Blog: Dag van de Verpleging

Vandaag, 12 mei is de Dag van de Verpleging. Een dag om de verpleegkundigen eens in het zonnetje te zetten.

Bewonderenswaardig!
Zo kun je de inzet en bevlogenheid waarmee verpleegkundigen en verzorgenden hun werk uitoefenen zeker noemen. Een verpleegkundige heeft vaak te maken met mensen die zich in een kwetsbare fase van hun leven bevinden. Dit vraagt normaal al veel van de zorg; mentaal, fysiek en qua planning. En bedenk dan nu dat de COVID 19 pandemie al meer dan een jaar duurt en zorgt voor een nog hogere druk op alle fronten.

Mijn bewondering voor deze belangrijke beroepsgroep is groot. De afgelopen weken ben ik samen met mijn collega Patricia (eveneens van Derks & Derks Talent Development) betrokken geweest bij ontwikkelonderzoeken voor verpleegkundigen. In het kader van functiedifferentiatie hebben we gekeken naar het ontwikkelpotentieel binnen deze groep. Functiedifferentiatie is binnen deze organisatie ingezet om de groep Verpleegkundigen klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. De persoonlijke verhalen, hun betrokkenheid bij patiënten, de vele initiatieven en ideeën hebben ons geïnspireerd en geraakt.

Klaar voor de toekomst
De zorg wordt complexer en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de zorg moeten evidence based practice zijn. Ga er maar aan staan! De corona crisis heeft ook het belang van een vertegenwoordiging van verpleegkundigen in het besluitvormingsproces van ziekenhuizen en overheden duidelijk gemaakt.

Dé verpleegkundige bestaat niet. Het “oude beeld” van iemand die rondrent en verzorgt, dienstbaar op de achtergrond, houdt geen stand in de Functiedifferentiatie trajecten die Derks & Derks doet.
Oh zeker, iedere verpleegkundige die we spreken heeft duidelijk de patiënt/cliënt centraal staan. Maar allemaal op een andere manier. De diversiteit is binnen de groep verpleegkundigen goed zichtbaar. De verschillende talenten en kwaliteiten boeien mij steeds opnieuw. De ene verpleegkundige is uitstekend in het evidence based werken en het implementeren van protocollen, een volgende springt op de bres en is zichtbaar in de OR of Verpleegkundig Adviesraad. Ook heb ik tijdens de ontwikkelgesprekken intuïtieve coaches en rationele projectmanagers gezien. En al deze talenten hebben we nodig om klaar te zijn voor de zorg van de toekomst.

Tijdens trajecten als deze, waarbij we organisaties adviseren en ondersteunen bij de implementatie van Functiedifferentiatie, is het heel fijn als onze analyses helpen in de besluitvorming en richtinggevend zijn voor het vervolg in de vorm van opleiding, coaching of training. Zorgvuldigheid in dit proces helpt om alle talenten binnen organisaties te gebruiken, uit te bouwen en verpleegkundigen daardoor duurzaam te verbinden. Dat is belangrijk en helpt om de zorg op niveau te houden.

Voor nu zeg ik, bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Eenieder op zijn of haar unieke manier!

Hilde

Hilde Kauffman (M.Sc.) is als Manager Talent Development bij Derks & Derks actief in talent ontwikkeling van professionals in Healthcare & Life Sciences. Zij studeerde Psychologie en Healthcare Bedrijfskunde en heeft ruim 20 jaar consultancy ervaring binnen de gezondheidszorg in Nederland.

Neem contact met ons op