Clinic Respectvol samenwerken

Sociale veiligheid op de werkvloer

Sociale (on)veiligheid op de werkvloer staat bij veel organisaties nadrukkelijk op de agenda. Discriminatie, pestgedrag, intimidatie, kortom grensoverschrijdend gedrag is regelmatig in het nieuws en we zien het steeds vaker terug in wet- en regelgeving zoals de RI&E.

Onderzoek bevestigt steeds opnieuw dat de psychische en economische schade door uitval als gevolg van grensoverschrijdend gedrag substantieel is. Een belangrijke stap in de aanpak is bewustwording van de impact van (non-)verbaal gedrag. In de clinic Respectvol samenwerken (1 dagdeel) gaan we hier op een hele praktische manier vanuit verschillende perspectieven mee aan de slag.