Teammanager Utrecht

Aanbod
 • uitdagende en afwisselende rol met veel zelfstandigheid;
 • integrale aansturing van een team van meer dan 30 medewerkers;
 • bijdragen aan het welzijn van cliënten met een psychische kwetsbaarheid;
 • intensieve samenwerking met ketenpartners in het gebied;
 • salaris conform FWG 65 CAO GGZ.
Functie

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de aansturing van een team van gedreven zorgmedewerkers en voor de geleverde kwaliteit van zorg op locatie en in de wijk. Je bent in- en extern aanspreekpunt voor de locatie en begeleidt zorgprofessionals in hun professionele ontwikkeling. Je inzet is om de geleverde zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de herstel ondersteunende visie van Lister. Vanuit die positie geef jij vorm aan het zorgbeleid en aan de gebiedsgerichte ontwikkeling samen met de collega teammanager(s) die ook in dit gebied werken.

Je wil jouw team motiveren door medewerkers te coachen, uit te dagen en te faciliteren. Verder werk je samen met de teams aan het optimaliseren van de geleverde zorg op de locatie en speel je hierbij actief in op initiatieven die vanuit de teams zelf ontstaan. De medewerkers (minimaal 25 fte) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten. Teams bestaan uit persoonlijk begeleiders, herstelcoaches en woonondersteuners en kunnen zowel vanuit een vaste locatie werken als vanuit een gebiedsteam ambulante begeleiding verzorgen in de wijk. Als Teammanager ben je verantwoordelijk voor een goede aansturing en begeleiding van de zorgprofessionals en voor het behalen van de financiële doelstellingen van de locatie.

Als Teammanager werk je deels locatie-overstijgend. Je neemt deel aan verschillende projectgroepen en overleggen en denkt actief mee over het strategisch zorgbeleid en de toekomstontwikkelingen binnen de organisatie. Je werkt hierbij samen met andere Teammanagers, twee bestuurders en diverse externe netwerkpartners zoals de gemeente en andere (GGZ-)organisaties. Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur, waarmee je resultaatafspraken maakt en gezamenlijk vormgeeft aan het zorgbeleid van Lister binnen de regio.

Profiel
 • relevante afgeronde opleiding op hbo-niveau of hoger;
 • aanvullende managementopleiding succesvol afgerond;
 • ervaring met het aansturen van een zorgteam en/of -locatie;
 • aantoonbare ervaring binnen de GGZ, affiniteit met psychiatrie;
 • inspirerende en coachende manier van leidinggeven;
 • initiatiefrijk, bedrijfsmatig sterk en sociaal vaardig.
Bedrijf

Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Hierbij moet je denken aan autisme, schizofrenie, borderline, forensische problematiek, jongeren met een psychotische kwetsbaarheid en chronische verslavingsproblematiek. Deze begeleiding is herstel ondersteunend en gericht op ontwikkeling, waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt centraal staan. Bij ondersteuning van deze cliëntengroepen werken zij intensief samen met andere organisaties in de regio Utrecht. De organisatie staat bekend om haar inhoudelijke expertise, hoge kwaliteitsniveau en vooruitstrevende initiatieven.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-038-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Derks&Derks via 033 – 4728087.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Teamleider OK Chirurgie

Aanbod
 • werken in een dynamisch en ambitieus team binnen een topklinisch ziekenhuis;
 • uitdagende voortrekkersrol binnen een gedreven team van 100 operatieassistenten (80 FTE);
 • afwisselende positie met breed pakket aan taken en verantwoordelijkheden;
 • een omgeving waar innovatie, ontwikkeling en passie voor patiënten centraal staan;
 • uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden conform FWG 60 (max € 69.000,- per jaar);
 • fulltime en parttime contract mogelijk, inzet minimaal 27 uur per week (3×9);
 • een baan vol uitdaging en afwisseling met collega’s die voor jou klaarstaan.
Functie

Als Teamleider OK Chirurgie geef je jouw teamleden de mogelijkheid de beste versie van zichzelf te zijn. Je bent zichtbaar voor het team, bepaalt de koers en richting en zorgt met jouw coachende manier van leidinggeven dat kwaliteiten optimaal benut worden. Veiligheid van patiënten én medewerkers staan hierbij voorop. Je zorgt voor een goede onderlinge samenwerking binnen het team en een professioneel werkklimaat. Als lid van het MT werk je nauw samen met je collega-Teamleiders OK en rapporteer je aan de Manager OK. Je vertaalt organisatiedoelstellingen en -belangen naar het team en bent integraal (en budget) verantwoordelijk voor jouw team.

Binnen het gehele ziekenhuis maakt jouw team onderdeel uit van zo’n 300 OK-professionals die gezamenlijk jaarlijks ca. 26.000 ingrepen uitvoeren. Binnen de afdeling Chirurgie geef je (samen met een collega-Teamleider OK Chirurgie) leiding aan een team van 80 fte. Efficiëntie, betrouwbaarheid en professionaliteit zijn kenmerkende eigenschappen binnen de 21 operatiekamers van het Catharina Ziekenhuis. Dat werkt het beste voor OK-medewerkers, snijdend specialisten, anesthesiologen én patiënten! De sfeer is collegiaal en professioneel en innovatie in processen en technieken vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie. Zo wordt er gebruikgemaakt van state-of-the-art operatiekamers en van moderne en innovatieve operatietechnieken zoals IORT, TAVI’s, HIPEC en robotchirurgie.

Profiel
 • afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau (managementopleiding is een pre);
 • minimaal 3 jaar ervaring met de aansturing van zorgprofessionals;
 • affiniteit met een ziekenhuisomgeving of een soortgelijke context (VVT, ZBC etc.);
 • analytisch sterk, besluitvaardig en verbindend;
 • positieve en proactieve houding, denkt in mogelijkheden;
 • in staat te prioriteren en waar nodig te delegeren;
 • stressbestendig, communicatief vaardig en faciliterend.
Bedrijf

Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech stad Eindhoven. Met 3800 zorgprofessionals is het Catharina Ziekenhuis vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken. Innovatie speelt binnen de organisatie een belangrijke rol en op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Het ziekenhuis is lid van Santeon Groep, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie en er wordt met landelijk veel organisaties samengewerkt, waaronder het UMC Maastricht TU/e Eindhoven. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en uitdagend. Het Catharina Ziekenhuis biedt een professionele werkomgeving waar je elke dag het beste uit jezelf kunt halen. Centraal staan het investeren in ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van mensen, zodat zij samen het beste voor elkaar en voor de patiënt kunnen bereiken.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-043-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Medisch Adviseur MSZ

Aanbod
 • zorginhoudelijke positie met impact op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland;
 • jouw kennis als arts op macroniveau inzetten;
 • werken bij dé toonaangevende zorgverzekeraar met slagkracht;
 • hecht team (22 fte) met daarbinnen een collegiale samenwerking tussen 8 artsen;
 • meedenken over de visie van Zilveren Kruis 2025;
 • uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden.
Functie

In deze functie beoordeel je machtigingsaanvragen van verzekerden voor medisch specialistische zorg, revalidatiezorg en geriatrische revalidatiezorg. Je beoordeelt of de verzekerde recht heeft op een vergoeding binnen (vooral) de medisch specialistische zorg, zoals behandelingen in het buitenland of plastische chirurgie. Hiervoor raadpleeg je, in sommige gevallen, wetenschappelijk onderzoek om een gegronde argumentatie tot stand te brengen. Je bent betrokken bij het hele proces van spiegelen, naleving- en materiële controles. Je voert hiervoor gesprekken met zorgaanbieders, je beoordeelt aangeleverde inhoudelijke informatie en onderzoekt, als dat nodig is, patiëntendossiers op locatie van de zorgaanbieders. Je neemt duidelijke standpunten in over de rechtmatigheid, doelmatigheid en gepast gebruik van gedeclareerde zorg en beargumenteert beslissingen zowel richting collega’s als zorgaanbieders. Het begrip ‘de Stand van de Wetenschap en Praktijk’ staat hierbij centraal. Je geeft advies en bent betrokken bij rechtszaken met zorgaanbieders of verzekerden, die vaak gaan over rechtmatige zorg.

Daarnaast ben je als Medisch Adviseur MSZ verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van de zorginhoudelijke kennis binnen Zilveren Kruis. Je deelt je kennis actief en bent een zorginhoudelijke vraagbaak voor je collega’s. Je draagt zorg dat de medewerkers in jouw functionele eenheid zorgvuldig omgaan met medische informatie van onze verzekerden. Je faciliteert dat medewerkers die zorginhoudelijke gegevens beoordelen en interpreteren dit op een juiste wijze doen. Bij het uitvoeren van al deze taken ben je je steeds bewust van de belangen van de klanten (de verzekerden) op de korte en lange termijn, op individueel en collectief niveau en weeg je deze af.

Profiel
 • BIG geregistreerd arts;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van medisch specialistische zorg of huisartsengeneeskunde;
 • affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
 • verbindt theorie en praktijk en kijkt overstijgend naar vraagstukken;
 • besluitvaardig, analytisch en met overtuigingskracht;
 • drive om zaken te veranderen.
Bedrijf

Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van Achmea, de grootste collectieve zorgverzekeraar in Nederland. Voor haar ruim vier miljoen klanten zet Zilveren Kruis veranderingen in gang om de zorg in ons land op hoog niveau te houden. Als Medisch Adviseur MSZ maak je onderdeel uit van het Controleteam MSZ/GGZ binnen de afdeling Naleving & Controle. Het team Naleving & Controle is onderdeel van de afdeling Zorginkoop en is verantwoordelijk voor het controleren van declaraties op rechtmatigheid en doelmatigheid, het beoordelen van (complexe) machtigingsaanvragen, het spiegelen van aanbieders op hun declaratiepatronen en het zorgdragen dat contractafspraken met aanbieders worden nageleefd.

Het Controleteam MSZ/GGZ bestaat uit ruim 20 personen (zorginhoudelijk adviseurs, controlespecialisten en –medewerkers) en houdt zich bezig met het meedenken over en implementeren van nieuw beleid, het uitvoeren van (materiële) controles en de naleving van gemaakte inkoopafspraken. Hierdoor is er een breed scala aan expertise en vaardigheden aanwezig. Binnen het team werk je vooral intensief samen met circa zeven andere medisch adviseurs MSZ in een grotendeels zelfsturend team. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Naleving & Controle, die op zijn beurt onderdeel is van Zorginkoop.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-047-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse via 033 – 4728087

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Apotheker Product Ontwikkeling

Aanbod
 • werken bij een topklinisch ziekenhuis in een dynamische apotheek met ambitie;
 • afwisselende positie met breed pakket aan taken en verantwoordelijkheden;
 • uitdagende voortrekkersrol in een nieuw op te zetten productieteam;
 • werken binnen een collegiaal team van 20 apothekers;
 • uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden.
Functie

Ondernemend, verbindend, analytisch en pragmatisch! Inclusief de potentie om je eigen team op te zetten. In deze functie van Apotheker Product Ontwikkeling heb je dit allemaal nodig. Je wordt verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw product-ontwikkelteam. Je ontwikkelt nieuwe toedieningsvormen van bestaande geneesmiddelen die aansluiten bij de behoefte in de klinische praktijk en bent betrokken bij het klinisch geneesmiddelonderzoek waarin je, met je technische kennis, onderzoekers ondersteunt. Aangezien het om kleinschalige en specifieke geneesmiddelen gaat, ben je verantwoordelijk voor het formuleren van de geneesmiddelen, maar ook voor het opstellen van de chargebereidings- en validatieprotocollen. Deze protocollen stel je op aan de hand van GMP en geldende bedrijfsprocessen. Je zorgt voor een valide proces en bundelt alle informatie in het productdossier. Je werkt hierin nauw samen met de QC- en QA-apothekers. Naast de inhoudelijke werkzaamheden ben je verantwoordelijk voor het behalen van de ontwikkel doelstellingen, je geeft richting en stuurt tijdig bij als dat nodig is. Je draagt zorg voor een soepele overdracht van ontwikkelfase naar productiefase en werkt daarbij intensief samen met de productieafdeling en het QC- laboratorium. Tijdens dit proces zal je te maken krijgen met allerlei verschillende uitdagingen. Het is aan jou om deze uitdagingen te adresseren, maar ook met pragmatische weldoordachte oplossingen te komen. Kortom: werken binnen een startup-omgeving, maar onderdeel uitmakend van een hoog aangeschreven topklinisch ziekenhuis. Een uitdagende functie bovendien met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, maar waarin je ook veel samenwerkt en resources deelt met andere afdelingen. Hoe dynamisch wil je het hebben?! Interesse in deze unieke positie en omgeving? Reageer dan direct en ga met ons in gesprek over alle mogelijkheden.

Profiel
 • afgeronde masteropleiding (Bio)Farmacie;
 • 3 tot 5 jaar recente ervaring in de farmaceutische industrie of bereidingsapotheek;
 • gewend te werken met deadlines binnen een productieomgeving;
 • uitstekende ontwikkelde communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal;
 • verbindend, analytisch sterk, maar ook pragmatisch, hands-on en oplossingsgericht;
 • ambitie om je managementvaardigheden verder te ontwikkelen.
Bedrijf

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis en staat bekend als een open, gastvrije en bovenal deskundige omgeving. Met 3500 zorgprofessionals is het Catharina Ziekenhuis vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken. Innovatie speelt binnen de organisatie een belangrijke rol en op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Het ziekenhuis is lid van Santeon Groep, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie en er wordt met landelijk veel organisaties samengewerkt, waaronder het UMC Maastricht TU/e Eindhoven.

De ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis is verantwoordelijk voor een veilige en doelmatige bereiding en verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten. Met een enthousiast en vooruitstrevend apotheekteam (ongeveer 220 medewerkers) worden alle taken van de ziekenhuisfarmacie uitgeoefend ten behoeve van het ziekenhuis en diverse externe instellingen (verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg). Om ook in de toekomst alle patiënten in Nederland te blijven voorzien van kwalitatief hoogwaardige en doelmatige geneesmiddelen heeft de organisatie een aantal ambities gesteld en het bereidingencentrum uitgebreid. Daar zijn onder andere 3 cleanrooms en een nieuw laboratorium van 200 m2 bijgekomen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een nieuw team, dat zich op productontwikkeling zal gaan richten. Om die reden zijn wij in opdracht van het Catharina Ziekenhuis op zoek naar een Apotheker Product Ontwikkeling, die een voortrekkersrol mag gaan vervullen en met zijn of haar team de ambities op de productieafdeling mag gaan realiseren.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-028-DD, naar Sandra van Putten, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Alexander of Sandra via 033 – 4728087.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Recruitment Consultant Healthcare

Aanbod

 • werken voor aansprekende zorgorganisaties in Nederland;
 • bijdragen aan het succes van onze dienstverlenende organisatie;
 • open cultuur en sfeer en de vrijheid om mee te bouwen aan een succesvol team;
 • brede verantwoordelijkheid en veel kansen om zelf projecten op te zetten;
 • veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling, en volop doorgroeimogelijkheden;
 • op en/of uitbouwen van jouw netwerk binnen de gezondheidszorg;
 • flexibiliteit om zelf werkzaamheden (deels vanuit huis) in te delen.

Functie

Denk jij in mogelijkheden en houd je eenvoudig het overzicht over verschillende projecten? Ben je communicatief vaardig en commercieel ingesteld? Dan komen deze vaardigheden goed van pas in de rol van Recruitment Consultant bij Derks & Derks. In deze functie werk je binnen een hecht team voor meerdere opdrachtgevers tegelijk. Je bent dé gesprekspartner voor ons netwerk. Je helpt professionals met het vinden van de juiste baan en eventuele vervolgstappen in hun carrière. Je bouwt nieuwe en bestaande relaties op en uit, coördineert werving- en selectie opdrachten, stelt marktanalyses op, vindt, benadert en interviewt relevante kandidaten en houdt regie over het hele proces. Je bent strategisch partner voor onze opdrachtgevers, adviseert over interessante HR-vraagstukken en ondersteunt door het inzetten van andere diensten van Derks & Derks, zoals Talent Development, wetenschappelijk onderzoek of een van onze opleidingen.

Ons Healthcare team is succesvol en groeiend. Hierdoor zijn er veel kansen om nieuwe projecten te starten, kansen te pakken of met een eigen idee of businesscase aan de slag te gaan. Derks & Derks adviseert breder dan recruitment en heeft zelf senior arbeids- en organisatiepsychologen ‘in huis’ die organisaties ondersteunen. Samen met hen organiseren we interviewclinics, adviseren we op dieper niveau over individuele- en team-talenten en helpen we zorgorganisaties, teams en individuele professionals zo optimaal mogelijk te presteren. Met onze opleiding www.masterclassnieuwezorg.nl bieden we een uniek programma voor professionals in de zorg en verbreden we hun blik. Als Recruitment Consultant Healthcare ben je nauw bij de Masterclass NieuweZorg betrokken en mag je (eventueel zelfs als deelnemer) participeren.

Profiel

 • een afgeronde bachelor- of masteropleiding;
 • ervaring in een vergelijkbare functie is een pre, maar geen must;
 • commercieel, proactief, mensgericht, met een gezonde dosis humor;
 • verbindend, samenwerkingsgericht en affiniteit met de gezondheidszorg;
 • in staat meerdere projecten tegelijk te managen;
 • goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal.

Bedrijf

Derks & Derks is al twintig jaar betrouwbare partner in Werving & Selectie, Detachering & Interim, Talent Development, HR Research en Executive Education. Met ons full service HR-bureau zijn we de grootste speler in de markt. Écht kijken en luisteren, dat is waar wij goed in zijn bij Derks & Derks. Persoonlijke aandacht, heldere afspraken, integriteit, strikte kwaliteitsnormen en wensen en behoeftes van opdrachtgever en kandidaat vormen daarin altijd de basis. We vinden talenten, we zorgen dat ze zich ontwikkelen en dat ze blijven.

Als expert in ons vakgebied en als specialist in de markten waarin we opereren, zoeken we continu naar mogelijkheden om onze kennis te delen en professionals bij elkaar te brengen. Dat doen we op allerlei manieren: korte, kleinschalige (maatwerk-)trainingen, bijvoorbeeld over succesvol solliciteren en feedback geven en clinics over interviewtechnieken, maar ook internationaal proberen we altijd meerwaarde te bieden en hebben wij diverse initiatieven opgezet, zoals het International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences (INRALS).

Daarnaast blijven we met onze opleidingen van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte.

Het Healthcare team richt zich op de (vaste en tijdelijke) bemiddeling en ontwikkeling van professionals binnen de zorg. Daarbij werken wij branche breed voor de volgende sectoren; ziekenhuizen, ZBC´s, zorgverzekeraars, apotheken, zorgaanbieders in de GGZ, JZ, VVT en VG en overheid.

De cultuur bij Derks & Derks is open, samenwerkingsgericht en informeel. We zijn betrokken en dragen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. In de praktijk betekent dit dat we werken aan een gezamenlijke doelstelling, zonder harde individuele KPI’s. Er is altijd ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Wat je nog meer kunt verwachten als je bij Derks & Derks werkt zijn de nodige borrels, de gezamenlijke lunch, het kerstdiner in stijl, het jaarlijkse beachvolleybal event en de vrijheid om gedeeltelijk thuis te werken.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/21-081 naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Regiomanager Breda

Aanbod
 • eindverantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige tweedelijns zorglocatie;
 • aansturen van een team van gedreven zorgprofessionals;
 • uitbouwen van de commerciële mogelijkheden in de regio;
 • succesformule toelichten aan verwijzers in de regio;
 • flexibiliteit, collegiale werksfeer en een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Functie

Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bedrijfsmatige doelstellingen van de vestiging. Je zorgt voor de juiste profilering van PHI en zorgt voor de juiste aansturing, begeleiding en coaching van een team professionele zorgprofessionals, waaronder Regiebehandelaren, Psychologen, Fysiotherapeuten en Cliënt Service Medewerkers (in totaal 25 FTE). Je stelt hen in de gelegenheid om de allerbeste zorg te verlenen door hen op allerlei fronten te faciliteren en te ondersteunen. Je voelt goed aan welke ruimte je de zorgprofessionals kan geven en weet altijd wat er speelt bij het team. Daarnaast verricht je zowel koude als warme acquisitie om zodoende het netwerk aan zorgverleners te vergroten. Cliënten van PHI komen via een doorverwijzing van huisartsen en andere zorgverleners bij de organisatie terecht, waarna er een zorgvuldig behandeltraject wordt gestart. Door de organisatie op de juiste wijze bij doorverwijzende instanties te profileren, komt zij eerder én beter in het vizier om klachten van cliënten te behandelen. Als Regiomanager sta je open om op termijn ook de aansturing van een eventueel nieuw te openen vestiging over te nemen.

Profiel
 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • minimaal vijf jaar ervaring als ondernemende/commerciële manager in Life Sciences, ZBC en/of de zorg;
 • ervaring met de aansturing van zorgprofessionals in een vergelijkbare setting;
 • ervaring met acquisitie bij verwijzers (huisartsen, POH, bedrijfsartsen en medisch specialisten);
 • zelfstarter met drive, empathisch sterk en netwerkgericht;
 • flexibel, commercieel en communicatief vaardig op alle niveaus.

Organisatie

PHI is een ambulante, gespecialiseerde GGZ instelling die zich focust op de behandeling van cliënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen. Bij PHI wordt binnen een transdiagnostisch raamwerk behandeld volgens een interdisciplinaire totaalaanpak. PHI ziet de mens graag als één geheel en vindt het dan ook logisch dat iemand in tijden van ziekte of onbalans ook als één geheel wordt gezien. In de praktijk betekent dit dat er aandacht is voor geest én lichaam. PHI kent inmiddels 6 vestiging in Zuid-Nederland en gaat in de nabije toekomst verder uitbreiden.

PHI is onderdeel van Intergrin. Intergrin is een holding voor zeer gespecialiseerde tweedelijns zorgformules (hoofdvestiging in Geleen, circa 400 medewerkers, momenteel twaalf vestigingen met de intentie het aantal Rughuis- en Phi-vestigingen in Nederland verder te gaan uitbreiden). Intergrin wil de beste behandelingen realiseren voor patiënten met complexe, veelvoorkomende aandoeningen. Denk hierbij aan (chronische) rugklachten, maar ook aan psychosomatische stoornissen als angst, depressie en (lastig te duiden) psychosomatische klachten. Door geest én lichaam te betrekken in de problematiek, behaalt Intergrin indrukwekkende resultaten. De werkwijze van Intergrin is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu geïnnoveerd. Door multidisciplinair en innovatief bezig te zijn, blijven zij zich ontwikkelen en waarde creëren voor hun cliënten. De bedrijfsactiviteiten worden nader toegelicht op www.intergrin.nl, www.phi-med.nl en www.hetrughuis.nl.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-024-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op http://www.derksenderks.nl/nl/nieuwe-baan/vacatures voor andere interessante vacatures!

Teammanager

Aanbod
 • uitdagende senior positie met veel zelfstandigheid;
 • met twee zorgteams (totaal 34 medewerkers) bouwen aan kwalitatief goede zorg en begeleiding;
 • bijdragen aan het welzijn van cliënten die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel;
 • intensieve samenwerking met collega-managers en andere stakeholders in de regio;
 • vast contract en salaris conform FWG 60 CAO gehandicaptenzorg (max. € 4.799,– bruto per maand).
Functie

Als Teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de aansturing van twee teams op zorglocaties Het Kwartier en Octet in Almere. Als Teammanager heb je overzicht van wat er nodig is om de beste zorg aan de bewoners te leveren. Je zorgt voor een goede balans tussen tevreden bewoners, uitdagend werk voor medewerkers, een sluitende bedrijfsvoering en tevreden stakeholders. Je bewaakt dat het zorgproces, zowel intern alsook binnen het netwerk, goed en veilig georganiseerd is. Je faciliteert medewerkers in hun werk en ontwikkeling, coacht, motiveert en zorgt dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn. Een belangrijke taak is erop toezien dat het team zich verder ontwikkelt en je weet hierbij de verschillende talenten van het team goed in te zetten. Hiermee verhoog je zowel het werkplezier van de medewerkers, als de kwaliteit van de geleverde zorg en begeleiding. Je bent een goede leider die communiceert op een gelijkwaardige manier en een open werksfeer aanmoedigt. Ook beschik je over coachende vaardigheden waarmee je rust creëert binnen het team en besluitvaardigheid en initiatief stimuleert.

Woonlocaties Het Kwartier en Het Octet bieden 24-uurszorg en begeleiding aan in totaal 26 bewoners. De bewoners beschikken over een eigen appartement, waarbij door InteraktContour zorg en begeleiding wordt geleverd. Op woonlocatie Het Kwartier wonen 16 cliënten en is gevestigd in de wijk Almere Poort. Het team bestaat uit 26 medewerkers (begeleiders, senior begeleiders, assistent begeleiders, huishoudelijk medewerkers en een administratief medewerker). Op woonlocatie Octet wonen tien cliënten met NAH. De locatie ligt in de muziekwijk, naast een buurtboerderij en op loopafstand van een winkelcentrum. Het team bestaat uit acht collega’s van verschillende disciplines waaronder (assistent-)begeleiders, senior begeleiders en huishoudelijk medewerkers. Beide locaties maken onderdeel uit van de eenheid Zorg en Wonen bestaande uit in totaal 36 woonlocaties verspreid over Midden- en Oost-Nederland. InteraktContour is een vooruitstrevende organisatie die steeds meer technologie en e-health inzet, waardoor bewoners het maximale uit hun leven kunnen halen. Beide teams zijn volop in ontwikkeling en er ligt een mooie uitdaging om als Teammanager mee aan de slag te gaan en aan verder te bouwen!

Profiel
 • afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bij voorkeur in combinatie met een managementopleiding;
 • minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de zorg;
 • ervaring binnen een intramurale setting in een must;
 • ervaring met cliënten met complex gedrag is een pre;
 • organisatorische en bedrijfsmatig sterk;
 • aantoonbare ervaring met het op inspirerende wijze leiden van een team in ontwikkeling.
Bedrijf

InteraktContour biedt hulp aan mensen die problemen ervaren door hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert het leven van cliënten en dat van hun naasten, waarbij terug naar werk of school vaak niet lukt en thuis alles anders is. InteraktContour richt zich op wat wel mogelijk is, en biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland. Hierdoor kunnen cliënten resultaten boeken op het gebied van leven, wonen en werken, en samen met hun naasten toekomstgericht verder met hun leven.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WL/22-037-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde om voor deze positie in aanmerking te komen. (aanvraagprocedure via InteraktContour).

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Derks Vacature Medical Affairs

Managing Director

Offer

 • a highly dynamic and international environment
 • represent one of the largest medical associations in Europe
 • manage a team of close to 50 professionals in The Hague
 • share vision and input for the strategic plan
 • shape the impact of this interesting association
 • build on efficiency and further modernize the organisation
 • excellent salary package

Job Description

You will lead the EHA Executive Office, and you will act as a link between Office, the EHA Executive Board and Board; you will provide vision and plan strategies consistent with EHA’s mission and values and you will be accountable for high-level implementation and execution of the EHA strategy within the budget. To achieve this, you will lead and manage the senior management team, grow the footprint of the organisation, and ensure the delivery of high-quality and innovative programs and services that serve Hematologists in Europe and beyond. You will guide the organisation through significant and ever-evolving European healthcare developments. You will act as the face of EHA towards the community, members, partners, sponsors, and other relevant parties. You will be responsible for budgeting and ensuring that capacity, financial support, and other resources are provided and used efficiently. We are looking for an ambitious manager with a strong interest in healthcare, international business, growth, and cultures.

Profile

 • university education (Master’s degree preferrable)
 • experienced people manager: at least 10 years of experience in leading professionals; preferably 5 years in a healthcare environment
 • experience in a non-profit organisation is considered an asset, but not a necessity
 • solid business acumen
 • strong strategic capacities
 • inclusive leader, including in a multicultural environment
 • affinity with public affairs/lobbying
 • leadership skills (motivational/empowering/coaching)
 • inspirational and transparent communicator
 • excellent networking abilities
 • fluent in English

Organisation

The European Hematology Association (EHA) is a growing non-profit organisation that supports and connects Hematologists worldwide. EHA is one of the largest medical associations in the Europe. It promotes excellence in patient care, research, and education in hematology and serves clinicians and researchers with an active interest in hematology. EHA supports and enhances the professional development of Hematologists by mentoring career development and research, through harmonization of hematology education and advocating at local and international levels. EHA’s executive office is based in The Hague, the Netherlands, and consists of a staff of close to 50 highly ambitious professionals. The Executive Office supports the Executive Board (EB) and Board in the execution of its strategy and actively suggests strategic possibilities.

Your reaction

Interested? Please send your resume and cover letter in English, with reference WS/22-032-DD, to Mr. Jan Derks, info@derksenderks.nl.
For more information, please contact Mr. Jan Derks via + 31 33 – 4728087.

An assessment interview may be part of the selection process.

Because our client has assigned us to handle this vacancy, please send your responses only to Derks & Derks.

Halt

Business Analist

Aanbod
 • Met ICT en communicatie deze inspirerende maatschappelijk relevante jeugdorganisatie verder verbeteren;
 • boeiende ICT-projecten met veel impact op de organisatie;
 • organisatiebreed ontwikkelen van de informatievoorziening en deze optimaal laten werken;
 • werken binnen een hecht team in een inspirerende, betrokken organisatie;
 • arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO Sociaal Werk, jaarsalaris maximaal €67.400,– met veel flexibiliteit (opleidingsmogelijkheden, balans werk-privé, hybride werken).
Functie

Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de informatievoorziening van Stichting Halt, inclusief alle applicaties waar de organisatie gebruik van maakt. Je werkt nauw samen met alle organisatieonderdelen en vervult een sleutelrol binnen de organisatie. Je vertaalt vraagstukken naar oplossingen, analyseert businessprocessen, weet deze te modelleren, adviseert over sturingsinformatie waardoor deze effectiever kan worden ingezet. In samenwerking met Functioneel Beheer ga je met verbeteringsprojecten aan de slag. Als projectleider leid je (tijdelijke) projectteams van interne en externe projectleden om ICT doelmatig te laten bijdragen aan de doelstellingen van Halt. Je adviseert over de inzet van middelen, tijd en geld om de juiste keuzes te maken met betrekking tot ICT en communicatie en hoe deze effectief kunnen bijdragen aan wat jij samen met jouw team wil bereiken.

Als Business Analist maak je onderdeel uit van het team ICT (vijf personen) en werk je nauw samen met collega’s binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Je rapporteert aan de Informatiemanager en hebt een belangrijke adviserende rol richting management, de Directeur Bedrijfsvoering en de Directeur-Bestuurder. Met jouw inzet optimaliseer je de kwaliteit van ICT-dienstverlening, bedrijfsvoering én samenwerking, en draag je bij aan een kansrijke toekomst voor alle jongeren in Nederland.

Profiel
 • afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld richting informatica of bedrijfskunde;
 • kennis van en inzicht in bedrijfsprocessen en informatiearchitectuur;
 • minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke rol;
 • ervaring met het optimaliseren en ontwerpen van informatieprocessen;
 • daadkrachtig, proactief, hands-on en ondernemend;
 • affiniteit met een organisatie met maatschappelijke impact.
Bedrijf

Halt is een middelgrote landelijke organisatie met maatschappelijke impact. In totaal werken er 250 medewerkers bij Halt. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen richt Halt zich al 40 jaar op het voorkomen en onder begeleiding corrigeren van jeugdcriminaliteit. Rond de 16.000 jongeren krijgen jaarlijks te maken met één van de Halt-interventies, adequaat en op een pedagogisch verantwoorde manier. Naast individuele interventies geeft Halt ook voorlichtingen op scholen en sportverenigingen en werken zij met partners samen aan wijk gebonden projecten gericht op een veilige samenleving. Halt is een stichting met een ongedwongen cultuur en kent een grote betrokkenheid van de medewerkers. De organisatie kent korte lijnen en een grote resultaatverantwoordelijkheid onder de collega’s vanwege het maatschappelijk belang dat van hun bijdrage afhangt.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-029-DD, naar Alexander Willemse. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Operationeel Directeur Het Rughuis

Aanbod
 • vormgeven aan forse groei van een kwalitatief hoogwaardige commerciële gezondheidszorgorganisatie;
 • aansturen van de huidige Regiomanagers van de behandelcentra met behoud van kwaliteit en groei;
 • verantwoordelijk voor positionering, strategie en aansturing locaties;
 • impact op resultaat, collegiale werksfeer en goed arbeidsvoorwaardenpakket.
Functie

Als Operationeel Directeur van Het Rughuis ben je eindverantwoordelijk (inclusief P&L) voor de effectieve aansturing van de huidige vestigingen, en zie je toe op de samenwerking en afstemming die daarvoor nodig is. In samenspraak met het directieteam stel je het jaarplan voor de organisatie op en zorg je voor een succesvolle en concrete vertaling op vestigingsniveau. Je stuurt de Regiomanagers aan die verantwoordelijk zijn op locatieniveau, en je begeleidt hen in het behalen van resultaten. Je luistert naar en vraagt om input van de verschillende professionals in de eigen organisatie en geeft actief vorm aan procesoptimalisatie. Naast de aansturing van de huidige vestigingen, draag je als Operationeel Directeur bij aan verdere groei in Nederland. Uitbreiding van het aantal locaties in Nederland is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie en vormt een belangrijk onderdeel van de jaarplannen. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie bij diverse stakeholders in de markt en neem je zelf het voortouw om bij voorschrijvers de voordelen van de eigen organisatie toe te lichten. Kortom: een sterk gevulde rol, waarin groei, uitbouw en ambitie samengaan met kwaliteitsbehoud, procesoptimalisatie en het stabiel houden van de organisatie.

Profiel
 • academisch werk- en denkniveau met een analytisch sterke en gestructureerde manier van werken;
 • minimaal 5 jaar commerciële ervaring (bij voorkeur incl. P&L) in de zorg of aanverwante branches (Farma, Medical Devices, ZBC);
 • minimaal 7 jaar people management ervaring door het managen van een afdeling of organisatie(onderdeel);
 • sterke affiniteit met zorg en ervaring met het uitbreiden van dienstverlening binnen een vergelijkbare setting;
 • ervaring met verander-, risico-, proces- en projectmanagement;
 • sterk in communicatie, doortastend en standvastig;
 • goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, schakelt effectief tussen strategie, tactiek en operatie.

Organisatie

Intergrin (hoofdvestiging in Geleen, ongeveer 400 medewerkers over twaalf vestigingen) is een holding voor zeer gespecialiseerde tweedelijns zorgformules, die de beste behandelingen wil realiseren voor groepen patiënten met complexe, veelvoorkomende aandoeningen. Denk hierbij aan (chronische) rugklachten, maar ook aan psychosomatische stoornissen als angst, depressie en (lastig te duiden) psychosomatische klachten. Door geest én lichaam te betrekken in de problematiek, behaalt Intergrin indrukwekkende resultaten. De werkwijze van Intergrin is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu geïnnoveerd. Door multidisciplinair en innovatief bezig te zijn, blijven zij zich ontwikkelen en waarde creëren voor hun cliënten. De bedrijfsactiviteiten worden nader toegelicht op www.intergrin.nl, www.phi-med.nl en www.hetrughuis.nl.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/21-099-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087.

Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.