Functiedifferentiatie

Schaars personeel binden en boeien via werkgeluk is een van de grote uitdagingen voor vele sectoren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor functiedifferentiatie: het geheel van middelen dat wordt ingezet om taken en verantwoordelijkheden binnen functies en bijbehorende functieprofielen uit te breiden om daarmee de functie uitdagender en aantrekkelijker te maken voor de werknemer.

Deze uitdaging speelt niet alleen in Life Sciences, maar zeker ook in Healthcare. Iedereen is bekend met de grote personeelstekorten in de zorg. De zorg zou de meest ongezonde sector zijn om in te werken met haar ziekteverzuimpercentage van 6,7% en een verloop van 15% (artikel Intermediair). Het ontbreken van carrière perspectieven en kansen is volgens de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen een belangrijke reden voor vertrek. Daarnaast vraagt het steeds complexer wordende zorgveld om een andere aanpak. Daarom is functiedifferentiatie al sinds 2010 onderwerp van gesprek. Onze collega Hilde Kauffman schreef een uitgebreid artikel over Functiedifferentiatie in de zorg.

Functiedifferentiatie toepassen in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.