Training

Derks & Derks helpt graag concreet en praktisch. Gewoon door te doen. Wij hebben goede ervaringen met training on the job, waarbij een coach bijvoorbeeld bij een relevant gesprek meekijkt. Dat levert gegarandeerd praktisch en toepasbaar advies op.

On the job is niet altijd mogelijk. In dat geval kiezen we voor individuele training of kleine groepjes waarbij na een korte theoretische uitleg, vaardigheden getraind worden met een acteur. In een veilige setting oefenen met gedrag dat nieuw is. Onderstaande vaardigheidstrainingen zijn volgens deze uitgangspunten opgezet.

Clinic Interviewvaardigheden
Onze opdrachtgevers vragen regelmatig om tips op het gebied van interviewtechnieken. Daarom organiseren we regelmatig een Clinic Interviewtechnieken. In de clinic stellen we samen je interviewtechnieken weer op scherp. Na een korte theorie-presentatie gaan we samen aan de slag met veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Iets voor jou?

Een stap verder? Informeer dan naar onze maatwerk in-company training Interviewvaardigheden.

Sollicitatievaardigheden
Individuele maatwerktraining voor iedereen die zich oriënteert op een andere baan en zichzelf beter wil presenteren.

Door de veranderende arbeidsmarkt willen steeds meer mensen hun sollicitatievaardigheden opfrissen. Onze consultants zijn als geen ander in staat om professionals op carrièregebied te ondersteunen. Maatwerk is ook hierbij altijd het uitgangspunt.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden. Samen bekijken we jouw vraag en situatie en zorgen we voor de juiste aanpak.