Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod

 • werken vanuit een commerciële invalshoek voor een toonaangevende zorgorganisatie;
 • schakel tussen zorgkantoren en Pluryn;
 • verbindende rol binnen een complex en dynamisch werkveld;
 • met gedreven professionals samenwerken aan innovatieve en toekomstbestendige zorg;
 • ruimte voor eigen visie en ondernemerschap;
 • marktconform salaris en een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Functie

Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met voornamelijk de zorgkantoren en daarnaast de verzekeraars en gemeenten. Dit met het doel tot goede samenwerking en heldere afspraken te komen voor zorg en ondersteuning op maat voor alle cliënten van Pluryn. Je positioneert Pluryn, signaleert kansen en bedreigingen in de markt en onderhoudt relaties met alle relevante stakeholders. Je bewaakt de lopende contractafspraken en richt je op nieuwe aanbestedingen en de daaraan gerelateerde onderhandelingsprocessen.

Uiteraard ondersteun je inzake zorgverkoop de accounthouders en locatiedirecteuren zowel op inhoud als proces. Je adviseert en helpt hen bij het vertalen van de regionale en landelijke ontwikkelingen naar strategisch, tactisch en operationeel beleid voor hun specifieke dienstverlening en/of vestiging. Daarnaast geef je advies ten behoeve van de doorontwikkeling van de strategische positionering van Pluryn en lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Zorgverkoop & Cliëntproces.

Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek, waarbij de financiering binnen zowel de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet als de Zorgverzekeringswet kan vallen (in totaal circa 400 miljoen euro) en in deze rol ben jij vooral actief met de zorgverkoop binnen de WLZ. Je zorgt voor een goede afstemming met alle betrokken stakeholders binnen en buiten de organisatie. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor de beste zorg voor de cliënt en een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Houd je van dynamiek, bouwen, vooruitstrevende projecten omzetten in innovatief beleid en schakel je gemakkelijk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau? Dan komen wij graag met jou in contact.

 

Profiel

 • afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke rol binnen de zorgcontractering;
 • kennis van de transformatie in de langdurige zorg;
 • externe ontwikkelingen kunnen vertalen naar strategisch advies richting management en RvB;
 • ervaring in een complexe werkomgeving met uiteenlopende stakeholders;
 • maatschappelijk betrokken, relatie gericht, communicatief vaardig en verbindend;
 • analytisch, proactief en zelfstandig.

 

Organisatie

Pluryn is een landelijk werkende organisatie met meer dan 400 locaties. Met 7400 professionals en 1000 vrijwilligers zet Pluryn zich in voor behandeling en ondersteuning van jongeren en volwassenen, aan huis en in verschillende zorgvoorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. De organisatie ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving, ook wanneer de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: “Samen maken we het verschil.”

Het Team Zorgverkoop bestaat uit zes Strategisch Adviseurs Zorgverkoop, een Adviseur Zorgverkoop en een Ondersteuner Zorgverkoop. De Strategisch Adviseurs zijn verantwoordelijk voor de zorgverkoop en houden zich bezig met de positionering van Pluryn, het (door)ontwikkelen van de propositie en het op de markt brengen van Pluryn als organisatie.

Binnen Pluryn heeft het zorgverkoopteam een belangrijke adviesrol. Als Strategisch Adviseur ondersteun en adviseer je de Raad van Bestuur, de directeuren en managers van de locaties op inhoud en over het proces van zorgcontractering en strategisch beleidsvraagstukken. Team Zorgverkoop maakt (samen met Klantenbureau en Zorgadministratie/Facturatie) onderdeel uit van de afdeling Zorgverkoop & Cliëntproces. Doel van de gehele afdeling is voor cliënten de juiste zorg en indicatie te vinden, te bemiddelen naar een passende zorglocatie van Pluryn en tot passende contractafspraken te komen voor de geleverde zorg. Als Strategisch Adviseur Zorgverkoop heb je een bepalende rol in het behalen van deze belangrijke doelstellingen, zowel voor de cliënt als Pluryn als organisatie.

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-156-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen met Karin via 06-51103975.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!

Ziekenhuisapotheker

Aanbod

 • Ziekenhuisapotheker binnen een hechte vakgroep van een perifeer ziekenhuis;
 • gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale farmaceutische patiëntenzorg;
 • korte lijnen, collegialiteit met een professionele informele werksfeer;
 • ruimte om medewerkers te coachen in hun verdere ontwikkeling;
 • parttime en fulltime werken mogelijk;
 • goed arbeidsvoorwaardenpakket met jaarsalaris tot € 136.987,– conform FWG 80 cao ziekenhuizen.

 

Functie

Als Ziekenhuisapotheker bij het Laurentius Ziekenhuis ben je verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige farmaceutische patiëntenzorg en een klantgerichte dienstverlening. Je hebt impact op het gehele proces en alle ruimte om proactief over diverse projecten, samenwerking en werkprocessen mee te denken. Je maakt deel uit van de relatief jonge vakgroep en hebt een brede rol met verschillende aandachtsgebieden binnen de Klinische Farmacie. Invulling van deze aandachtsgebieden wordt in afstemming met de collega’s van de vakgroep vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met jouw expertise en eventuele voorkeuren. Hierbij valt te denken aan aandachtsgebieden zoals digitalisering, kwaliteit, geneesmiddelendistributie of inkoop.

Je hebt passie voor je vak en werkt graag samen met andere professionele zorgverleners. Je bent creatief en vindt het een uitdaging om gezamenlijk de apotheek op de kaart te zetten en naar een hoger niveau te tillen. Je rapporteert direct aan het Hoofd Apotheek. De cultuur binnen het Laurentius Ziekenhuis is een mix van professioneel en ambitieus en toegankelijk, familiair en informeel. Er heerst een hoge mate van collegialiteit, de lijnen zijn kort en samenwerking gaat op basis van gelijkwaardigheid.

Als Ziekenhuisapotheker draai je ook klinische dagdiensten en bereikbaarheidsdiensten. Daarnaast neem je deel aan diverse in- en externe commissies en werkgroepen.

Sta jij als patiëntgerichte Ziekenhuisapotheker open voor een nieuwe of andere werkomgeving en past een afwisselende rol met korte lijnen, informele contacten en een hecht collegiaal team jou? Neem dan direct contact op met Derks & Derks om te kijken of dit aansluit op jouw persoonlijke wensen en ambitie!

 

Profiel

 • afgeronde opleiding tot Ziekenhuisapotheker (of binnenkort afgerond);
 • stevige gesprekspartner en in staat om de visie van de afdeling uit te dragen;
 • teamplayer die goed kan samenwerken, medewerkers weet te motiveren en te coachen in hun ontwikkeling;
 • flexibel, verandergericht en kan goed samenwerken;
 • communicatief sterk en schakelend op alle niveaus binnen een ziekenhuisorganisatie;
 • op zoek naar een kleinschalige werkomgeving met korte lijnen en brede verantwoordelijkheid.

 

Organisatie

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis van en voor de inwoners van de regio Midden-Limburg. Innovatief en nieuwsgierig spannen ze zich in om voortdurend de zorg te verbeteren.

De afdeling Klinische Farmacie binnen het Laurentius is patiëntgericht, professioneel georiënteerd en beschikt over een klinische en een poliklinische apotheek “Apotheek Laurentius Kwartier” (24-uurs apotheek). De klinische afdeling verzorgt samen met de poliklinische apotheek de farmaceutische dienstverlening in de regio Midden-Limburg en een aantal zorginstellingen door geheel Limburg. De poliklinische apotheek levert (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten in de regio, ook buiten kantoortijden en vormt samen met het ASP een brug naar de regio. Binnen de Klinische Farmacie werken circa 85 medewerkers, (circa 62 fte), waaronder drie Ziekenhuisapothekers, drie Poliklinische Apothekers, een ANIOS en één ApIOS. De afdeling wordt gekenmerkt door een prettige en positieve werksfeer, waarbij respect, openheid en een veilig leer-en werkklimaat hoog in het vaandel staan. De speerpunten voor de komende jaren zijn specialistische patiëntenzorg, medicatieveiligheid en doelmatig geneesmiddelengebruik. Daarnaast staat uitbreiding van een aantal activiteiten van de apotheek op het programma en afstemming over de samenwerking met ziekenhuispartners in de regio.

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-048-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Karin via 06-51103975.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

 

Regulatory Affairs Specialist

Offer

 • a challenging job within a large pharmaceutical company
 • a temporary assignment for year
 • contract of Derks & Derks Secondment & Interim

 

Position

As a Regulatory Affairs Specialist you and your Global Regulatory Affairs (GRA) team is accountable for licensing and maintaining pharmaceutical and biological animal health products globally. GRA Biologicals is a part of this department and responsible for the biological product portfolio.

You will provide state of the art dossiers, variation and renewal packages for licensing of new Biological products and maintenance of the existing biological product portfolio. You will also provide veterinary regulatory expertise for new product development and product maintenance to ensure that relevant regulatory requirements are understood and followed by other relevant departments. You develop regulatory strategies for new and existing biological products. You will maintain the biological portfolio in the marketplace by providing expert regulatory advice to stakeholders within and outside the company. You will develop and maintain contacts with regulatory authorities and participate in regulatory expert groups within the veterinary pharmaceutical industry association(s) to play a role in the development of future veterinary legislation and guidelines.

 

Profile

 • degree followed preferably by Ph.D. (or equivalent experience) in biomedical sciences (e.g. virology, bacteriology, molecular biology, veterinary sciences);
 • Knowledge of or several years of experience in the (veterinary) pharmaceutical industry in the development and/or maintenance of products, and in regulatory affairs, preferably in the field of biologicals is an asset.
 • Excellent oral and written command of the English language; Excellent writing skills.

 

Organisation

Our client is a world leader in the healthcare industry. Through their medicines, vaccines, biological therapies, and support services they offer health solutions for people and animals in more than 140 countries. They also demonstrate their commitment to an increasing access to healthcare through far-reaching programs that donate and deliver their products to the people who need them. The organisation has three main locations with approximately 4,500 employees. This position is located in Boxmeer. The location has approximately 45 employees who are responsible for marketing, sales, distribution, and support of the products.

 

Response

Interested? Please send your resume and motivational letter by e-mail, with reference to MSP/24-221 to Marlies Dingemans: info@derksenderks.nl. For more information, please call Marlies via 0334728087.
Our client has chosen Derks & Derks Secondment & Interim as recruitment agency for this assignment. We request therefore to send any application or other response to Derks & Derks.

Is this not quite the position you are looking for? Please check our website for other interesting positions!

Derks Vacature Kwaliteit

QA Officer

Aanbod
 • uitdagende baan bij een grote farmaceutische organisatie in Nederland;
 • werken in een ervaren team dat goed op elkaar ingespeeld is;
 • een tijdelijk contract voor de duur van 6 maanden met de mogelijkheid tot een vast dienstverband bij onze opdrachtgever.

 

Functie

Als QA Officer speel je een cruciale positie binnen het Center of Excellence voor Quality Operations (CoE QO). Het CoE QO bestaat uit diverse afdelingen, elk opgezet met het doel te waarborgen dat alle productieactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de actuele Good Manufacturing Practices (cGMP). Deze activiteiten omvatten het gehele productieproces, waaronder het produceren, ontvangen, opslaan, testen, verwerken, vrijgeven, verpakken, labelen en distribueren van producten gedurende hun gehele houdbaarheid. Als QA Officer ben je een essentieel onderdeel van de QA-IPT afdeling, waar je bijdraagt aan de handhaving van de hoogste kwaliteitsnormen binnen de organisatie.

 

Door deze verantwoordelijkheden te vervullen, wordt verzekerd dat de productie van producten voldoet aan de GMP-eisen, interne kwaliteitsstandaarden en de registratie. Als QA Officer werk je nauw samen met de Qualified Person (QP) of diens gedelegeerde van de QA-IPT, met operationele coaches en (Senior) Operators van de betrokken IPT en met het IPT-improvement team. Je rapporteert direct aan de QA-IPT lead.

 

Profiel
 • minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • goede GMP kennis;
 • bereidheid om veranderingen te ondersteunen;
 • kennis van en ervaring met biologische en/of farmaceutisch chemische productieprocessen.

 

Bedrijf

Onze relatie wordt vandaag de dag gezien als een wereldleider op het gebied van gezondheidszorg. Met de ontwikkelde geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën en ondersteunende diensten bieden ze innovatieve behandelingen aan voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. Ze zijn actief betrokken bij een betere toegang tot de gezondheidszorg. Dat doen ze met uitgebreide programma’s en samenwerkingsverbanden. Bij de organisatie in Nederland werken ongeveer 4.500 medewerkers op drie verschillende hoofdlocaties. Deze functie is op de locatie in Boxmeer.

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer MSP/24-220, naar Annerien Peters, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen, sms’en of Whatsappen met Annerien via +31 (0)6 45403933.

 

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks Detachering B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!

Operationeel Quality Officer

Aanbod
 • kansen voor loopbaanontwikkeling bij een internationaal bedrijf waar je je carrière kunt laten groeien;
 •  werken bij door Fortune uitgeroepen tot een van de meest bewonderde bedrijven ter wereld;·
 • vooraanstaande werkplek voor diversiteit, werkende moeders, vrouwelijke leiders en wetenschappers;·
 • tijdelijke aanstelling voor 12 maanden met kans op verlenging.

 

Functie

Als Operationeel Quality Officer ligt je primaire verantwoordelijkheid bij het waarborgen van de kwaliteit en naleving van procedures door middel van documentcontrole en het verandermanagementproces. Je houdt toezicht op de juiste documentatie en implementatie van wijzigingen binnen het systeem, waardoor de organisatie up-to-date blijft en efficiënt kan werken.

 

Een ander belangrijk aspect van je rol is het coördineren van QA-gerelateerde activiteiten met betrekking tot productafwerking, in lijn met de geldende procedures en GMP/HACCP-richtlijnen. Hierbij zorg je ervoor dat alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de vereiste specificaties en normen, met als uiteindelijk doel de veiligheid van het product en de patiënt te waarborgen.

 

Daarnaast draag je bij aan het beheren van het opleidingsproces binnen het Learning Management System (LMS). Dit omvat niet alleen het organiseren en uitvoeren van trainingen, maar ook het coördineren van alle administratieve taken binnen het LMS. Je zorgt voor een vlotte werking van het systeem door het aanmaken van gebruikersaccounts en het toewijzen van relevante trainingscurricula aan individuele functies.

 

Het betreft een tijdelijke aanstelling die op basis van interim of detachering wordt ingevuld. Deze rol biedt een uitstekende kans om je vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de operationele efficiëntie en kwaliteitsnormen van ALOG Breda.

 

Profiel
 • hbo+ bachelors degree en minimaal 2-4 jaar ervaring;
 • kennis van de medische industrie;
 • ervaring met kwaliteitssystemen en kwaliteitsborging in een operationele setting;·
 • aantoonbare kennis van technieken voor het beoordelen van de kwaliteit van processen en het vermogen om anderen bij deze activiteiten te begeleiden;
 • teamplayer, flexibel en probleemoplossende vaardigheden;
 • goede samenwerkings- en communicatieve vaardigheden;
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 
Bedrijf

Abbott is een wereldleider op het gebied van de gezondheidszorg die mensen helpt een beter leven te leiden in alle levensfasen. Hun portfolio van levensveranderende technologieën omvat het hele spectrum van de gezondheidszorg, met toonaangevende bedrijven en producten op het gebied van diagnostiek, medische apparatuur, voeding en generieke merkgeneesmiddelen. Hun 109.000 werknemers bedienen mensen in meer dan 160 landen.

 

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer DT/24-183, naar Marlies Dingemans, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen, sms’en of Whatsappen met Marlies via +31645316342.

 

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks Detachering B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Klik hier voor andere interessante vacatures!

 

 

 

 

Commercieel Directeur

Aanbod
 • belangrijke positie in het Benelux Leiderschapsteam;
 • vormgeven en transformeren van de commerciële strategie in Nederland;
 • volledige commerciële verantwoordelijkheid en leidinggeven aan een ambitieus commercieel team;
 • leiden van de uitvoering van merkstrategieën en verkoopactiviteiten
Positie

Als Commercieel Directeur ben je een belangrijk deel van het Benelux Leiderschapsteam van Almirall, betrokken bij strategische cross-functionele bijeenkomsten en speel je een actieve rol bij het vormgeven van de commerciële strategie en bedrijfswaarde in Nederland. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het gehele portfolio, met een speciale focus op de immunologieproducten die worden gecommercialiseerd en klaar zijn om in Nederland te worden gelanceerd. Je werkt nauw samen met het team van de Business Unit Director en collega’s uit verschillende disciplines om lokale merkstrategieën te ontwikkelen, gebaseerd op wereldwijde materialen maar afgestemd op lokale marktdynamiek. Bovendien zet je de strategische koers uit en leid je de uitvoering van activiteiten en programma’s om de beste commerciële waarde en concurrentiepositie binnen de ziektemarkten te waarborgen. Daarnaast ontwikkel je sterke prijs- en contractplannen op accountniveau, inclusief inkoopgroepen, en leid je de verkoopactiviteiten van het bedrijf in Nederland. Deze rol heeft volledige winst- en verliesverantwoordelijkheid voor het bovengenoemde gebied met betrekking tot omzet en lokale accountprijsstrategieën, en verkoopuitgaven. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur Benelux en je zult het team Key Account Management in Nederland leiden, evenals de Manager Aanbestedingen en Prijzen.

Kortom, deze rol is een zeer uitdagende strategische leiderschapspositie binnen een ambitieuze, groeiende en veranderende organisatie!

Profile
 • master diploma in Life Sciences of Business of vergelijkbaar;
 • minimaal 10 jaar ervaring in de gezondheidszorgsector, met een focus op commerciële verkoopfuncties en een sterke verkoopgeschiedenis;
 • ervaring in key accountmanagement, sales management en contractonderhandelingen met ziekenhuizen is een vereiste;
 • ervaring in het beheren van hoogwaardige producten en de lancering van innovatieve biologische geneesmiddelen;
 • ervaring in immunologie is een vereiste, dermatologie is een pluspunt;
 • communicatief, ondernemend en energiek.
Organisatie

Almirall is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Barcelona. Hun strategische focus ligt op huidgezondheid, met als corporate doel: ‘het transformeren van de wereld van patiënten door hen te helpen hun hoop en dromen voor een gezond leven te realiseren.’ De missie van Almirall is om de kwaliteit van leven van huidpatiënten te verbeteren. Om deze missie te vervullen, breiden ze voortdurend hun portfolio uit en richten ze zich op veelbelovende innovaties, met name op het gebied van biologics. De organisatie investeert in gedifferentieerde en baanbrekende medische dermatologieproducten om innovatieve oplossingen te bieden aan patiënten in nood. Ze hebben een succesvolle geschiedenis in dermatologie, wat hen de mogelijkheid biedt om een sterke positie op te bouwen in de gespecialiseerde immuno-dermatologie. Ze onderzoeken, ontwikkelen, produceren en commercialiseren hun eigen medicijnen, evenals een portfolio van gelicentieerde producten die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende therapeutische gebieden. Vandaag de dag zijn hun producten verkrijgbaar in meer dan 70 landen op 5 continenten via 15 dochterondernemingen. De totale bedrijfsgrootte en omzet worden verwacht binnenkort te verdubbelen dankzij een groeiende pijplijn en bestaande of binnenkort te lanceren belangrijke merken in de dermatologie. Het doel van Almirall is om het toonaangevende bedrijf te worden op het gebied van medische dermatologie. Om hun organisatorische groei te stimuleren, zijn ze op zoek naar een Commercieel Directeur om het lokale commerciële team te leiden en te transformeren.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-069, naar Tim van Loon, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen, sms’en of WhatsAppen met Tim van Loon op nummer +31 (0)6 20 79 77 21.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

 

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!