Derks Vacature Sales Marketing

Lead Market Access Manager

Offer
 • responsible and strategic role within a growing biopharmaceutical company
 • organisation with a great pipeline of new products
 • responsible for market access strategies for the new cell therapy portfolio
 • working together with a proactive and driven cross-functional team
 • direct influence on the local market access strategy
Position

As Lead Market Access Manager you will be responsible for the development and execution of pricing & reimbursement strategies for the cell therapy portfolio. Also, you will be responsible for early engagement to prepare for the cell therapy pipeline and developing compelling value & economic propositions. Furthermore, you will be interacting with key external stakeholders and working in close alignment with several cross functional teams to further develop the cell therapy business. Your focus will be on leading the execution for gaining national reimbursement and local access for the cell therapy portfolio in the Netherlands. This position is a key member of the cross functional team in providing strategic input for the development and support of the brand value story and external affairs strategy. Also, you will act as the pricing lead for cell therapy, in alignment with local procedures and consistent with the global pricing strategy.

This important position will play a central role in the Market Access Team, that engages and leverages insights from an external network of national payers and relevant stakeholders. You will report to the Director Market Access and Reimbursement and will be primarily office based at the Amsterdam office.

Profile
 • a Master of Science or PhD degree preferably in Economics, Health Economics, Business Studies, Medicine, Pharmacy, or another relevant field
 • at least 5 years of market access experience with a proven record of gaining access for new medication in the Netherlands
 • solid understanding of market access processes and payer needs and strategies at national and local level in the Netherlands
 • driven and proactive with strong analytical skills to lead access initiatives
 • strategic thinking and ability to influence affiliate leadership and above country level management to adopt ideas and strategies
 • excellent interpersonal skills, proactive and a team player
 • excellent command of written and spoken Dutch and English
Organisation

Our client is a research-based biopharmaceutical company with multiple marketed products, a pipeline of late-stage drug candidates and patient access programs to ensure medications are available to those who could otherwise not afford them. Their worldwide staff of more than 10,000 people is a close community where you can see the tangible results of your contributions, where every individual matters, and everyone has a chance to enhance their skills through on-going development Their product portfolio consists of products for HIV, Hepatitis, Oncology and Anti-fungal. You will be part of a team that is changing the world and helping millions of people live healthier, more fulfilling lives. By joining this client, you will become part of their mission to address unmet medical needs and improve life by advancing the care of patients with life-threatening diseases. With approximately 60 colleagues based in Amsterdam, the organisation has significantly grown in the past few years. Due to their strong pipeline in combination with an existing portfolio, the Lead Market Access Manager position is of strategic importance to secure further access and future business growth in the Netherlands. Are you up for this challenge?

Response

Interested? Please send your resume and motivational letter by e-mail, with reference to WL/022-049-DD, to Tim van Loon: info@derksenderks.nl.

For further information, please call, text or WhatsApp to Tim van Loon at number  +31 (0)6 20 79 77 21.

An individual assessment may be part of the selection procedure.

Our client has chosen Derks & Derks B.V. as recruitment agency for this assignment. We request therefore to send any application or other response to Derks & Derks.

Not quite the position you are looking for? Please check our website https://www.derksenderks.nl/vacatures/ for other interesting positions!

Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod

 • strategische positie bij toonaangevend groeiend ziekenhuis;
 • verbindende rol richting zorgverzekeraars, partners en interne stakeholders;
 • adviserend aan directeur Financiën & RvB;
 • vanuit contractering organisatie-breed sturing geven naar de toekomst;
 • goed arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 70 CAO Ziekenhuizen.

Functie

Als Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop ontwikkel je een verkoopbeleid dat aansluit bij de strategische doelstellingen en de lange termijnvisie van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van contractafspraken met zorgverzekeraars in een snel veranderende markt. Je bent verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces, waarbij het continu professionaliseren en het op de kaart zetten van de zorgverkoop centraal staan. Daarbij zorg je voor een goede follow up van de afspraken en het succesvol oppakken van inhoudelijke projecten die voortvloeien uit contractering. Een strategische functie voor een stevig en ambitieus onderhandelaar.
Je coördineert de planning en uitvoering van het jaarlijkse zorgverkooptraject en stuurt uitvoerend een Accountmanager Zorgverzekeraars en een Medewerker Transitiegelden aan. Je werkt nauw samen met de afdeling Informatievoorziening & Control voor de totstandkoming van prijsafspraken, publicatie van prijzen en het beheer van contracten.

Relatiemanagement is een essentieel onderdeel van je dagelijks werk en vanuit jouw belangrijke rol word je betrokken bij strategische vraagstukken in de organisatie. Naast de intensieve contacten met zorgverzekeraars, onderhoud je ook contacten met diverse andere stakeholders, waaronder medisch specialisten, clustermanagement en Raad van Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor business case-ontwikkeling, dan wel projectmanagement met een sterke financiële component. Het AVL zet de komende jaren volop in op strategische samenwerkingsverbanden. Vaardigheden als het vertalen van inhoudelijk beleid in verkoopproposities, snel schakelen met managers en medisch specialisten en het opbouwen van een business data bestand (overzicht ter onderbouwing van offertes en discussies tijdens het verkoopproces), zijn daarbij essentieel.

Profiel

 • afgeronde academische opleiding in bedrijfseconomische richting;
 • minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare zorgverkoop-/zorginkoop rol;
 • gesprekspartner op strategisch niveau;
 • op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de markt;
 • ervaring met onderhandelen binnen een complex speelveld;
 • initiatiefrijk, ambitieus en ondernemend.

Bedrijf

Het Antoni van Leeuwenhoek is een toonaangevend ziekenhuis en behoort wereldwijd tot de top 10 kankergespecialiseerde ziekenhuizen. Het huis combineert zorg voor patiënten met grensverleggend onderzoek. De zorg kenmerkt zich door het op professionele en betrokken wijze streven naar optimaal resultaat, zowel in de zorg als in onderzoek. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een bijzondere positie binnen een steeds competitievere markt die tal van kansen en bedreigingen met zich meebrengt. Dit moet wordt vertaald naar een succesvolle verkoopstrategie. Een uitdagende rol met impact waar jij je als Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop op mag richten.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-130-DD, naar Alexander Willemse: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Medisch Adviseur MSZ

Aanbod
 • zorginhoudelijke positie met impact op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland;
 • jouw kennis als arts op macroniveau inzetten;
 • werken bij dé toonaangevende zorgverzekeraar met slagkracht;
 • hecht team (22 fte) met daarbinnen een collegiale samenwerking tussen 8 artsen;
 • meedenken over de visie van Zilveren Kruis 2025;
 • uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden.
Functie

In deze functie beoordeel je machtigingsaanvragen van verzekerden voor medisch specialistische zorg, revalidatiezorg en geriatrische revalidatiezorg. Je beoordeelt of de verzekerde recht heeft op een vergoeding binnen (vooral) de medisch specialistische zorg, zoals behandelingen in het buitenland of plastische chirurgie. Hiervoor raadpleeg je, in sommige gevallen, wetenschappelijk onderzoek om een gegronde argumentatie tot stand te brengen. Je bent betrokken bij het hele proces van spiegelen, naleving- en materiële controles. Je voert hiervoor gesprekken met zorgaanbieders, je beoordeelt aangeleverde inhoudelijke informatie en onderzoekt, als dat nodig is, patiëntendossiers op locatie van de zorgaanbieders. Je neemt duidelijke standpunten in over de rechtmatigheid, doelmatigheid en gepast gebruik van gedeclareerde zorg en beargumenteert beslissingen zowel richting collega’s als zorgaanbieders. Het begrip ‘de Stand van de Wetenschap en Praktijk’ staat hierbij centraal. Je geeft advies en bent betrokken bij rechtszaken met zorgaanbieders of verzekerden, die vaak gaan over rechtmatige zorg.

Daarnaast ben je als Medisch Adviseur MSZ verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van de zorginhoudelijke kennis binnen Zilveren Kruis. Je deelt je kennis actief en bent een zorginhoudelijke vraagbaak voor je collega’s. Je draagt zorg dat de medewerkers in jouw functionele eenheid zorgvuldig omgaan met medische informatie van onze verzekerden. Je faciliteert dat medewerkers die zorginhoudelijke gegevens beoordelen en interpreteren dit op een juiste wijze doen. Bij het uitvoeren van al deze taken ben je je steeds bewust van de belangen van de klanten (de verzekerden) op de korte en lange termijn, op individueel en collectief niveau en weeg je deze af.

Profiel
 • BIG geregistreerd arts;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van medisch specialistische zorg of huisartsengeneeskunde;
 • affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
 • verbindt theorie en praktijk en kijkt overstijgend naar vraagstukken;
 • besluitvaardig, analytisch en met overtuigingskracht;
 • drive om zaken te veranderen.
Bedrijf

Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van Achmea, de grootste collectieve zorgverzekeraar in Nederland. Voor haar ruim vier miljoen klanten zet Zilveren Kruis veranderingen in gang om de zorg in ons land op hoog niveau te houden. Als Medisch Adviseur MSZ maak je onderdeel uit van het Controleteam MSZ/GGZ binnen de afdeling Naleving & Controle. Het team Naleving & Controle is onderdeel van de afdeling Zorginkoop en is verantwoordelijk voor het controleren van declaraties op rechtmatigheid en doelmatigheid, het beoordelen van (complexe) machtigingsaanvragen, het spiegelen van aanbieders op hun declaratiepatronen en het zorgdragen dat contractafspraken met aanbieders worden nageleefd.

Het Controleteam MSZ/GGZ bestaat uit ruim 20 personen (zorginhoudelijk adviseurs, controlespecialisten en –medewerkers) en houdt zich bezig met het meedenken over en implementeren van nieuw beleid, het uitvoeren van (materiële) controles en de naleving van gemaakte inkoopafspraken. Hierdoor is er een breed scala aan expertise en vaardigheden aanwezig. Binnen het team werk je vooral intensief samen met circa zeven andere medisch adviseurs MSZ in een grotendeels zelfsturend team. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Naleving & Controle, die op zijn beurt onderdeel is van Zorginkoop.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-047-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse via 033 – 4728087

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Regiomanager Rughuis Amsterdam

Aanbod
 • eindverantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige zorglocatie;
 • aansturen van een team van gedreven zorgprofessionals;
 • uitbouwen van de commerciële mogelijkheden van de vestiging;
 • succesformule toelichten aan verwijzers in de regio;
 • flexibiliteit, collegiale werksfeer en een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Functie

Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bedrijfsmatige doelstellingen van de vestiging. Je zorgt voor de juiste profilering van het Rughuis en zorgt voor de juiste aansturing, begeleiding en coaching van een team professionele zorgprofessionals, waaronder Regiebehandelaren, Psychologen, Fysiotherapeuten en Cliënt Service Medewerkers (in totaal 25 FTE). Je stelt hen in de gelegenheid om de allerbeste zorg te verlenen door hen op allerlei fronten te faciliteren en te ondersteunen. Je voelt goed aan welke ruimte je de zorgprofessionals kan geven en weet altijd wat er speelt bij het team. Daarnaast verricht je zowel koude als warme acquisitie om zodoende het netwerk aan zorgverleners te vergroten. Cliënten van het Rughuis komen via een doorverwijzing van huisartsen en andere zorgverleners bij de organisatie terecht, waarna er een zorgvuldig behandeltraject wordt gestart. Door de organisatie op de juiste wijze bij doorverwijzende instanties te profileren, komt zij eerder én beter in het vizier om klachten van cliënten te behandelen. Als Regiomanager sta je open om op termijn ook de aansturing van een eventueel nieuw te openen vestiging over te nemen.

Profiel
 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • minimaal vijf jaar ervaring als ondernemende/commerciële manager in Life Sciences, ZBC en/of de zorg;
 • ruime ervaring met acquisitie bij verwijzers (huisartsen, POH, bedrijfsartsen en medisch specialisten);
 • ervaring met de aansturing van zorgprofessionals in een vergelijkbare setting;
 • zelfstarter met drive, empatisch sterk en netwerkgericht;
 • flexibel, commercieel en communicatief vaardig op alle niveaus.

Organisatie

Het Rughuis is een een uiterst succesvolle en groeiende ambulante, gespecialiseerde tweedelijns GGZ-instelling die zich focust op de behandeling van cliënten die lijden aan chronische rug-, bekken- en/of nekpijn. De onderscheidende zorgorganisatie biedt een bewezen effectieve en innovatieve totaalaanpak, gestoeld op het biopsychosociaal model met de focus op het behalen van een duurzaam behandelresultaat.

Het Rughuis is onderdeel van Intergrin. Intergrin is een holding voor zeer gespecialiseerde tweedelijns zorgformules (hoofdvestiging in Geleen, circa 400 medewerkers, momenteel twaalf vestigingen met de intentie het aantal vestigingen in Nederland verder te gaan uitbreiden). Intergrin wil de beste behandelingen realiseren voor patiënten met complexe, veelvoorkomende aandoeningen. Denk hierbij aan (chronische) rugklachten, maar ook aan psychosomatische stoornissen als angst, depressie en (lastig te duiden) psychosomatische klachten. Door geest én lichaam te betrekken in de problematiek, behaalt Intergrin indrukwekkende resultaten. De werkwijze van Intergrin is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu geïnnoveerd. Door multidisciplinair en innovatief bezig te zijn, blijven zij zich ontwikkelen en waarde creëren voor hun cliënten. Teneinde middelen zo effectief mogelijk in te zetten en de vestigingen te ontdoen van onnodige administratieve lastendruk, zijn ondersteunende diensten als Marketing & Communicatie, HR, ICT, Financiën, Sales, Risk Management en Recruitment bij Intergrin (Shared Service Center) ondergebracht. De bedrijfsactiviteiten worden nader toegelicht op www.intergrin.nl en www.hetrughuis.nl.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-064-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Financieel Administratief Medewerker

Aanbod

 • werken in een succesvolle en groeiende dienstverlenende organisatie;
 • alle vrijheid om de functie vorm te geven, we zijn aan het professionaliseren;
 • hecht team, open cultuur en gezellige events;
 • veel contact met in- en externe collega’s, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners;
 • het is mogelijk al je financiële en bedrijfseconomische kennis verder te ontwikkelen en zo mee te groeien met onze organisatie;
 • contract voor 24-32 uur per week.

Functie

Derks & Derks is groeiende, waardoor we behoefte krijgen aan een Financieel Administratief Medewerker die de financiële bedrijfsvoering van de organisatie mede verder helpt te professionaliseren. Gezien de dynamische aard van het bedrijf houd je je bezig met alles wat er op een dag (onverwacht) op je pad komt, van het doorvoeren van plotselinge wijzigingen in betalingen tot het aanleveren van financiële overzichten. Als Financieel Administratief Medewerker bij Derks & Derks werk je nauw samen met iemand van het Office Management die ook financieel administratieve handelingen verricht.

Profiel

 • hbo werk- en denkniveau;
 • minimaal 2 jaar recente ervaring met financiële administratie en klaar voor de volgende stap;
 • een echte teamspeler met een hands-on mentaliteit;
 • proactief, daadkrachtig, stressbestendig, geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • uitstekende kennis van en ervaring met MS Office;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • bewaren van overzicht en plannen en organiseren;
 • beschikbaar voor 24-32 uur per week.

Bedrijf

Derks & Derks is een full service HR bureau en al ruim twintig jaar betrouwbare partner in Werving & Selectie, Detachering & Interim, Talent Development, HR Research en Executive Education. We zijn gespecialiseerd op het gebied van Life Sciences en Healthcare en brengen opdrachtgevers en hoger opgeleide talenten in de gehele zorgketen samen. We vinden talenten, we zorgen dat ze zich ontwikkelen en dat ze blijven.

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk! Aandacht voor onze medewerkers, opdrachtgevers en werkzoekenden binnen de branche. Zo weten we altijd precies wat er nodig is om tot de juiste match te komen. We houden van heldere afspraken, waarbij kwaliteit voorop staat.

De cultuur bij Derks & Derks is hands-on, open en informeel. We zijn betrokken en dragen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Er is altijd ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Wat je nog meer kunt verwachten als je bij Derks & Derks werkt zijn de nodige borrels, de gezamenlijke lunch, een dagelijks potje tafelvoetbal, het kerstdiner in stijl, het jaarlijkse beachvolleybal event en de vrijheid om gedeeltelijk thuis te werken.

Reactie

Deze vacature wordt door onze partner Vlotte Tantes uitgevoerd. Stuur je cv en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/22-109 naar Karen Dijkens via karen@vlottetantes.nl.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Management Assistent met HR kennis

Aanbod

 • werken in een succesvolle en groeiende dienstverlenende organisatie;
 • alle vrijheid om de functie vorm te geven: we zijn aan het professionaliseren;
 • hecht team, open cultuur en gezellige events;
 • veel contact met collega’s, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners;
 • breed takenpakket, we doen veel samen;
 • contract voor 32-40 uur per week;
 • de mogelijkheid om je HR-kennis up-to-date te houden en zo mee te groeien met onze organisatie.

Functie

Derks & Derks is groeiende, waardoor we behoefte krijgen aan een Management Assistent die de HR-bedrijfsvoering van de organisatie mede verder helpt te professionaliseren. Gezien de dynamische aard van het bedrijf houd je je bezig met alles wat er op een dag (onverwacht) op je pad komt, van het regelen van een nieuw leasecontract tot het meedenken over het personeelsbeleid. Als Management Assistent bij Derks & Derks ondersteun je het MT en heb je toegang tot alle vertrouwelijke informatie. Je bent coördinator en coach van het Office Managementteam van drie ervaren en enthousiaste collega`s, die grotendeels zelfsturend zijn. Je stimuleert dan ook de zelfsturende cultuur. Ieder heeft een eigen expertise, jij HR, en gezamenlijk zijn jullie de onmisbare schakel in het verrichten van organisatorische, facilitaire en (financieel) administratieve werkzaamheden. Als het nodig is, spring je incidenteel bij waar nodig. We zijn een kleine organisatie, waardoor we dynamische en veelzijdige mensen in ons team (willen) hebben.

Profiel

 • hbo werk- en denkniveau;
 • minimaal 5 jaar recente ervaring met directieondersteuning en geïnteresseerd om de HR-portefeuille op te pakken;
 • enige ervaring en sterke affiniteit met HR;
 • een echte teamspeler met een hands-on mentaliteit;
 • representatief, proactief, daadkrachtig, stressbestendig, geen 9 tot 5-mentaliteit;
 • uitstekende kennis van en ervaring met MS Office;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • een kei in het bewaren van overzicht en plannen en organiseren;
 • beschikbaar voor 32-40 uur.

Bedrijf

Derks & Derks is een full service HR-bureau en al ruim twintig jaar betrouwbare partner in Werving & Selectie, Detachering & Interim, Talent Development, HR Research en Executive Education. We zijn gespecialiseerd op het gebied van Life Sciences en Healthcare en brengen opdrachtgevers en hoger opgeleide talenten in de gehele zorgketen samen. We vinden talenten, we zorgen dat ze zich ontwikkelen en dat ze blijven.

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk! Aandacht voor onze medewerkers, opdrachtgevers en werkzoekenden binnen de branche. Zo weten we altijd precies wat er nodig is om tot de juiste match te komen. We houden van heldere afspraken, waarbij kwaliteit voorop staat.

De cultuur bij Derks & Derks is hands-on, open en informeel. We zijn betrokken en dragen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Er is altijd ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Wat je nog meer kunt verwachten als je bij Derks & Derks werkt, zijn de nodige borrels, de gezamenlijke lunch, een dagelijks potje tafelvoetbal, het kerstdiner in stijl en het jaarlijkse beachvolleybalevent.

Reactie

Deze vacature wordt door onze partner Vlotte Tantes uitgevoerd. Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/22-110 naar Karen Dijkens, karen@vlottetantes.nl.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Specialist Ouderengeneeskunde

Aanbod

 • zorginhoudelijke positie met impact binnen de ouderenzorg;
 • meebouwen aan een team en de ontwikkeling richting Top Care;
 • geen avond-en weekenddiensten;
 • adviserende rol richting de regio als hoofdbehandelaar;
 • veelzijdige functie waarbij je dagelijks met complexe casuïstiek bezig bent;
 • veel opleidingsmogelijkheden;
 • salaris FWG 75 met eindejaarsuitkering.

Functie

Als Specialist Ouderengeneeskunde bij De Rijnhoven werk je in een team van artsen en paramedici, het zogenaamde Behandel- en Advies Centrum (BAC). Het BAC biedt zorg aan ouderen met psychogeriatrische, somatische en gerontopsychiatrische problematiek. Je zal met name intramurale werkzaamheden verrichten, met de mogelijkheid dit uit te breiden met extramurale consulten. Het BAC werkt zowel op De Rijnhoven locaties als voor hun klanten in de regio, waar je als arts hoofdbehandelaar bent en/of een adviserende rol hebt. Je werkt samen met je collega’s vanuit een duidelijke visie op geriatrische zorg en vertaalt dit naar de cliënten.

Profiel

 • afgeronde opleiding Specialist Ouderengeneeskunde;
 • kennis van multidisciplinaire zorgprocessen;
 • goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • besluitvaardig, ambitieus en met overtuigingskracht;
 • drive om zaken te veranderen.

Bedrijf

De Rijnhoven is volop in ontwikkeling en daarmee ook het Behandel- en Adviescentrum. Het is een ondernemend en ambitieus team waarbij gestreefd wordt naar de beste zorg voor kwetsbare ouderen, zowel intramuraal als in de eerste lijn. De Rijnhoven profileert zich vooral op het gebied van dementiezorg. Er is reeds een jarenlange en intensieve samenwerking met huisartsen in de regio, die nog steeds groeiende is.

Binnen de locaties voor kleinschalig wonen hebben de artsen een centrale rol in de multidisciplinaire samenwerking op diverse locaties in Harmelen, Vleuten, De Meern en Montfoort. Je werkt dus dichtbij de stad en in een landelijke omgeving. Werken binnen De Rijnhoven betekent werken binnen een organisatie waar innovatie voorop staat en waar de menselijke maat geldt!

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-073-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Karin via 033 – 4728087.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op http://www.derksenderks.nl/nl/nieuwe-baan/vacatures voor andere interessante vacatures!

Derks Vacature Sales Marketing

Commercial Lead

Aanbod

 • veelzijdige en dynamische rol binnen een groeiende organisatie;
 • veel verantwoordelijkheid en vrijheid;
 • sterke afwisseling tussen strategisch denken en hands-on uitvoering;
 • aanboren van nieuwe markten, klanten en producten.

Functie

Als Commercial Lead ben je verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van onze opdrachtgever in Nederland. Je richt je daarbij voornamelijk op de Retail, dus groothandels, apotheekketens en zorgverzekeraars. Het doel van deze functie is het laten groeien van het marktaandeel alsook de omzet. Je zorgt voor een optimale aanwezigheid van de generieke geneesmiddelen via de verschillende distributiekanalen. Ook hou jij je bezig met het aanboren van nieuwe markten, nieuwe klanten en het lanceren van nieuwe producten. Uiteraard onderhoud je bestaande relaties en weet je door jouw netwerk precies wat er speelt in de markt. Verder ben je betrokken bij de diverse tenders en inkoopprocessen van de klanten. Kortom, jij bent het gezicht van onze opdrachtgever in de markt voor generieke geneesmiddelen en onderhoudt relaties met zowel interne- en externe stakeholders. Als Commercial Lead rapporteer je direct aan de Country Manager en ben je onderdeel van een klein commercieel team.

Profiel

 • afgeronde bacheloropleiding;
 • minimaal 2 jaar saleservaring in de farmaceutische industrie;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met de financiering van geneesmiddelen, bij voorkeur bij een generiek farmaceutisch bedrijf of groothandel;
 • diepe marktkennis en ervaring in het opbouwen van een netwerk van relaties in Nederland;
 • resultaatgericht met uitstekende analytische, strategische, zakelijke planning, communicatie en besluitvormingsvaardigheden;
 • Nederlands als moedertaal en een uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Bedrijf

Onze opdrachtgever is een groeiende organisatie voor generieke geneesmiddelen in Nederland. Zij worden door zowel ziekenhuizen als apotheken gerekend tot de top-10 bedrijven die actief zijn in de generieke sector. Het Nederlandse team werkt nauw samen met het Europese Hoofdkantoor in Groot-Brittannië. De organisatie beschikt over een uitgebreide logistieke keten zodat het garant kan staan voor een consistente levering van levensreddende geneesmiddelen voor patiënten, terwijl afnemers de mogelijkheid hebben om snel te reageren op dynamische marktcondities. Het is de missie van de organisatie om zich in te zetten voor een optimale levering van generieke geneesmiddelen. Deze multiculturele organisatie is sinds 2008 actief in Nederland en heeft zijn kantoor in Utrecht. De organisatie kenmerkt zich door een flexibele, efficiënte en servicegerichte benadering van de markt. Het is een ambitieus bedrijf, met een sterke groeistrategie voor de komende jaren. Om de commerciële slagkracht te vergroten zoeken zij een Commercial Lead ter uitbreiding van de organisatie.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-048-DD, naar Tim van Loon, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Tim van Loon via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Sr. Recruitment Consultant Life Sciences (0,8 – 1,0 fte)

Aanbod

 • werken in een succesvolle en groeiende dienstverlenende organisatie;
 • bijdragen aan het succes van een aansprekende Life Sciences organisatie in Nederland;
 • open cultuur en sfeer, en de vrijheid om mee te bouwen aan een succesvol team van collega’s;
 • brede verantwoordelijkheid en veel kansen om zelf projecten op te zetten.

Functie

Denk jij in mogelijkheden en houd je eenvoudig het overzicht over verschillende projecten? Ben je communicatief vaardig en commercieel ingesteld? Dan komen deze vaardigheden goed van pas in de rol van Sr. Recruitment Consultant bij Derks & Derks. In deze functie werk je voor meerdere opdrachtgevers tegelijk. Je bent dé gesprekspartner voor ons netwerk. Je helpt professionals met het vinden van de juiste baan en eventuele vervolgstappen in hun carrière binnen de branche. Binnen de Life Sciences kan je nieuwe en bestaande relaties op- en uitbouwen, je coördineert werving- en selectie opdrachten, stelt marktanalyses op, vindt, benadert en interviewt relevante kandidaten en houdt regie over het hele proces. Je bent strategisch partner voor onze opdrachtgevers en adviseert over HR-gerelateerde vraagstukken.

Ons Life Sciences team is succesvol en groeiend. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden om nieuwe projecten te starten, kansen te pakken of met een eigen idee of businesscase aan de slag te gaan. Je gaat bouwen aan je eigen business unit en weet hier de komende jaren een afdeling neer te zetten. Je wordt hierbij ondersteund door de Business Unit Manager Life Sciences.

Profiel

 • een afgeronde bachelor- of masteropleiding;
 • ervaring in een vergelijkbare functie;
 • commercieel, proactief, daadkrachtig, mensgericht en betrokken, met een gezonde dosis humor;
 • verbindend, samenwerkingsgericht en aantoonbare affiniteit met de Life Sciences industrie;
 • in staat meerdere projecten tegelijk te managen;
 • goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal.

Bedrijf

Derks & Derks is al meer dan twintig jaar betrouwbare partner in Werving & Selectie, Detachering & Interim, Talent Development, HR Research en Executive Education. Met ons full service HR-bureau zijn we de grootste speler in de markt. Écht kijken en luisteren, dat is waar wij goed in zijn bij Derks & Derks. Persoonlijke aandacht, heldere afspraken, integriteit, strikte kwaliteitsnormen en wensen en behoeftes van opdrachtgever en kandidaat vormen daarin altijd de basis. We vinden talenten, we zorgen dat ze zich ontwikkelen en dat ze blijven. Als expert in ons vakgebied en als specialist in de markten waarin we opereren, zoeken we continu naar mogelijkheden om onze kennis te delen en professionals bij elkaar te brengen.

Het Life Sciences team richt zich op de (vaste en tijdelijke) bemiddeling en ontwikkeling van professionals in de farmaceutische industrie, medical devices en biotech.

De cultuur bij Derks & Derks is hands-on, open en informeel. We zijn betrokken en dragen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. In de praktijk betekent dit dat we werken aan een gezamenlijke doelstelling, zonder harde individuele KPI’s. Er is altijd ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Wat je nog meer kunt verwachten als je bij Derks & Derks werkt zijn de nodige borrels, de gezamenlijke lunch, het kerstdiner in stijl, het jaarlijkse beachvolleybal event en de vrijheid om gedeeltelijk thuis te werken.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/22-043-DD naar Pieter van Gelderen, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter via 033 – 4728087.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Teammanager Locatie Utrecht

Aanbod
 • uitdagende en afwisselende rol met veel zelfstandigheid;
 • integrale aansturing van een team van 30 medewerkers;
 • bijdragen aan het welzijn van cliënten met een psychische kwetsbaarheid;
 • samenwerkingen op en uitbouwen met ketenpartners in de regio;
 • salaris conform FWG 65 CAO GGZ.
Functie

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de aansturing van een team van gedreven zorgmedewerkers en voor de geleverde kwaliteit van zorg op locatie en in de wijk. Je bent in- en extern het aanspreekpunt voor de locatie en begeleidt zorgprofessionals in hun professionele ontwikkeling. Je inzet is om de geleverde zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de herstel ondersteunende visie van Lister. Vanuit die positie geef jij vorm aan het zorgbeleid en aan de gebiedsgerichte ontwikkeling samen met de collega teammanager(s) die ook in dit gebied werken.

Je wilt jouw team motiveren door medewerkers te coachen, uit te dagen en te faciliteren. Verder werk je samen met de teams aan het optimaliseren van de geleverde zorg op de locatie en speel je hierbij actief in op initiatieven die vanuit de teams zelf ontstaan. De medewerkers (minimaal 25 fte) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten. Teams bestaan uit persoonlijk begeleiders, herstelcoaches en woonondersteuners en kunnen zowel vanuit een vaste locatie werken als vanuit een gebiedsteam ambulante begeleiding verzorgen in de wijk. Als Teammanager ben je verantwoordelijk voor een goede aansturing en begeleiding van de zorgprofessionals en voor het behalen van de financiële doelstellingen van de locatie.

Als Teammanager werk je deels locatie-overstijgend. Je neemt deel aan verschillende projectgroepen en overleggen en denkt actief mee over het strategisch zorgbeleid en de toekomstontwikkelingen binnen de organisatie. Je werkt hierbij samen met andere Teammanagers, twee bestuurders en diverse externe netwerkpartners zoals de gemeente en andere zorgorganisaties. Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur, waarmee je resultaatafspraken maakt en gezamenlijk vormgeeft aan het zorgbeleid van Lister binnen de regio.

Profiel
 • relevante afgeronde opleiding op hbo-niveau of hoger;
 • aanvullende afgeronde managementopleiding;
 • ervaring met het aansturen van een zorgteam en/of -locatie;
 • ervaring met psychiatrie en/of binnen de GGZ is niet noodzakelijk;
 • inspirerende en coachende manier van leidinggeven;
 • initiatiefrijk, bedrijfsmatig sterk en sociaal vaardig.
Bedrijf

Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Hierbij moet je denken aan autisme, schizofrenie, borderline, forensische problematiek, jongeren met een psychotische kwetsbaarheid en chronische verslavingsproblematiek. Deze begeleiding is herstel ondersteunend en gericht op ontwikkeling, waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt centraal staan. Bij ondersteuning van deze cliëntengroepen werken zij intensief samen met andere organisaties in de regio Utrecht. De organisatie staat bekend om haar inhoudelijke expertise, hoge kwaliteitsniveau en vooruitstrevende initiatieven.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/22-038-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Derks&Derks via 033 – 4728087.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.