Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod

 • werken vanuit een commerciële invalshoek voor een toonaangevende zorgorganisatie;
 • schakel tussen zorgkantoren en Pluryn;
 • verbindende rol binnen een complex en dynamisch werkveld;
 • met gedreven professionals samenwerken aan innovatieve en toekomstbestendige zorg;
 • ruimte voor eigen visie en ondernemerschap;
 • marktconform salaris en een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Functie

Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met voornamelijk de zorgkantoren en daarnaast de verzekeraars en gemeenten. Dit met het doel tot goede samenwerking en heldere afspraken te komen voor zorg en ondersteuning op maat voor alle cliënten van Pluryn. Je positioneert Pluryn, signaleert kansen en bedreigingen in de markt en onderhoudt relaties met alle relevante stakeholders. Je bewaakt de lopende contractafspraken en richt je op nieuwe aanbestedingen en de daaraan gerelateerde onderhandelingsprocessen.

Uiteraard ondersteun je inzake zorgverkoop de accounthouders en locatiedirecteuren zowel op inhoud als proces. Je adviseert en helpt hen bij het vertalen van de regionale en landelijke ontwikkelingen naar strategisch, tactisch en operationeel beleid voor hun specifieke dienstverlening en/of vestiging. Daarnaast geef je advies ten behoeve van de doorontwikkeling van de strategische positionering van Pluryn en lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Zorgverkoop & Cliëntproces.

Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek, waarbij de financiering binnen zowel de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet als de Zorgverzekeringswet kan vallen (in totaal circa 400 miljoen euro) en in deze rol ben jij vooral actief met de zorgverkoop binnen de WLZ. Je zorgt voor een goede afstemming met alle betrokken stakeholders binnen en buiten de organisatie. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor de beste zorg voor de cliënt en een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Houd je van dynamiek, bouwen, vooruitstrevende projecten omzetten in innovatief beleid en schakel je gemakkelijk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau? Dan komen wij graag met jou in contact.

 

Profiel

 • afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke rol binnen de zorgcontractering;
 • kennis van de transformatie in de langdurige zorg;
 • externe ontwikkelingen kunnen vertalen naar strategisch advies richting management en RvB;
 • ervaring in een complexe werkomgeving met uiteenlopende stakeholders;
 • maatschappelijk betrokken, relatie gericht, communicatief vaardig en verbindend;
 • analytisch, proactief en zelfstandig.

 

Organisatie

Pluryn is een landelijk werkende organisatie met meer dan 400 locaties. Met 7400 professionals en 1000 vrijwilligers zet Pluryn zich in voor behandeling en ondersteuning van jongeren en volwassenen, aan huis en in verschillende zorgvoorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. De organisatie ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving, ook wanneer de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: “Samen maken we het verschil.”

Het Team Zorgverkoop bestaat uit zes Strategisch Adviseurs Zorgverkoop, een Adviseur Zorgverkoop en een Ondersteuner Zorgverkoop. De Strategisch Adviseurs zijn verantwoordelijk voor de zorgverkoop en houden zich bezig met de positionering van Pluryn, het (door)ontwikkelen van de propositie en het op de markt brengen van Pluryn als organisatie.

Binnen Pluryn heeft het zorgverkoopteam een belangrijke adviesrol. Als Strategisch Adviseur ondersteun en adviseer je de Raad van Bestuur, de directeuren en managers van de locaties op inhoud en over het proces van zorgcontractering en strategisch beleidsvraagstukken. Team Zorgverkoop maakt (samen met Klantenbureau en Zorgadministratie/Facturatie) onderdeel uit van de afdeling Zorgverkoop & Cliëntproces. Doel van de gehele afdeling is voor cliënten de juiste zorg en indicatie te vinden, te bemiddelen naar een passende zorglocatie van Pluryn en tot passende contractafspraken te komen voor de geleverde zorg. Als Strategisch Adviseur Zorgverkoop heb je een bepalende rol in het behalen van deze belangrijke doelstellingen, zowel voor de cliënt als Pluryn als organisatie.

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-156-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen met Karin via 06-51103975.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!

Ziekenhuisapotheker

Aanbod

 • Ziekenhuisapotheker binnen een hechte vakgroep van een perifeer ziekenhuis;
 • gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale farmaceutische patiëntenzorg;
 • korte lijnen, collegialiteit met een professionele informele werksfeer;
 • ruimte om medewerkers te coachen in hun verdere ontwikkeling;
 • parttime en fulltime werken mogelijk;
 • goed arbeidsvoorwaardenpakket met jaarsalaris tot € 136.987,– conform FWG 80 cao ziekenhuizen.

 

Functie

Als Ziekenhuisapotheker bij het Laurentius Ziekenhuis ben je verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige farmaceutische patiëntenzorg en een klantgerichte dienstverlening. Je hebt impact op het gehele proces en alle ruimte om proactief over diverse projecten, samenwerking en werkprocessen mee te denken. Je maakt deel uit van de relatief jonge vakgroep en hebt een brede rol met verschillende aandachtsgebieden binnen de Klinische Farmacie. Invulling van deze aandachtsgebieden wordt in afstemming met de collega’s van de vakgroep vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met jouw expertise en eventuele voorkeuren. Hierbij valt te denken aan aandachtsgebieden zoals digitalisering, kwaliteit, geneesmiddelendistributie of inkoop.

Je hebt passie voor je vak en werkt graag samen met andere professionele zorgverleners. Je bent creatief en vindt het een uitdaging om gezamenlijk de apotheek op de kaart te zetten en naar een hoger niveau te tillen. Je rapporteert direct aan het Hoofd Apotheek. De cultuur binnen het Laurentius Ziekenhuis is een mix van professioneel en ambitieus en toegankelijk, familiair en informeel. Er heerst een hoge mate van collegialiteit, de lijnen zijn kort en samenwerking gaat op basis van gelijkwaardigheid.

Als Ziekenhuisapotheker draai je ook klinische dagdiensten en bereikbaarheidsdiensten. Daarnaast neem je deel aan diverse in- en externe commissies en werkgroepen.

Sta jij als patiëntgerichte Ziekenhuisapotheker open voor een nieuwe of andere werkomgeving en past een afwisselende rol met korte lijnen, informele contacten en een hecht collegiaal team jou? Neem dan direct contact op met Derks & Derks om te kijken of dit aansluit op jouw persoonlijke wensen en ambitie!

 

Profiel

 • afgeronde opleiding tot Ziekenhuisapotheker (of binnenkort afgerond);
 • stevige gesprekspartner en in staat om de visie van de afdeling uit te dragen;
 • teamplayer die goed kan samenwerken, medewerkers weet te motiveren en te coachen in hun ontwikkeling;
 • flexibel, verandergericht en kan goed samenwerken;
 • communicatief sterk en schakelend op alle niveaus binnen een ziekenhuisorganisatie;
 • op zoek naar een kleinschalige werkomgeving met korte lijnen en brede verantwoordelijkheid.

 

Organisatie

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis van en voor de inwoners van de regio Midden-Limburg. Innovatief en nieuwsgierig spannen ze zich in om voortdurend de zorg te verbeteren.

De afdeling Klinische Farmacie binnen het Laurentius is patiëntgericht, professioneel georiënteerd en beschikt over een klinische en een poliklinische apotheek “Apotheek Laurentius Kwartier” (24-uurs apotheek). De klinische afdeling verzorgt samen met de poliklinische apotheek de farmaceutische dienstverlening in de regio Midden-Limburg en een aantal zorginstellingen door geheel Limburg. De poliklinische apotheek levert (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten in de regio, ook buiten kantoortijden en vormt samen met het ASP een brug naar de regio. Binnen de Klinische Farmacie werken circa 85 medewerkers, (circa 62 fte), waaronder drie Ziekenhuisapothekers, drie Poliklinische Apothekers, een ANIOS en één ApIOS. De afdeling wordt gekenmerkt door een prettige en positieve werksfeer, waarbij respect, openheid en een veilig leer-en werkklimaat hoog in het vaandel staan. De speerpunten voor de komende jaren zijn specialistische patiëntenzorg, medicatieveiligheid en doelmatig geneesmiddelengebruik. Daarnaast staat uitbreiding van een aantal activiteiten van de apotheek op het programma en afstemming over de samenwerking met ziekenhuispartners in de regio.

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-048-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Karin via 06-51103975.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

 

Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod

• strategische positie bij toonaangevend groeiend ziekenhuis;
• verbindende rol richting zorgverzekeraars, partners en interne stakeholders;
• adviseren aan de Directeur Financiën & RvB;
• vanuit contractering organisatie-breed sturing geven naar de toekomst;
• goed arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 70 CAO Ziekenhuizen.

Functie

Als Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop ontwikkel je een verkoopbeleid dat aansluit bij de strategische doelstellingen en de lange termijnvisie van de organisatie. Samen met je directe collega coördineer je de planning en uitvoering van het jaarlijkse zorgverkooptraject. Je realiseert daarnaast contractafspraken met zorgverzekeraars in een snel veranderende markt. Je bent verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces, waarbij het continu professionaliseren en het op de kaart zetten van de zorgverkoop centraal staan. Vanzelfsprekend zorg je voor een goede follow-up van de afspraken en het succesvol oppakken van inhoudelijke projecten die voortvloeien uit de contractering. Je werkt nauw samen met de afdeling Informatievoorziening & Control voor de totstandkoming van prijsafspraken, de publicatie van prijzen en het beheer van contracten.
Vanuit jouw belangrijke rol word je betrokken bij strategische vraagstukken in de organisatie. Naast de intensieve contacten met zorgverzekeraars, onderhoud je ook contacten met diverse andere stakeholders, waaronder medisch specialisten, clustermanagement en Raad van Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van business cases, werk met een grote financiële en gezondheids-economische component.
Het AVL zet de komende jaren volop in op strategische samenwerkingsverbanden met zorgverzekeraars. Vaardigheden als het vertalen van (medisch-)inhoudelijk beleid naar verkoopproposities, snel schakelen met managers en medisch specialisten en het goed doorgronden van financiële informatie zijn daarbij essentieel.

Profiel

• afgeronde academische opleiding in de richting van bedrijfseconomie of zorgmanagement;
• minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare zorgverkoop-/zorginkoop rol (binnen MSZ);
• gesprekspartner op strategisch niveau;
• op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de markt;
• ervaring met onderhandelen binnen een complex speelveld;
• kennis over Health Technology Assessment (HTA) is een pre;
• flexibel, ambitieus en ondernemend.

Bedrijf

Het Antoni van Leeuwenhoek is een toonaangevend ziekenhuis en behoort wereldwijd tot de top 10 kankergespecialiseerde ziekenhuizen. Het huis combineert zorg voor patiënten met grensverleggend onderzoek. De zorg kenmerkt zich door het op professionele en betrokken wijze streven naar optimaal resultaat, zowel in de zorg als in het onderzoek. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een bijzondere positie binnen een steeds competitievere markt die tal van kansen en bedreigingen met zich meebrengt. Dit moet worden vertaald naar een succesvolle verkoopstrategie. Een uitdagende rol met impact waar jij je als Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop op mag richten.
Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-171, naar Lysanne Lakerink: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Lysanne via 06 45 32 89 54. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Manager Zorgverkoop

Aanbod
 • bepaal de zorgverkoopstrategie van topklinisch ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen;
 • impact op de financiële en zorginhoudelijke doelstellingen van het ziekenhuis;
 • maak onderdeel uit van het team dat aan de slag gaat met het financieel herstel van het ziekenhuis;
 • samenwerken met gedreven collega’s van Financiën & Sales en Strategie & Allianties;
 • relatiemanager en gesprekspartner voor zorgverzekeraars en overige stakeholders;
 • sleutelpositie voor 32 tot 36 uur per week;
 • arbeidsvoorwaarden conform FWG 70 cao Ziekenhuizen.
Functie

In deze sleutelpositie heb je impact op de koers en de toekomst van Gelre Ziekenhuizen. Als Manager Zorgverkoop ben jij de spil die zorgcontractering en de strategische agenda van het ziekenhuis met elkaar verbindt. Jouw rol draait om analyseren, verbinden, innoveren, adviseren, sturen en onderhandelen. Samen met het Strategisch Salesteam draag je bij aan de doelstellingen van Gelre Ziekenhuizen, de transformatie van zorg en de uitdagende financiële positie van de organisatie.

Als Manager Zorgverkoop ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgverkoop van het topklinisch ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen. Met jouw expertise en conceptuele blik vertaal je de financiële en zorginhoudelijke doelstellingen van het ziekenhuis naar toekomstgerichte afspraken met zorgverzekeraars. Hierin bouw je aan constructieve lange termijn samenwerkingen. Als Manager Zorgverkoop ben je samenwerkingsgericht, ondernemend en analytisch ingesteld. Door nauw samen te werken met diverse interne stakeholders en externe partijen, zorg je ervoor dat de financiële gezondheid van het ziekenhuis verbetert en op de lange termijn gewaarborgd blijft. Naast het onderhandelen van goede contracten, waarbij je de benodigde informatie intern verzamelt, ben je ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vertaling en bewaking van de zorgcontractering en weet je precies hoe je het ziekenhuis moet positioneren. Met jouw drive, krachtige aanpak en enthousiasme, initieer en implementeer je innovaties en verbeteringen die bijdragen aan de vooruitgang van de zorgverlening binnen het ziekenhuis. Je streeft ernaar om zorgverkoop naar een hoger niveau te tillen, de strategische doelen van het ziekenhuis te verwezenlijken en schroomt niet om hierbij voorop te lopen.

Als Manager Zorgverkoop stuur je niet hiërarchisch aan, maar heb je een leidende rol binnen het Team Zorgverkoop. Je werkt nauw samen met een Adviseur Zorgverkoop, drie Business Controllers die vanuit hun expertise bij de verschillende activiteiten aansluiten, en je werkt samen met collega’s van de afdeling Financiën, Strategie & Allianties, Kwaliteit en Veiligheid en Bedrijfskundig en Medisch Managers. Je maakt onderdeel uit van de afdeling Financiën & Sales, adviseert aan de RvB en rapporteert aan de Manager Financiën & Sales, waar je ook nauw mee samenwerkt.

Profiel
 • afgeronde relevante opleiding op wo-niveau, bij voorkeur in een bedrijfseconomische richting;
 • stevige adviseur met minimaal 3 jaar ervaring met zorgcontractering binnen een complex werkveld;
 • ervaring in het maken van contractafspraken met zorgverzekeraars op financieel en strategisch vlak;
 • relationeel sterk, organisatie sensitief en goed in stakeholdermanagement (in- en extern);
 • kartrekker die teamgericht en met overtuigingskracht resultaten boekt;
 • stevige onderhandelaar, analytisch sterk en verbindend.
Bedrijf

Gelre Ziekenhuizen is een topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Het ziekenhuis staat bekend om zijn brede aanbod aan medische diensten en specialisaties, waaronder cardiologie, oncologie, orthopedie en neurologie. Gelre Ziekenhuizen richt zich sterk op kwaliteit van zorg, innovatie en patiëntgerichte benaderingen. Het biedt zowel basis- als hooggespecialiseerde zorg, ondersteund door geavanceerde technologieën en een team van ervaren zorgprofessionals. Het ziekenhuis speelt ook een belangrijke rol in regionale zorgnetwerken en werkt nauw samen met andere zorginstellingen en huisartsen om de beste zorg voor patiënten te waarborgen.

De kernwaarden van Gelre Ziekenhuizen zijn persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend en het ziekenhuis staat bekend om haar deskundige en gemotiveerde medewerkers die op een open en collegiale manier samenwerken. Gelre Ziekenhuizen is letterlijk en figuurlijk het hart van de zorg in de regio, waar met in totaal 3.600 medewerkers hard wordt gewerkt aan persoonlijke en goede zorg. Ook is Gelre Ziekenhuizen één van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland. Dit betekent dat Gelre Ziekenhuizen topklinische expertise heeft in diverse specialistische zorggebieden, waarmee zij deel uitmaken van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Daarnaast beschikt Gelre Ziekenhuizen in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over buitenpoliklinieken en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn.

Klaar om als Manager Zorgverkoop onderdeel uit te maken van het team dat de strategische koers van Gelre Ziekenhuizen bepaalt? Benieuwd naar de strategie, missie, ambities en speerpunten in deze positie? Solliciteer dan of neem contact op met Derks & Derks voor aanvullende informatie!

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-125-DD, naar Lysanne Lakerink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen, sms’en of Whatsappen met Lysanne via +31 (0)6 45 32 89 54.

 

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Adviseur Zorgverkoop

Aanbod
 • verantwoordelijk voor de zorgverkoop bij een zorgorganisatie met veel dynamiek;
 • schakel tussen zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten en WilgaerdenLeekerweideGroep;
 • bijdragen aan persoonsgerichte en toekomstbestendige zorg voor ruim 3800 cliënten;
 • brede verantwoordelijkheid met impact op zowel de strategie als de uitvoering;
 • maatschappelijke organisatie waar de cliënt met een complexe zorgvraag écht centraal staat;
 • jaarsalaris maximaal €78.000,- met een arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 60 CAO VVT.
Functie

Als Adviseur Zorgverkoop ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten (financiers van zorg). Jouw doel is tot een goede samenwerking en heldere afspraken te komen voor zorg en ondersteuning op maat voor alle cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep). Vanuit de zorgverkoopcyclus positioneer je WLGroep, signaleer je kansen en bedreigingen in de markt en onderhoud je relaties met alle relevante stakeholders. Je bewaakt de lopende contractafspraken en richt je op nieuwe aanbestedingen en de daaraan gerelateerde onderhandelingen. Je werkt nauw samen met het MT en de Zorgmanagers, Controllers, cliëntenadministratie en zorgbemiddeling en gezamenlijk formuleren jullie het verkoopplan, de daaraan gekoppelde strategie en de verkoopdoelstellingen. Als Adviseur Zorgverkoop signaleer je daarnaast ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving binnen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Deze vertaal je naar acties voor de organisatie. Je hebt hiervoor geregeld contact met MT leden en de Managers Zorg waardoor je nauw bij de persoonsgerichte zorg aan cliënten betrokken bent.

Als organisatie is WLGroep in ontwikkeling en als Adviseur Zorgverkoop mag je meebepalen over hoe de organisatie er in de toekomst uit komt te zien. Zo maak je vanuit jouw expertise concrete voorstellen en adviezen voor zorgvernieuwing, innovatie en aanpassingen van de zorgportfolio in relatie tot interne, regionale en landelijke ontwikkelingen. Kijk jij uit naar een impactvolle rol waarbij je samenwerkt in een collegiaal team bij een zorgorganisatie in ontwikkeling? Reageer dan direct en we vertellen je graag meer over deze afwisselende positie!

Profiel
 • afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau;
 • ervaring in een soortgelijke rol bij een zorgorganisatie, zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor;
 • externe ontwikkelingen kunnen vertalen naar strategisch advies;
 • ervaring in een dynamische werkomgeving met verschillende stakeholders;
 • analytisch, commercieel en organisatiesensitief;
 • maatschappelijk betrokken, relatiegericht, communicatief vaardig en verbindend.
Bedrijf

WLGroep is een sterke speler in de regio Noord-Holland (West-Friesland en omstreken) en is er voor jong en oud en voor mensen met en zonder beperking. WLGroep gelooft dat iedereen deel uit kan (blijven) maken van de samenleving en zich hierin welkom en geaccepteerd voelt, zodat hij of zij in verbinding met anderen en naar vermogen zijn of haar leven naar eigen inzicht vorm kan (blijven) geven. WLGroep bestaat uit acht organisatieonderdelen met elk zijn eigen specialisme. In totaal werken 3000 medewerkers aan persoonsgerichte zorg voor ruim 3800 cliënten. WLGroep heeft de ambitie uitgesproken de zorg en haar dienstverlening nog beter, persoonlijker en toekomstbestendiger te maken. Hierdoor is de organisatie in ontwikkeling en op zoek naar een Adviseur Zorgverkoop die hier vanuit zijn of haar expertise een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-117-DD naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse via 033 – 4728087.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

Inkoper

Aanbod

 • verantwoordelijke en zelfstandige rol bij een topklinisch ziekenhuis;
 • bij een ambitieuze apotheek en collegiaal team werken;
 • inkoop binnen het ziekenhuis verder vormgeven en optimaliseren;
 • veel flexibiliteit waaronder een contract voor 32 tot 36 uur per week;
 • goed arbeidsvoorwaardenpakket met een marktconform jaarsalaris.

 

Functie

Als (Farmaceutisch) Inkoper ben je verantwoordelijk voor de inkoop van geneesmiddelen, grondstoffen en aanverwante producten voor de apotheek van het ziekenhuis. Naast het dagelijkse inkoopproces ondersteun je bij het sluiten van leveranciersovereenkomsten, meerjarenprognoses en de strategiebepaling hoe in de nabije toekomst beter en efficiënter kan worden ingekocht. Je werkt intensief samen met een collega Inkoper en een Ziekenhuisapotheker die verantwoordelijk is voor de inkoop. Binnen de domeinen inkoop, verkoop en logistiek ben jij het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de inkoopafspraken en mogelijke verbetermogelijkheden.

Als Inkoper ben je proactief, nauwkeurig en schakel je snel. Je kunt goed communiceren, ook wanneer er problemen met de levering van medicijnen dreigen te ontstaan. Je gaat creatief en open-minded te werk en vanuit jouw expertise draag je bij aan de professionele zorg voor de patiënten van het ziekenhuis.

 

Profiel

 • je beschikt over hbo werk- en denkniveau;
 • ervaring met inkoop binnen een zorgomgeving (bij voorkeur met inkoop van medicijnen);
 • financieel sterk en ervaring met leveranciers-en contractmanagement;
 • goede onderhandelvaardigheden, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit;
 • groot oplossend vermogen, stressbestendig en daadkrachtig;
 • proactief, communicatief sterk en verbindend;
 • opleidingen als NEVI en affiniteit met geautomatiseerde systemen als ZAGIS, HIX en/of Navision zijn een pre.

 

Organisatie

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis (lid van vereniging STZ) met drie locaties en een buitenpolikliniek. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis biedt een interessante combinatie tussen klinische zorg van topniveau én (basis)zorg dicht bij mensen. Er werken in totaal zo’n 3.500 medewerkers met hoofd, hart en ziel voor alle patiënten. In totaal zijn zo’n 250 medisch specialisten en 250 vrijwilligers voor het ziekenhuis actief.

 

De apotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis bestaat uit de ziekenhuisapotheek en de poliklinische apotheek en levert farmaceutische zorg aan patiënten in de regio, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. De A+ Apotheek is een bereidingsapotheek die de status van grootbereider heeft en is gesitueerd in het ziekenhuis. De A+ Apotheek is een samenwerkingsverband met het Amphia in Breda. De apotheek heeft een hoog ambitieniveau en is nauw betrokken bij de dagelijkse behandelprocessen van alle patiënten.

De apotheek van het ASZ heeft een formatie van circa 140 fte betreffende 180 medewerkers, onder wie ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, apothekers in opleiding tot ziekenhuisapotheker en apotheker specialisten i.o. Het ziekenhuis, dat tot één van de STZ-ziekenhuizen behoort, is voortdurend in ontwikkeling en ook binnen de apotheek zijn ontwikkeling, verdere professionalisering, onderzoek en scholing belangrijke speerpunten.

 

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-112, naar Karin Hultink: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Karin via 06-51103975. Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Is dit niet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op https://www.derksenderks.nl/vacatures/ voor andere interessante vacatures!

Senior Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod

• verbindende rol binnen een complex en dynamisch werkveld;
• intern adviserend en richting gevend aan een strategisch inkoopbeleid;
• ruimte voor eigen visie, strategie bepaling en ondernemerschap;
• contractpartner zorgverzekeraars;
• schakel tussen zorgkantoor, gemeenten en Altrecht;
• hybride werken met regie op eigen agenda;
• goed arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 65 cao GGZ.

Functie

De uitdagingen en veranderingen die het Integraal Zorgakkoord met zich meebrengen voor Altrecht, maken de rol van Accountmanager Zorgcontractering cruciaal. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met verzekeraars en daarnaast met het zorgkantoor en gemeenten. Dit met als doel tot goede samenwerking en heldere afspraken te komen voor zorg en ondersteuning op maat voor alle cliënten van Altrecht. Vanuit de zorgverkoopcyclus positioneer je Altrecht, signaleer je kansen en bedreigingen in de markt en onderhoud je relaties met alle relevante stakeholders. Je bewaakt de lopende contractafspraken en draagt zorg voor de implementatie en monitoring hiervan. Er is veel aandacht voor strategische samenwerkingen en de maatschappelijke rol die Altrecht vervult. Je hebt het lef om anders te kijken en bent daarbij vanuit de contractering continu op zoek naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig initieer je een verbeterproject met vaak een sterke inhoudelijke component, onderbouw je dit met een business case en pak je hierin vervolgens succesvol de lead. Je bent een echte teamspeler en samen met het team en collega’s in de organisatie werk je aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het contracteerproces. Dit resulteert onder andere in het verder optimaliseren van het contracteerproces. De aansluiting en integratie hiervan binnen de organisatie is een belangrijk speerpunt. In deze functie ben je werkzaam voor de afdeling Financiën, Control & Zorgcontractering en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van deze afdeling. Binnen het team bouw je mee, optimaliseer je de zorgcontractering en zet deze ook intern op de kaart en weet je een heldere structuur aan te brengen. Een veelzijdige sleutelpositie, die cruciaal is om de zorg aan cliënten te kunnen bieden! Dus ben je die ervaren Zorgverkoper met kennis van en affiniteit met de GGZ, kom zeker met ons in contact om de mogelijkheden te bespreken!

Profiel

• afgeronde (bedrijfskundige) opleiding op minimaal hbo niveau;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de contractering met verzekeraars;
• kennis van wet- en regelgeving en dit kunnen vertalen naar concrete adviezen en beleid;
• een energieke verbinder, sterk in het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
• organisatiesensitief, empathisch en gevoel voor humor;
• cijfermatig en analytisch sterk, initiatiefrijk en ambitieus;
• actueel beeld van de ontwikkelingen en ruime kennis van de GGZ.

Organisatie

Altrecht is een specialistische GGZ-instelling in de regio Utrecht. Samen met de netwerkpartners (zoals het wijkteam, huisartsen, informele zorg) vormen ze het Netwerk Mentale Gezondheid in de regio Utrecht en wordt gezorgd dat elke burger toegang heeft tot passende ondersteuning of behandeling. Als de expertise nodig is, wordt met iemand gekeken naar zijn of haar eigen vraag of geholpen om deze scherp te maken. Dit doet Altrecht met de cliënt, de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn, de professionals, ervaringsdeskundigen en netwerkpartners.
De visie van Altrecht op mentale gezondheid, transdiagnostische, integrale en herstelgerichte behandeling wordt proactief uitgedragen op de plekken waar Altrecht vertegenwoordigd is. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd door middel van onderzoek en innovatie met nieuwe behandelvormen, ontwikkelt men de (specialistische) kennis en expertise door en zetten deze in op digitalisering van het behandelaanbod. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 15.000 mensen. Bij Altrecht werken ongeveer 1900 mensen.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-138-DD, naar Karin Hultink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Karin via 06-51103975. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Head of Operations / Lid MT

Aanbod
 • De visie van MedApp vertalen naar operationele doelstellingen;
 • aansturen van alle operationele teams (34 FTE);
 • concretiseren van de verander- en groei-agenda;
 • vormgeven aan forse groei van kwalitatief hoogwaardige online apotheek:
 • onderdeel van hecht collegiaal team met sterke winnaarsmentaliteit;
 • internationaal samenwerken aan innovatieve farmaceutische dienstverlening;
 • uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.
Functie

Je bent organisatorisch verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van MedApp naar een ‘next level’. Jouw sterke operationele focus en strakke organisatiemanagement maken dat de organisatie de juiste beweging naar de toekomst maakt. Je maakt de strategie waar en wijzigt en verbetert processen en structuren. Je geeft leiding aan de interne organisatie en krijgt te maken met veel dynamiek: de ontwikkeling van de organisatie gaat vanwege successen erg snel, waardoor complex medicatiegebruik in Nederland steeds makkelijker en toegankelijker wordt. Tegelijkertijd staat MedApp aan het begin van haar nieuwe leven en wordt naar marktleiderschap gestreefd.

Natuurlijk ben je verantwoordelijk voor het behalen van de groeidoelstellingen op een zo gestructureerd mogelijke manier. Je werkt met een fris energiek team, brengt structuur aan, helpt prioriteren, realiseert teamuitbreiding, signaleert procesoptimalisatie en zorgt dat processen lean worden ingericht, schakelt met stakeholders, draagt bij aan de positionering en stelt op alle niveaus kritische vragen die mensen aan het denken en in beweging zetten. Kortom, een cruciale strategische ‘aandrijf’-rol binnen een supersnel groeiende, online georiënteerde organisatie vol ambitie waarin je bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland (en Europa) en tegelijkertijd successen viert en commerciële doelstellingen nastreeft.

Profiel
 • afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een operationeel leidinggevende rol binnen een snelgroeiende, dynamische omgeving;
 • aantoonbare track record in het aansturen van multidisciplinaire en complexe organisaties
 • aantoonbare affiniteit met (e)- pharmacie en/of farmaceutische groothandel is een pre;
 • ervaring in een rol met P&L verantwoordelijkheid geldt als pré, maar niet als voorwaarde voor succes;
 • ondernemend, analytisch en doelgericht;
 • sterke affiniteit met digitale platformen en/of producten;
 • ervaring in een dynamische en bij voorkeur farmaceutische omgeving;
 • 5 dagen per week beschikbaar op locatie in Eindhoven;
 • communicatief vaardig, zowel in de Nederlandse als Engelse taal;
Bedrijf

MedApp is in 2015 opgericht. Met een geweldige applicatie die consumenten begeleidt bij hun medicijngebruik, maakt de organisatie complex medicatiegebruik makkelijker en toegankelijker. In een tijd waarin beheersing van zorgkosten steeds uitdagender is, draagt MedApp bij aan zowel de gezondheid bij complex medicatiegebruik als aan de beheersing van zorgkosten. Sinds 2019 wordt MedApp steeds meer omarmd door de grote spelers in het zorglandschap. Daarmee staat de komende periode in het teken van explosieve groei. Groei van gebruikers, van functionaliteiten en van het team. MedApp is onderdeel van het beursgenoteerde Redcare Pharmacy en daarmee maakt zij deel uit van een succesvolle Europese Online Apotheek die heel hard groeit. De afgelopen jaren groeit MedApp zelf ook explosief door met groeipercentages variërend van jaarlijks 100% tot 400%. Met meer dan 3 miljoen Nederlanders die chronisch meerdere geneesmiddelen per dag gebruiken, is de doelgroep groot en groeiend. Op langere termijn biedt het platform kansen om allerlei nieuwe e-healthproposities te ontwikkelen. Wil jij als Head of OPerations verder vormgeven aan dit succesverhaal en toetreden tot het leiderschapsteam in Eindhoven? Neem dan contact met Derks & Derks en we vertellen je graag meer over deze uitdagende positie.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-176-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen, sms’en of Whatsappen met Alexander via +31 (0)6 12795418.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

 

 

Strategisch Adviseur Zorgverkoop

Aanbod
• verantwoordelijk voor de gehele zorgverkoopproces bij een informele en laagdrempelige zorgorganisatie;
• ruimte voor eigen visie, strategie bepaling en ondernemerschap;
• mogelijkheid tot opzetten van vooruitstrevende zorgconcepten;
• hybride werken met veel vrijheid en regie op eigen agenda;
• een meerkeuzesysteem aan secundaire arbeidsvoorwaarden via Fisc Free;
• goed arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 65 cao VVT.

Functie
Als Zorgverkoper ben jij het eerste aanspreekpunt voor zorgfinanciers. Deze rol biedt tevens de kans om vanuit strategische inzichten en ontwikkelingen de aanvraag van relevante subsidies effectief te organiseren. Daarnaast richt je je op fondsenwerving, sponsoring en subsidieaanvragen. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt deze verbinden met financieringsmogelijkheden om zo tot de juiste (aanvullende) financiering te komen. Je draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van verkoopstrategieën voor de zorg- en dienstverlening van de organisatie. Je leidt het gehele verkoopproces (van offerte tot contract) en speelt een cruciale rol in contractonderhandelingen en samenwerkingsovereenkomsten. Ook adviseer je het managementteam, de managers en zorgteams over de uitvoering en naleving van contractafspraken.

Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relaties met gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. Als eerste aanspreekpunt vanuit de organisatie voor externe partijen, vertegenwoordig je de organisatie op professionele wijze. Daarnaast volg je de marktontwikkelingen, trends en veranderingen in de wet- en regelgeving op de voet. Je analyseert en evalueert deze op mogelijke invloed en kansen voor de zorg- en dienstverlening van de organisatie en vertaalt ze naar concrete voorstellen en adviezen.

Je weet wat je wilt en weet anderen te overtuigen van jouw plannen, waarmee je draagvlak creëert binnen de organisatie. Met sterke communicatieve vaardigheden, een innovatieve denkwijze en solide onderhandelingsvaardigheden, ben jij de persoon die het voor elkaar krijgt. Daarnaast heb je affiniteit met fondsenwerving, sponsoring en subsidieaanvragen. Je ziet mogelijkheden om (innovatieve) projecten en ontwikkelingen te koppelen aan potentiële financiers en je begrijpt het proces van aanvraag tot verantwoording.

In deze functie val je rechtstreeks onder de Directeur Servicecentrum. In het inkoopproces wordt nauw samengewerkt met Business Controllers en de Beleidsadviseur, in afstemming met de Directeur Wijk- en Revalidatiecentra en Directeur Servicecentrum.

Profiel
• afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
• relevante werkervaring binnen de zorgcontractering en met aanbestedingen;
• kennis van wet- en regelgeving, bij voorkeur met ZVW, WMO en WLZ;
• affiniteit met de zorg en intrinsiek gemotiveerd om de zorg beter te maken;
• een energieke verbinder met uitstekende communicatieve vaardigheden;
• organisatiesensitief, relatiegericht en zelfstandig.

Organisatie
Met 1.700 medewerkers, meer dan 500 vrijwilligers en de hulp van naasten, netwerken en samenwerkingspartners, is QuaRijn expert op het gebied van ouderendienstverlening. Ze kennen de ouderen in de verschillende wijken en dorpen en bieden ze de mogelijkheden om zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. Bij QuaRijn staat de klant centraal en de medewerker op één. Ze zijn er voor de ouderen, de samenwerkingspartners én de medewerkers, en streven ernaar om elke dag van waarde te laten zijn.

De visie van QuaRijn is gebaseerd op diepgaande kennis van ouderenzorg en een diepe waardering voor de unieke achtergronden en doelen van elk individu. Of het nu gaat om de bewoners in hun eigen huizen of in de Topcare expertisecentra, de geliefden die hen omringen, de gewaardeerde medewerkers of de lokale partners, QuaRijn omarmt hen allemaal.

Reactie
Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-169-DD, naar Lysanne Lakerink, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Lysanne via: 06-45328954.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Senior Adviseur Zorgverkoop

Aanbod
 • uitdagende positie met impact op de strategie van een modern en toegankelijk ziekenhuis in Gouda;
 • verbindende rol richting zorgverzekeraars, partners en stakeholders;
 • ruimte voor jouw visie en ondernemerschap en impact als eerste aanspreekpunt in onderhandelingen;
 • arbeidscontract van 28-32 uur per week met mogelijkheid tot hybride werken;
 • goed arbeidsvoorwaardenpakket conform FWG 65 CAO Ziekenhuizen.
Functie

Als Senior Adviseur Zorgverkoop ben je verantwoordelijk voor het maken van de juiste afspraken tussen het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraars en draag je bij aan toekomstbestendige inrichting van zorg in de regio en een financieel gezond ziekenhuis. Je bent relatiemanager en onderhandelaar in één. Dit betekent dat jij het Groene Hart Ziekenhuis goed weet te vertegenwoordigen en tegelijkertijd duurzame relaties onderhoudt en uitbouwt.

Binnen een complex speelveld ontwikkel je verkoopstrategieën, vertaalt je interne ambities naar een extern verkoopplan en pak je de lead in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Je fungeert als eerste aanspreekpunt, waarbij je zorg draagt voor contract- en relatiebeheer met zorgverzekeraars. Je stemt veelvuldig af met interne stakeholders en houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken in de vorm van naleving en monitoring. Daarnaast volg je trends en ontwikkelingen op de markt en vertaal je deze signalen naar analyses. Op basis hiervan adviseer je de organisatie over commerciële kansen en strategische ontwikkelingen. Als Senior Adviseur Zorgverkoop rapporteer je aan de Manager Zorgverkoop en werk je nauw samen met de Business Analist Zorgverkoop die jou ondersteunt bij het organiseren van het gehele zorgverkoopproces. Gezamenlijk zorgen jullie dat de afspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars bijdragen aan een financieel gezonde organisatie en aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg in de regio.

Profiel
 • afgeronde wo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van bedrijfskunde of economie;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare zorgverkoop/-inkoop rol;
 • kennis van zorgcontractering, de financiering van zorg en relevante wet- en regelgeving;
 • goede onderhandelingsvaardigheden en gewend binnen een complex speelveld te werken;
 • relatiegericht met uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • analytisch, proactief en zelfstandig.
Bedrijf

Het Groene Hart Ziekenhuis is gelegen in de regio Gouda in het Groene Hart van Nederland. Het ziekenhuis staat bekend om zijn toewijding aan hoogwaardige zorg en service aan patiënten en vervult een toonaangevende rol in de regio. Het GHZ levert brede basiszorg (waaronder o.a. oncologische zorg, acute zorg en verloskundige zorg) op verschillende medische terreinen. Groot genoeg voor brede zorg, maar kleinschalig genoeg voor een toegankelijke en hartelijke cultuur met korte lijnen.

Naast de medische zorgverlening streeft het Groene Hart Ziekenhuis ernaar om een gastvrije en ondersteunende omgeving te bieden voor patiënten en hun families. Het ziekenhuis investeert in moderne faciliteiten, technologie en medische expertise om aan de behoeften van de regio te voldoen. Daarnaast werkt het nauw samen met andere zorgverleners en instellingen in de regio om een geïntegreerd zorgnetwerk te bieden dat de continuïteit van zorg bevordert. Met een focus op kwaliteit, veiligheid en patiëntgerichtheid, heeft het Groene Hart Ziekenhuis een no-nonsense houding en oog voor elkaar.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/24-093-DD, naar Lysanne Lakerink: info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Lysanne via 06 45 32 89 54. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.