Vervolgonderzoek Jobcrafting: de baan creëren die bij ú past!

Hoe zou u het vinden als u uw baan meer naar eigen talenten en behoeften kunt vormgeven?
Een baan waarbij u doelen kunt stellen en behalen die reflecteren wat voor u belangrijk is.
Ook u bent in staat de baan te creëren die bij ú past!

Derks & Derks investeert voortdurend én met plezier in onderzoek naar arbeids- en organisatiepsychologisch gerelateerde thema’s. Opnieuw slaat Derks & Derks de handen ineen met de Universiteit Utrecht en starten wij een vervolgonderzoek naar ‘jobcrafting’.

Jobcrafting, betekent letterlijk vertaald ‘baanboetseren’. Hierbij passen professionals, fysiek en mentaal, proactief hun werk aan, met als doel het werk beter te laten aansluiten op persoonlijke voorkeuren. Belangrijke uitkomsten van eerdere onderzoeken vindt u hier: Samenvatting onderzoek Jobcrafting, authenticiteit en welzijn van werknemers (2017); Samenvatting onderzoek Jobcrafting en werkuitkomsten (2016).

Dít onderzoek wordt uitgevoerd door stagiaire Sophie van Baalen en medestudente Renée van Gool. Dr. Veerle Brenninkmeijer van de Universiteit Utrecht begeleidt dit onderzoek.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Het onderzoek is gebaat bij veel respondenten en daarom nodigen wij u graag uit de link naar de vragenlijst binnen uw netwerk te delen. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 18 april 2018. Tevens ondersteunt u hiermee stagiaire Sophie van Baalen en medestudente Renée van Gool bij hun afstudeeronderzoeken. Uw deelname is hard nodig om het thema ‘jobcrafting’ grondiger te onderzoeken. Daarnaast maakt huidig onderzoek deel uit van een langer lopend onderzoek en is deze vervolgmeting noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in causale relaties.

Uiteraard worden uw antwoorden vertrouwelijk behandeld en uw anonimiteit gewaarborgd.

Klik hier om de vragenlijst te starten.

Informatie en contact:
Sophie van Baalen
sophie@derksenderks.nl
06 10837794