DD Deta SNA NEN4400-01

Derks & Derks Detachering NEN 4400-1 gecertificeerd!

Sinds juli mogen wij het SNA keurmerk voeren, we voldoen aan de gestelde eisen van NEN 4400-1 norm en handboek normen SNA (Stichting Normering Arbeid).
De NEN 4400-1 stelt hoge eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op de correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

De NEN 4400-1 inspectie is bij Derks & Derks (Detachering) uitgevoerd door Bureau Cicero. Zij controleerden onder andere:

  • de juridische vorm van de onderneming
  • de personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
  • uren- en verlofregistratie
  • loonadministratie
  • aangifte administratie
  • financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
  • uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400-1 normen
  • of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen

Derks & Derks (Detachering) voldoet aan álle eisen en mag dus het SNA keurmerk voeren. Dit keurmerk beperkt het risico omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid en staat voor betrouwbaarheid, het houden aan de regels en het op orde hebben van zaken. Zo dragen we bij Derks & Derks (Detachering) bij aan een eerlijke en gezonde arbeidsmarkt en nemen we de zorg uit handen van onze opdrachtgevers.

Neem contact met ons op