Salarisonderzoek Kwaliteitsprofessionals

Opvallende trendbreuk in salarissen Kwaliteitsprofessionals Life Sciences!

Eindelijk het is zover, het aantal mannen en vrouwen in de categorie topverdieners (bruto salaris ≥ € 100.000) is in ons salarisonderzoek onder Kwaliteitsprofessionals in Life Sciences gelijk. Maar liefst 54 procent is vrouw in deze categorie. Een belangrijke nieuwe bevinding, want in voorgaande onderzoeken was hier nog geen sprake van.

De topverdieners zijn overwegend wo-opgeleide leidinggevenden (50% heeft farmacie gestudeerd) met vele jaren werkervaring. Ook komt in dit onderzoek naar voren dat een significant deel (21%) van de topverdieners parttime werkt.

Trendanalyses van loonontwikkelingen in de afgelopen 14 jaar suggereren dat de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen aan het verminderen zijn. De bestaande verschillen zijn voor het belangrijkste deel toe te schrijven aan het feit dat vrouwen nog steeds minder vaak een leidinggevende functie hebben. Wordt hier geen rekening mee gehouden, dan is het sekseverschil niet langer van belang.

Wil je meer weten over de gemiddelde bruto salarissen, bonussen en andere factoren die hierbij een rol spelen? Download dan ons rapport Salarisontwikkeling van Kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Sciences industrie.

Maak ook gebruik van onze online salarischeckers voor Sales- én Kwaliteitsprofessionals in Life Sciences
Op basis van de bevindingen van onze jaarlijkse salarisonderzoeken hebben we bij Derks & Derks online salarischeckers ontwikkeld voor salesprofessionals én kwaliteitsprofessionals binnen de Nederlandse Life Sciences. Omdat iedere werknemer zich wel eens afvraagt of zijn of haar salaris wel overeenkomt met salarissen van professionals met vergelijkbare kwalificaties én omdat werkgevers behoefte hebben aan een salarisbenchmark.

Na het (anoniem) invoeren van de gegevens die voor het salaris relevant zijn, geven onze salarischeckers een indicatie van het daarbij behorende salaris van een sales/kwaliteitsprofessional binnen de Nederlandse Life Sciences met vergelijkbare kwalificaties.

Naar Derks & Derks Salarischeckers Life Sciences

Neem contact met ons op