Blog Jan Derks corona virus

Blog: COVID-19, business as (un)usual

We leven in een heel bijzondere tijd. Het corona virus houdt ons enorm in zijn greep.

De persoonlijke gevolgen zijn uiteraard het grootst en meest ingrijpend. Ziekte, overlijden en het onmetelijke verdriet dat daarmee gepaard gaat.

Onze (nieuwe) helden zijn de zorgprofessionals die elke dag tot ver over hun eigen grenzen gaan om de benodigde zorg te geven. Maar ook de supermarktmedewerkers, vuilnisophaaldiensten, schoonmakers en alle andere vitale beroepen in de samenleving zijn belangrijker dan ooit. De backbone van de wereld staat in de spotlights. En terecht. Hulde!

Bedrijven, scholen en instellingen zijn er, in een ongekend hoog tempo, in geslaagd om de bedrijfsprocessen zodanig in te richten dat er vanuit huis gewerkt of gestudeerd kan worden. De overheid biedt bedrijven/zzp’ers de nodige financiële en fiscale zekerheid, zodat we straks de draad weer op kunnen pakken na deze crisissituatie.

Er worden belangrijke maatregelen getroffen, die impact hebben op ons privé leven. Ook bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid worden beschermd, eenzaamheid ligt hierdoor op de loer.

We werken plotseling thuis. We zitten op elkaars lip en zijn aan huis gebonden. Dit biedt naast onvoorziene problemen ook ongekende kansen om het gezinsleven een impuls te geven. In huize Derks wordt bijvoorbeeld de gymles van een van de kinderen gezamenlijk gedaan en heeft een ander kind dusdanig genoeg van dagenlang gamen, dat we nu samen tennisballen met een vergeten knuppel de tuin (en die van de buren) door slaan. Corona maakt zo dat we elkaar nog meer ‘zien’.

Hoe gaat een samenleving om met zulke enorme aanpassingen? In het algemeen maatschappelijk denken en handelen zien we zorgelijke én hartverwarmende ontwikkelingen. Met elkaar beleven en maken we historie.

Derks & Derks wil hierin een bijdrage leveren.

Onze eerste bijdrage is – hoe tegenstrijdig dat in eerste instantie ook mag klinken – ons onthouden van contacten met onze relaties. Zij zijn actief in Healthcare en Life Sciences en hen niet storen is het beste wat we kunnen doen. Ons netwerk kosteloos openstellen voor werving van zorgprofessionals het tweede. Waar mogelijk leggen we contacten om de personeelsbehoefte in de zorg iets te verminderen.

We blijven doorgaan met ons werk: Delivering Recruitment & Development Solutions. We zijn geen moment gestopt met werven, selecteren en assessen. De behoefte aan werving, selectie en ontwikkeling van professionals blijft aan de orde. Waar het cruciale vacatures betreft hebben we de eerste aanstellingen zonder een face to face ontmoeting met klanten meegemaakt en we doen onze assessments volkomen contactloos. Maar alles met de kwaliteit die onze relaties van ons gewend zijn.

Business as (very!) unusual. Op geleide van behoeften van en mogelijkheden bij onze relaties en de professionals waarin wij bemiddelen. Omdat onze ‘core business’ het ondersteunen van organisaties in hun bedrijfsvoering is en blijft. Op dit moment alleen wat meer onder de radar. Meer bescheiden. Omdat het nu over de patiënten, de ouderen, de zorgverleners, de vuilnismannen en de schoonmakers moet gaan.

Blijf gezond. Respecteer de maatregelen. Onze minister president roept op om ‘op elkaar te letten’ en ik sluit me daar volledig bij aan.

Jan

Jan Derks (M.Sc.) is registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie, algemeen directeur en eigenaar van Derks & Derks. Jan is in 2001 gestart met Derks & Derks en is een echte ondernemer: hij richtte vanuit Derks & Derks meerdere bedrijven op om de branches Life Science en Healthcare te bedienen als strategisch partner in human talent. Denk hierbij aan FMFvacatures.nl, Masterclass NieuweZorg, INRALS, Businessclass Pharma & Healthcare en Leergang Industriële Farmacie. Met zijn blogs beschrijft Jan zijn visie op de branche en de veranderende maatschappij.

Neem contact met ons op