Dé Medisch Leider is hóógnodig, maar bestaat niet

Symposium Medisch Leiderschap:
Dé Medisch Leider is hóógnodig, maar bestaat niet 

Medisch Leiderschap is essentieel voor elk ziekenhuis. Het is meer dan terecht dat hier momenteel op allerlei manieren vorm aan wordt gegeven. Maar dé Medisch Leider? Die bestaat niet. Zo blijkt uit het symposium “Medisch Leiderschap” (organisatie Derks & Derks en Meander Medisch Centrum)  van 5 april jongstleden in het Meander Medisch Centrum.  De vier sterke sprekers uit zorgdirectie, wetenschap en praktijk maken duidelijk dat het onderwerp enorm leeft en dat de behoefte aan een concrete invulling van deze rol met de dag toeneemt.

Frank de Reij (CEO Meander Medisch Centrum (MMC) en dagvoorzitter) merkt dagelijks hoe moeilijk Medisch Leiderschap te realiseren is. Hij adviseert artsen om elkaar aan te spreken, de hiërarchie meer los te laten ten behoeve van samenwerking en deel te nemen aan leiderschapsprogramma’s om zo gaandeweg de rol van Medisch Leider vorm te geven.

Carina Hilders (bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis) sluit aan bij het meer loslaten van hiërarchie en vult aan met gewenste eigenschappen: verbindend, geloofwaardig, richting gevend, overtuigend en om kunnen gaan met onzekerheden. Ze pleit voor contact en verbinding met de mensen binnen de organisatie en staat een ‘bottom up’ leiding voor, voor de Zorg die ‘top down’ ondersteund wordt. De crux ligt, volgens  Hilders, in de toenemende complexiteit van de gezondheidszorg, de urgentie van samenwerken en de regie hierin die specialisten moeten ‘hervinden’ en plaatsen. Het kernthema en het kompas is en blijft of de patiënt er beter van wordt.

Mirjam Scholten (Uroloog en Medisch Manager in het MMC) beschrijft beeldend en aansprekend haar zoektocht naar de rol van Medisch Manager. Hoe verhoud je jezelf in die rol tussen maten, de Raad van Bestuur, andere specialisten? Ze haalt Johan Cruijff aan in haar stelling dat de zoektocht goed en nodig is en dat ‘je het pas gaat zien als je het doorhebt’.

Yvette Kmieciak (Manager Assessment & Development van Derks & Derks) spiegelt haar gedragswetenschappelijke achtergrond en ervaring met de deelnemers: ze stelt dat een Medisch Leider allereerst een goede vakman/vrouw moet zijn en dat er drie componenten zijn die eminent zijn in Medisch Leiderschap: Persoonlijke kracht (authenticiteit, ontwikkelingsgerichtheid en doorzettingsvermogen), Sociale kracht (omgevingsbewustzijn, empathie en communicatie) en Analytische kracht (organiseren, visie, ondernemerschap en intellectuele capaciteiten). Zij heeft ruime ervaring in het meten van deze componenten maar eindigt desalniettemin met de uitspraak dat de context dusdanige impact heeft dat dé Medisch Leider niet bestaat. Wel zijn de elementen om in een gekende context deze rol optimaal in te richten gekend en meetbaar, waarbij uitgegaan moet worden van de aanwezige talenten van betrokken Medisch Leiders.

Een semantische discussie over het verschil tussen Medisch Management en Medisch Leiderschap lag onder het symposium. Alle betrokkenen blijken zich te vinden in de visie dat Leiderschap zich onderscheidt van Management door accentverschillen in persoonlijkheid: de Leider brengt naast de sturing en coördinatie ook bezieling en inspiratie.

Conclusie: Dé Medisch Leider is hoognodig en deze cruciale rol kan en ‘moet’, binnen de complexiteit van de omgeving en recht doend aan het groeipotentieel van betrokkenen, wel degelijk gedefinieerd en gerealiseerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marscha van Hamersveld, Derks & Derks, Databankweg 12A, 3821 AL, AMERSFOORT, tel. 033-4728087, marscha@derksenderks.nl