Manager Strategie, Kwaliteit & Capaciteit

Het Ikazia Ziekenhuis
Het Ikazia Ziekenhuis (ruim 2.000 medewerkers, circa 210 miljoen euro omzet) is een bijzonder mooi ziekenhuis. Door haar locatie en de zorgtaak die daaruit voortvloeit, maar ook door haar protestants-christelijke ontstaansgeschiedenis. Haar kernwaarden vloeien uit die ontstaansgeschiedenis voort: eigenaarschap, oprechte interesse en onderling verbonden. Men gelooft diep en oprecht in respect vóór elkaar en het beste úit elkaar halen. Door de mix van de kernwaarden in de dagelijkse uitvoering van het werk, voelen mensen zich hier thuis. Ikazia is een opleidingsziekenhuis voor een aantal specialismen en heeft, om zorg dicht bij huis te leveren, poliklinieken in Barendrecht-Carnisselande en Ridderkerk-Slikkerveer.

Situatieschets
Ikazia komt uit een financieel uitdagende periode en is samen met financiers en zorgverzekeraars vol ambitie een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe weg waarin bouwen, efficiency-verhoging, keuzes maken, samenwerking en ‘de goede dingen doen’ centraal staan. Een onderdeel hiervan is het per 1 januari a.s. invoeren van een toekomstbestendige topstructuur gericht op onder meer een structureel tweehoofdige Raad van Bestuur, een sectorindeling van de medisch specialismen (sector snijdend, acuut, beschouwend en ondersteuning) en een grotere betrokkenheid van medisch specialisten in de leiding van het ziekenhuis, o.a. door het invoeren van duaal management op sectorniveau. De nieuw op te zetten stafafdeling Strategie, Kwaliteit & Capaciteit (SKC) bundelt deskundige en projectmatige ondersteuning in afstemming met het (sector)management op het gebied van het strategisch organisatiebeleid, kwaliteit en patiëntveiligheid, projectmanagement en integraal capaciteitsmanagement.
Het doel van de gewijzigde topstructuur is het vergroten van de verander- en executiekracht van Ikazia door het vormen van een slagvaardige en wendbare netwerkorganisatie, waarin verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo laag en decentraal mogelijk in de organisatie wordt belegd. Hierdoor wordt er naar een meer integrale zorg en bedrijfsvoering gestreefd waarin men eigenaarschap toont.

De functie
Voor de afdeling SKC zijn wij op zoek naar een verbindende manager. De omvang van de afdeling is ruim 10 fte. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het opzetten van/adviseren over het strategisch organisatiebeleid en het behouden en door ontwikkelen van het kwaliteit- en patiëntveiligheidsbeleid, projectmanagement en integraal capaciteitsmanagement. Er wordt geparticipeerd in samenwerkingsverbanden, netwerken, overstijgende ziekenhuisprojecten met impact op de strategie en bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De manager SKC heeft de dagelijkse leiding over de afdeling Strategie, Kwaliteit en Capaciteit.

De opdracht
Er ligt een forse veranderopdracht waarin de sectormanagers een cruciale rol spelen in het realiseren van de ambitie van Ikazia en in het uitvoering geven aan de strategische koers. De manager SKC heeft met het team van de afdeling een belangrijke adviserende/ondersteunende rol bij het opzetten van/adviseren over het strategisch organisatiebeleid en het ontwikkelen en implementeren van integraal capaciteits- management, waarmee een goede balans tussen het patiëntenaanbod en de daarbij behorende personele inzet wordt bewerkstelligd. Daarnaast wordt van de manager SKC verwacht dat er één afdeling wordt gevormd, waarin de onderdelen strategie, kwaliteit en capaciteit worden samengebracht. Tenslotte wordt van de manager SKC verwacht dat regie wordt genomen op het samenbrengen, prioriteren en monitoren van alle afdelingsoverstijgende- , strategische projecten.

De manager SKC
• Is een resultaatgerichte en verbindende persoon.
• Heeft aantoonbare ervaring als leidinggevende en in het begeleiden van veranderingstrajecten.
• Heeft een afgeronde academische opleiding en/of academisch werk- en denkniveau.
• Heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van beleid, het beheren van budgetten en het overzien van de gevolgen voor de middellange en lange termijn alsmede voor de realisatie van beleidsdoelen.
• Kan zonder moeite schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
• Heeft affiniteit met digitalisering van zorgprocessen.
• Is tactvol, in staat om draagvlak te creëren, besluitvaardig, in het bezit van overtuigingskracht en kan belangentegenstellingen goed overbruggen.
• Zorgt voor een goede en open communicatie.
• Neemt verantwoordelijkheid voor eigen inzetbaarheid en ontwikkeling en is in staat om op eigen functioneren te reflecteren.
• Is in staat medewerkers in hun kracht te zetten.

Arbeidsvoorwaarden
Het Ikazia biedt een uitstekend salaris (FWG 75). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Dit betekent onder andere een eindejaarsuitkering, vakantiegeld ter hoogte van een maandsalaris. Bovendien bouw je pensioen op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht op PLB-uren. Het gaat om een functie voor 36 uur p/w.

Solliciteren en procedure
Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/23-338-DD, naar Karin Hultink: info@derksenderks.nl.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Karin Hultink via 06-51103975 of info@derksenderks.nl.

Hoofd Planning & Control

Aanbod
 • MT positie in een dynamische en innovatieve zorgomgeving;
 • met daadkracht en positieve instelling een efficiënt financieel beleid en planning neerzetten;
 • nauwe samenwerking met collega’s, MT-leden en verschillende interne en externe stakeholders;
 • optimaliseren van processen en verbeteren van dienstverlening en stuurinformatie;
 • vanuit jouw kennis en expertise bijdragen aan toekomstbestendige zorg binnen een uniek ziekenhuis;
 • arbeidsvoorwaarden conform FWG 70 CAO ziekenhuizen, jaarsalaris tot €101.000,-.
Functie

Als Hoofd Planning & Control ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid en de planning binnen het Ikazia Ziekenhuis. Je hebt een cruciale rol in het beheer en de ontwikkeling van de financiële processen, het leveren van stuurinformatie aan management & directie en het waarborgen van een solide financiële basis. Je werkt nauw samen met diverse interne stakeholders en externe partijen om de financiële gezondheid van het ziekenhuis te waarborgen. Je taken bestaan onder andere uit het opstellen en bewaken van de begroting, rapportages en jaarrekeningen. Je analyseert financiële gegevens en signaleert trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van het ziekenhuis. Op basis hiervan adviseer je het management en neem je financiële beslissingen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Wat deze functie zo leuk maakt, is de brede verantwoordelijkheid binnen het financiële domein van het ziekenhuis en de impact die je organisatie breed hebt. Je werkt samen met verschillende afdelingen en stakeholders om financiële doelstellingen te behalen en bij te dragen aan de verbetering van de zorg. Daarnaast geef je leiding aan een team gedreven financials en coach je hen in hun professionele ontwikkeling. Kortom, als Hoofd Planning & Control heb je een veelzijdige en verantwoordelijke rol waarin je de financiële koers van het Ikazia Ziekenhuis bepaalt, de dienstverlening optimaliseert en bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsvoering.

Profiel
 • afgeronde HBO of WO opleiding; bij voorkeur in een bedrijfseconomische richting;
 • ruime ervaring op het gebied van economische en administratieve processen;
 • ervaring in een soortgelijke rol binnen een soortgelijke context;
 • ervaring met het leidinggeven aan medewerkers en professionals;
 • goede kennis van managementinformatiesystemen en kantoorautomatisering;
 • communicatief sterk, dienstverlenend en onafhankelijk;
 • resultaatgericht, stressbestendig en oog voor detail;
 • integer en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke bedrijfsgegevens.
Bedrijf

Het Ikazia Ziekenhuis (circa 1400 fte, circa 210 miljoen euro omzet) is een bijzonder ziekenhuis. Door haar locatie en de zorgtaak die daaruit voortvloeit, maar ook door haar protestants-christelijke ontstaansgeschiedenis. Haar vier kernwaarden vloeien uit die ontstaansgeschiedenis voort: oprechte interesse, onderling verbonden, betrouwbaar en professioneel. Men gelooft diep en oprecht in respect vóór elkaar en het beste úit elkaar halen. Door deze mix van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, voelen mensen zich hier thuis. Ikazia is een opleidingsziekenhuis voor een aantal specialismen en heeft, om zorg dicht bij huis te leveren, poliklinieken in Barendrecht-Carnisselande en Ridderkerk-Slikkerveer. Het Ikazia komt uit een financieel uitdagende periode en is samen met financiers en zorgverzekeraars vol goede moed en elan een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe weg waarin bouwen, efficiency-verhoging, keuzes maken, samenwerking en ‘de goede dingen doen’ centraal staan. Omdat de afdeling Finance & Information daar een cruciale rol in speelt, wil het Ikazia hier een sterke, positieve, op verbeteren gerichte manager aanstellen die met zijn/haar afdeling die toekomst uitstippelt.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/23-261-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse of Karin Hultink via 033-4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.