwalitatief in een gestroomlijnd proces te doen, anticiperend op actuele interne ontwikkelingen. Rekening houdend met vraag en aanbod en in samenwerking met stakeholders in de regio. In samenwerking met de Business Analist verzorg je een goede afstemming en weet je rapportages goed te duiden. Je draagt zorg voor een professionele onderhandeling met zorgverzekeraars en neemt de interne stakeholders en hun behoeftes hierin mee. Je adviseert gevraagd en ongevraagd en komt met verbetervoorstellen. Je hebt de regie op het verkoopproces, weet de verschillende belangen af te wegen en interne en externe weerstanden te overbruggen. Je werkt samen met andere afdelingen zoals o.a. Planning & Control en Zorgadministratie. Je rapporteert direct aan de Manager Financiën en Informatie en fungeert zowel in- als extern als aanspreekpunt m.b.t. zorgcontractering.

Profiel

 • afgeronde academische opleiding in een bedrijfseconomische richting;
 • minimaal 5 jaar ervaring met zorg in- of -verkoop in een vergelijkbare rol;
 • aantoonbare ervaring binnen de zorg (binnen een ziekenhuis is een pre);
 • oog voor èn visie over ontwikkelingen in de markt;
 • stevige gesprekspartner met sterke communicatieve skills en onderhandelingskracht;
 • relatiegericht, cijfermatig- en analytisch sterke bouwer;
 • verbinder met empathisch vermogen, creatief met een warme zakelijkheid.
 • verbeteraar met oog voor proces.

Bedrijf

Het Ikazia Ziekenhuis (circa 1400 fte, circa 210 miljoen euro omzet) is een bijzonder ziekenhuis. Door haar locatie en de zorgtaak die daaruit voortvloeit, maar ook door haar protestants-christelijke ontstaansgeschiedenis. Haar vier kernwaarden zijn uit die ontstaansgeschiedenis geformuleerd: oprechte interesse, onderling verbonden, betrouwbaar en professioneel. Men gelooft diep en oprecht in respect vóór elkaar en het beste uit elkaar halen. Door de mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, voelen mensen zich thuis bij dit huis. Ikazia is een opleidingsziekenhuis voor een aantal specialismen en heeft, om zorg dicht bij huis te leveren, poliklinieken in Barendrecht-Carnisselande en Ridderkerk-Slikkerveer. Het Ikazia komt uit een financieel uitdagende periode en is samen met financiers en zorgverzekeraars vol goede moed en elan een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe weg waarin bouwen, efficiency-verhoging, keuzes maken, samenwerking en ‘de goede dingen doen’ centraal staan. Word jij enthousiast van deze uitdaging en de dynamiek van een ziekenhuis binnen een uitdagende regio? Dan maken we graag tijd voor een kennismakingsgesprek!

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-121-DD, naar Alexander Willemse: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!