Zorgcontractering

Bij Derks & Derks werken we al 20 jaar succesvol voor de zorg. We richten ons op senior professionals, management en directie met werving & selectie, detachering & interim en ontwikkelactiviteiten voor individuen en teams.

Vanuit onze unieke positie op het snijvlak van zorgaanbieders, industrie, overheid en zorgverzekeraars kijken we breder, verder en zien we meer. Door altijd over schotten heen te kijken en de wetenschap dat je alleen door alle partijen samen te brengen verder komt, hebben we 10 jaar geleden ons Healthcare Executive Education programma Masterclass NieuweZorg opgericht.

Mede daardoor staan wij middenin het zorglandschap en zijn we nauw betrokken bij dé uitdaging om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van onze zorg te behouden.

Positie in het zorglandschap tussen zorginkoop en zorgverkoop

Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de zorginkoper en zorgverkoper. Feitelijk zijn zij de poort naar zinnige zorg. Wij zijn van mening dat de focus bij zorginkoop en bij zorgverkoop meer op het maatschappelijk belang moet komen te liggen. Daarbij moet niet alleen het financieel perspectief, maar ook het kwaliteits- en toegankelijkheidsperspectief een prominentere plek op de agenda krijgen.

Huidige situatie
Het complexe proces van Zorgcontractering verloopt niet altijd vlekkeloos. Het afsluiten van zorgcontracten zou door succesvolle en transparante contractering een essentiële bijdrage moeten leveren aan kostenbeheersing in de zorg. De rol van zorginkopers en zorgverkopers is in dit proces dan ook doorslaggevend. Wij zijn ervan overtuigd dat deze professionals meer kunnen bereiken dan nu het geval is. Door meer vanuit vertrouwen te werken, door voortdurend (bij)geschoold te worden en door persoonlijke relaties op te bouwen en  elkaar in een netwerk te blijven ontmoeten. Dit dient het maatschappelijk belang én maakt dat er minder verloop is in deze groep.

Upgrade van zorg in- en verkoop
De droom van meerjarige, succesvolle en transparante contractering heeft ondersteuning nodig. Door de zorg in- en verkopers meer mandaat en allure te geven, door hen met elkaar kennis te laten maken, door best practices te delen en door een netwerk van collega’s te organiseren.

Samen met andere deskundige marktpartijen geven we de zorginkoop en zorgverkoop een waardevolle upgrade: onze opleiding Masterclass Health Contracting belooft een grote bijdrage te leveren aan een meer efficiënte, transparante en maatschappelijk verantwoorde verdeling van de 110 miljard euro die we jaarlijks aan de zorg besteden. We bieden een opleiding van acht dagen op de kernwaarden van moderne zorgcontractering. Docenten zijn hoog aangeschreven professionals, hoogleraren en directies.

Het beoogde netwerkplatform brengt de deelnemers uit alle relevante domeinen samen: Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet. Deelnemers komen uit gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars, ziekenhuizen, ggz instellingen, verzorgingshuizen, hogere overheden etc. Wij geloven in de combinatie van inhoudelijke en infotainment ontmoetingen, casuïstiek en best practices.

Masterclass Health Contracting: samen voor passende zorg? Deal !
Kijk voor informatie over op www.healthcontracting.nl

Meer informatie
– Lees hier een eerdere blog van Jan Derks over zorgcontractering
– Benieuwd welke kwaliteiten passen bij een goede zorginkoper of zorgverkoper? Download ons profiel van de ideale Zorginkoper en zorgverkoper
– Op zoek naar meer kennis en verdieping binnen het gehele zorgspectrum? Volg dan de Masterclass NieuweZorg