PRIVACYSTATEMENT DERKS & DERKS B.V.

PRIVACYSTATEMENT DERKS & DERKS B.V.

(Dit privacystatement is tevens van toepassing op de bedrijven en bedrijfsonderdelen die vallen onder de Derks & Derks Holding B.V.; Derks & Derks Detachering B.V., Masterclass NieuweZorg, Leergang Industriële Farmacie, Businessclass Pharma & Healthcare, INRALS, Automotive Assessment en FMFvacatures.nl)

Derks & Derks is zich ervan bewust dat het van essentieel belang is de persoonsgegevens van kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en beveiligen, conform de eisen van de AVG.

Wie zijn we?
Derks & Derks valt onder de Derks & Derks Holding B.V. en is gevestigd in Amersfoort aan de Databankweg 12A, 3821 AL. Derks & Derks Delivering Recruitment & Development Solutions. Specialist in Life Sciences en Healthcare. Wij verbinden wereldwijd organisaties en hoger opgeleide kandidaten en coachen, trainen en inspireren hen bij de volgende stap in hun ontwikkeling. Echt kijken en luisteren en gedegen adviseren, dát is waar wij goed in zijn.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert op één van onze vacatures, een assessment bij ons doet, deelneemt aan een van onze events of opleidingen of op andere wijze gebruik maakt van onze dienstverlening.

Wij kunnen u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven als uit ons netwerk, publiekelijk beschikbare media, LinkedIn of andere bronnen, blijkt dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in werk gerelateerde dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken als u ons expliciet toestemming heeft gegeven om dit te doen conform ons Privacystatement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening; Werving & Selectie, Detachering & Interim, Talent Development, Executive Education en HR Research. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij ontwikkelingen in uw loopbaan en denken graag met u mee. Meer specifiek, uw persoonsgegevens verwerken wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het volgende:

 • u te kunnen ondersteunen en adviseren tijdens uw loopbaan;
 • u op de hoogte te houden van relevante vacatures;
 • u te informeren over onze dienstverlening, opleidingen, events en nieuwsbrieven (dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld d.m.v. een vacature-alert of de e-mailwizard);
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aangaan en onderhouden en om de hiervoor relevante administratie uit te kunnen voeren;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers in het kader werving & selectietrajecten;
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en opleiding;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • (om onderzoek te doen, bijvoorbeeld salarisonderzoek binnen een specifieke functiegroep, altijd anoniem).

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en wat is de bewaartermijn?
Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens, bij inschrijving, sollicitatie, assessment en/of na interview:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan;
 • motivatie;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • salarisindicatie;
 • profielfoto;

Bovenstaande gegevens hebben een standaard bewaartermijn van twee jaar, indien er een andere bewaartermijn door u is aangegeven, houden we deze uiteraard aan.

Op het moment dat u voor een van de bedrijven van de Derks & Derks Holding BV. gaat werken/werkt/heeft gewerkt: 

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • diploma’s en getuigschriften;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisregistratie.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Derks & Derks.

Derks & Derks legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast indien relevant voor de dienstverlening en van belang voor haar rol als strategisch partner in human talent.
Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Per situatie kijken wij naar de noodzaak om bepaalde persoonsgegevens wel of niet te verstrekken aan een derde partij. Met alle partijen waarmee wij uw gegevens delen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking, bescherming en vernietiging van uw persoonsgegevens als de verwerking niet langer noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten: inzage, correctie wijzigen gegevens, vergetelheid/verwijdering en dataportabiliteit?

U heeft recht op inzage, wijziging, verwijdering of dataportabiliteit van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek indienen bij privacy@derksenderks.nl. Derks & Derks  zal binnen twee weken contact met u opnemen om u hierover te informeren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Derks & Derks vindt het erg belangrijk om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een database op een server op ons eigen netwerk.

Uw gegevens worden op de volgende manier beveiligd:

 • het netwerk is afgeschermd d.m.v. een firewall die actief beheerd wordt en waarop de securitypatches altijd zo snel mogelijk worden geïnstalleerd;
 • onze servers worden beheerd door deskundig personeel dat zich bewust is van de gevoeligheid van uw gegevens;
 • onze servers zijn voorzien van recente beveiligingssoftware en –updates;
 • binnen onze organisatie hebben onze medewerkers slechts toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor de doelen zoals die beschreven zijn in dit statement;
 • al onze medewerkers zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden die het verwerken van uw persoonsgegevens met zich meebrengen;
 • alle backups worden versleuteld opgeslagen.

Met wie hebben wij een verwerkersovereenkomst?
Conform actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden verstrekken. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze opdrachtgevers, zustermaatschappijen en (IT) leveranciers.

Gebruik van cookies
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor u.

Gebruik van Social plug ins
Via de website van Derks & Derks wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen en blokkeren cookie
De toestemming die u heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen. U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Gebruik van analyseprogramma’s en remarketing
Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google),  om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en wat het effect is van onze advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s. De hierdoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie hierover.

Datalekken
Ondanks alle maatregelen die wij hebben getroffen om datalekken te vóórkomen, kunnen datalekken voor komen. Indien uw gegevens (vermoedelijk) deel uitmaken van een datalek volgen wij de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en lichten wij u hierover in als dat noodzakelijk is conform de richtlijnen.

Indien u vragen heeft over ons privacystatement kunt u contact met ons opnemen via privacy@derksenderks.nl