Werkdruk verminderen zorgt niet altijd voor meer plezier in het werk!

Controle nemen over je eigen carrière door je werk meer aan te passen aan eigen voorkeuren, vaardigheden en motivatie? Dat noemen we jobcrafting. Derks & Derks onderzocht (in samenwerking met de Universiteit Utrecht) dit fenomeen al eerder, wat leidde tot een vervolgonderzoek. Daarin is geanalyseerd in hoeverre jobcrafting daadwerkelijk een middel is om meer authenticiteit te creëren in het werk en daarmee het gevoel van welzijn en bevlogenheid te vergroten.

Belangrijke conclusies:

  • Meer welzijn en bevlogenheid in het werk wordt met name gecreëerd wanneer structurele hulpbronnen vergroot worden (stimuleren van persoonlijke ontwikkeling) en medewerkers meer uitdaging in het takenpakket ervaren.
  • Wanneer belemmerende taakeisen (zoals werkdruk) verminderd worden wil dit niet automatisch zeggen dat medewerkers zich beter voelen. Sterker nog, het verminderen van belemmerende taakeisen kan negatief werken doordat medewerkers dan juist minder authenticiteit ervaren.
  • Het vergroten van sociale hulpbronnen (zoals steun van collega’s) is niet direct gerelateerd aan het ervaren van meer authenticiteit in het werk.

Meer informatie:

Samenvatting belangrijkste bevindingen

Volledige onderzoek: Thesis Anneke den Hartog, Universiteit van Utrecht