Salarisgroei vrouwen zet ook in kwaliteitsfuncties door

Tien jaar Derks & Derks Salarisonderzoek in Life Sciences

Vrouwen in een kwaliteitsgerelateerde functie verdienden in 2015 en 2016 meer dan mannen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het meest recente salarisonderzoek, uitgevoerd door Derks & Derks. Derks & Derks, strategisch partner in human talent, onderzoekt sinds 2006 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de salarissen van Kwaliteits- en Salesprofessionals in Life Sciences. Dat leverde over de afgelopen tien jaar een schat aan informatie op, die Derks & Derks binnenkort in een rapport beschikbaar zal stellen.

Directeur Jan Derks: “Het hogere salaris voor vrouwen in kwaliteitsfuncties is best opmerkelijk te noemen en wordt overigens deels verklaard door het feit dat ze hoger opgeleid zijn dan de mannen in dit onderzoek. Toch wijzen deze bevindingen op dezelfde trend als in ons salarisonderzoek onder salesprofessionals in Life Sciences (maart 2016 – red.). Daaruit kwam naar voren dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen over de totale onderzochte groep niet meer significant was. Een rechtvaardige ontwikkeling, die bovendien in lijn is met onze eerdere onderzoeken, waaruit bleek dat vrouwen in dergelijke functies als ‘beter’ beoordeeld worden door hun managers, onder andere omdat zij hoog scoren op het persoonskenmerk consciëntieusheid.”

10 jaar salaristrends
Vanaf 1 juni stelt Derks & Derks het complete rapport van het salarisonderzoek ter beschikking. Derks: “Hierin bieden we zoals gebruikelijk naast de harde feiten ook onze analyses met betrekking tot de relatieve salarisgroei versus -stagnering in relatie tot leeftijd, opleidingsniveau en de aard van de kwaliteitsfuncties. Daarnaast geven we inzicht in de bonussen die in de sector verstrekt worden en geven we een profiel van de zogenaamde grootverdieners. Ook het ‘benchmark’-overzicht van gemiddelde salarissen dat altijd op veel belangstelling mag rekenen ontbreekt niet. Sterker nog, in dit rapport geven we het totaaloverzicht over tien jaar onderzoek.”

Rapport download
Derks & Derks heeft de (overige) resultaten van het onderzoek eerst met haar vaste relaties gedeeld.
Sinds 1 juni is het rapport beschikbaar als download via onze website.