Nieuwe generatie vrouwen dicht salariskloof!

Salarisonderzoek Salesprofessionals
Nieuwe generatie commerciële vrouwen dicht salariskloof!

Het inkomen van de nieuwe generatie vrouwen die actief zijn in commerciële functies in Life Sciences komt steeds dichterbij dat van hun mannelijke collega’s. Een opmerkelijke bevinding, omdat uit nagenoeg alle salarisonderzoeken blijkt dat zij (flink) achterlopen in salaris. Het salarisonderzoek dat Derks & Derks samen met de Universiteit van Amsterdam onder 477 salesprofessionals uitvoerde toont aan dat met name in de nieuwe generatie salesprofessionals het verschil tussen vrouwen en mannen is genivelleerd.

Directeur Jan Derks: “Dat het salaris van vrouwen die in sales actief zijn meer gelijk wordt aan dat van mannen is rechtvaardig en een bijna logisch gevolg van het feit dat zij in eerdere onderzoeken van Derks & Derks als ‘beter’ beoordeeld worden door hun managers”.

Benieuwd hoe uw salaris zich verhoudt ten opzichte van dat van collega’s in dezelfde functie? Meer weten over de gemiddelde bonussen die uitgekeerd worden in Life Sciences? Download kosteloos het volledige salarisonderzoek.