Een passende baan creëren waar u energie van krijgt? Craft uw Job!

Hoe zou u het vinden om uw baan beter te laten aansluiten bij uw talenten, kunde en behoeftes? Uw baan nog positiever te ervaren? Met jobrafting neemt u de regie in eigen hand. Creëer zelf de baan die u energie geeft en perfect bij u past.

Het fenomeen jobcrafting krijgt steeds meer draagvlak binnen het wetenschappelijke en arbeidsdomein, maar er is nog veel te ontdekken. Derks & Derks investeert voortdurend én met plezier in onderzoek naar arbeids- en organisatiepsychologische gerelateerde thema’s. Ook dit jaar start Derks & Derks in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een vervolgonderzoek naar ‘jobcrafting’.

Het onderzoek wordt voortgezet door stagiair Lucas Eijkemans en medestudente Gythe Eekhoutte. Zij zullen het nog relatief onbekende terrein van cognitieve jobcrafting exploreren. Cognitieve jobcrafting richt zich op de manier waarop het werk, of bepaalde taken worden waargenomen en geïnterpreteerd. Derks & Derks verwacht met dit onderzoek wederom een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan zowel wetenschappelijke inzichten als praktische implicaties van jobcrafting op de werkvloer. Het onderzoek wordt ook dit jaar weer begeleidt door Dr. Veerle Brenninkmeijer van de Universiteit Utrecht.

Om dit onderzoek tot een succes te maken hebben we uw deelname hard nodig. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen deel te nemen door de online vragenlijst in te vullen. Daarnaast maakt huidig onderzoek deel uit van een langer lopend onderzoek en is deze vervolgmeting noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in causale relaties.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek is gebaat bij veel respondenten en daarom nodigen wij u graag uit de link naar de vragenlijst binnen uw netwerk te delen. Tevens ondersteunt u hiermee stagiair Lucas en medestudente Gythe bij hun afstudeeronderzoeken.

Uiteraard worden uw antwoorden vertrouwelijk behandeld en uw anonimiteit gewaarborgd.
Klik hier om de vragenlijst te starten.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Lucas Eijkemans via lucas@derksenderks.nl of 06-12324523.

Bekijk hier de uitkomsten van eerdere onderzoeken naar jobcrafting.