Derks & Derks Positieve Psychologie kalender 2018

Ter lering en vermaak sturen wij onze relaties jaarlijks een kalender waarin we thema’s uit ons vakgebied met humor belichten.
Het goede gevoel waarmee we terugkijken op het afgelopen jaar trekken we vol optimisme door naar 2018 met het kalenderthema ‘positieve psychologie’. Een stroming in de psychologie die focust op de kracht van mensen en positieve ervaringen, in tegenstelling tot de klassieke psychologie, die zich richt op problemen en gebreken. Nieuw zijn daarbij de maandelijkse oefeningen, waarmee u zelf met positieve psychologie aan de slag kunt om van 2018 een nóg fantastischer jaar te maken!

De actuele Derks & Derks Positieve Psychologie kalender 2018 (en die van de jaren daarvoor) kunt u hier bekijken.

Kwaliteit leveren loont!

Derks & Derks staat op nummer 1 in de MT 1000, in de overall ranking van de 1.000 beste zakelijke dienstverleners van Nederland én in de ranking van de sector Executive Search. En daar zijn we heel TROTS op!

Onder het motto “Wat een ander beter kan, moet je niet zelf doen”, onderzoekt zakenblad Management Team al jaren de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstverleners in Nederland. Voor het MT 1000 onderzoek over 2017 zijn voor het eerst de drie bestaande onderzoeken MT Finance, MT 100 en MT Digital samengevoegd tot het grootste onderzoek onder zakelijke beslissers in Nederland.
Meer informatie over het onderzoek: MT 1000 2017
Persbericht van uitgever MT

Kunnen wij ook u van dienst zijn?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een van onze consultants.

Werkdruk verminderen zorgt niet altijd voor meer plezier in het werk!

Controle nemen over je eigen carrière door je werk meer aan te passen aan eigen voorkeuren, vaardigheden en motivatie? Dat noemen we jobcrafting. Derks & Derks onderzocht (in samenwerking met de Universiteit Utrecht) dit fenomeen al eerder, wat leidde tot een vervolgonderzoek. Daarin is geanalyseerd in hoeverre jobcrafting daadwerkelijk een middel is om meer authenticiteit te creëren in het werk en daarmee het gevoel van welzijn en bevlogenheid te vergroten.

Belangrijke conclusies:

  • Meer welzijn en bevlogenheid in het werk wordt met name gecreëerd wanneer structurele hulpbronnen vergroot worden (stimuleren van persoonlijke ontwikkeling) en medewerkers meer uitdaging in het takenpakket ervaren.
  • Wanneer belemmerende taakeisen (zoals werkdruk) verminderd worden wil dit niet automatisch zeggen dat medewerkers zich beter voelen. Sterker nog, het verminderen van belemmerende taakeisen kan negatief werken doordat medewerkers dan juist minder authenticiteit ervaren.
  • Het vergroten van sociale hulpbronnen (zoals steun van collega’s) is niet direct gerelateerd aan het ervaren van meer authenticiteit in het werk.

Meer informatie:

Samenvatting belangrijkste bevindingen

Volledige onderzoek: Thesis Anneke den Hartog, Universiteit van Utrecht

Salarisgroei vrouwen zet ook in kwaliteitsfuncties door

Tien jaar Derks & Derks Salarisonderzoek in Life Sciences

Vrouwen in een kwaliteitsgerelateerde functie verdienden in 2015 en 2016 meer dan mannen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het meest recente salarisonderzoek, uitgevoerd door Derks & Derks. Derks & Derks, strategisch partner in human talent, onderzoekt sinds 2006 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de salarissen van Kwaliteits- en Salesprofessionals in Life Sciences. Dat leverde over de afgelopen tien jaar een schat aan informatie op, die Derks & Derks binnenkort in een rapport beschikbaar zal stellen.

Directeur Jan Derks: “Het hogere salaris voor vrouwen in kwaliteitsfuncties is best opmerkelijk te noemen en wordt overigens deels verklaard door het feit dat ze hoger opgeleid zijn dan de mannen in dit onderzoek. Toch wijzen deze bevindingen op dezelfde trend als in ons salarisonderzoek onder salesprofessionals in Life Sciences (maart 2016 – red.). Daaruit kwam naar voren dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen over de totale onderzochte groep niet meer significant was. Een rechtvaardige ontwikkeling, die bovendien in lijn is met onze eerdere onderzoeken, waaruit bleek dat vrouwen in dergelijke functies als ‘beter’ beoordeeld worden door hun managers, onder andere omdat zij hoog scoren op het persoonskenmerk consciëntieusheid.”

10 jaar salaristrends
Vanaf 1 juni stelt Derks & Derks het complete rapport van het salarisonderzoek ter beschikking. Derks: “Hierin bieden we zoals gebruikelijk naast de harde feiten ook onze analyses met betrekking tot de relatieve salarisgroei versus -stagnering in relatie tot leeftijd, opleidingsniveau en de aard van de kwaliteitsfuncties. Daarnaast geven we inzicht in de bonussen die in de sector verstrekt worden en geven we een profiel van de zogenaamde grootverdieners. Ook het ‘benchmark’-overzicht van gemiddelde salarissen dat altijd op veel belangstelling mag rekenen ontbreekt niet. Sterker nog, in dit rapport geven we het totaaloverzicht over tien jaar onderzoek.”

Rapport download
Derks & Derks heeft de (overige) resultaten van het onderzoek eerst met haar vaste relaties gedeeld.
Sinds 1 juni is het rapport beschikbaar als download via onze website.

Gastspreker voor Medisch Inkoopcoördinatoren

Patricia van Hees, Senior Consultant Assessment & Development bij Derks & Derks, is als gastspreker uitgenodigd door Forum Inkoopcoördinatoren Pharmacie (FIP) tijdens hun event “Weg naar de toekomst”.

FIP is een platform voor inkopers en inkoopcoördinatoren binnen de ziekenhuisfarmacie die zich bezighouden met de inkoop van geneesmiddelen en hierover meer willen weten. FIP heeft als doel branchegenoten in de ziekenhuisfarmacie te verbinden en informatie te delen over de markt.

Derks & Derks consultant Patricia van Hees gaat op 8 juni onder het motto ‘To be or not to be’ in op de keuzes die je hebt om je eigen kwaliteiten in te zetten om je (werk-)omgeving te beïnvloeden en zo meer uit je werk-, privé- en gezinsleven te halen.

Meer informatie
www.fipim.nl
Programma

Carrièreboost voor kwaliteitsprofessionals!

Life Sciences professional met een passie voor kwaliteit en toe aan een vervolgstap? Maar geen idee waar te beginnen? Derks & Derks, strategisch partner in human talent, ondersteunt u graag bij al uw carrièrevragen en/of zoektocht naar een nieuwe uitdaging!

In een vrijblijvend gesprek zoomen we in op uw kwaliteiten en adviseren we hoe en waar u die het beste zou kunnen toepassen in de praktijk. Samen bespreken we uw wensen en de best passende functies in de markt.
Hieronder alvast een greep uit onze vacatures voor kwaliteitsprofessionals:

Op zoek naar een boost voor uw carrière als Life Sciences kwaliteitsprofessional? Bel of mail ons gerust, wij helpen u graag verder: office@derksenderks.nl, tel. 033 – 472 80 87.

Dé Medisch Leider is hóógnodig, maar bestaat niet

Symposium Medisch Leiderschap:
Dé Medisch Leider is hóógnodig, maar bestaat niet 

Medisch Leiderschap is essentieel voor elk ziekenhuis. Het is meer dan terecht dat hier momenteel op allerlei manieren vorm aan wordt gegeven. Maar dé Medisch Leider? Die bestaat niet. Zo blijkt uit het symposium “Medisch Leiderschap” (organisatie Derks & Derks en Meander Medisch Centrum)  van 5 april jongstleden in het Meander Medisch Centrum.  De vier sterke sprekers uit zorgdirectie, wetenschap en praktijk maken duidelijk dat het onderwerp enorm leeft en dat de behoefte aan een concrete invulling van deze rol met de dag toeneemt.

Frank de Reij (CEO Meander Medisch Centrum (MMC) en dagvoorzitter) merkt dagelijks hoe moeilijk Medisch Leiderschap te realiseren is. Hij adviseert artsen om elkaar aan te spreken, de hiërarchie meer los te laten ten behoeve van samenwerking en deel te nemen aan leiderschapsprogramma’s om zo gaandeweg de rol van Medisch Leider vorm te geven.

Carina Hilders (bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis) sluit aan bij het meer loslaten van hiërarchie en vult aan met gewenste eigenschappen: verbindend, geloofwaardig, richting gevend, overtuigend en om kunnen gaan met onzekerheden. Ze pleit voor contact en verbinding met de mensen binnen de organisatie en staat een ‘bottom up’ leiding voor, voor de Zorg die ‘top down’ ondersteund wordt. De crux ligt, volgens  Hilders, in de toenemende complexiteit van de gezondheidszorg, de urgentie van samenwerken en de regie hierin die specialisten moeten ‘hervinden’ en plaatsen. Het kernthema en het kompas is en blijft of de patiënt er beter van wordt.

Mirjam Scholten (Uroloog en Medisch Manager in het MMC) beschrijft beeldend en aansprekend haar zoektocht naar de rol van Medisch Manager. Hoe verhoud je jezelf in die rol tussen maten, de Raad van Bestuur, andere specialisten? Ze haalt Johan Cruijff aan in haar stelling dat de zoektocht goed en nodig is en dat ‘je het pas gaat zien als je het doorhebt’.

Yvette Kmieciak (Manager Assessment & Development van Derks & Derks) spiegelt haar gedragswetenschappelijke achtergrond en ervaring met de deelnemers: ze stelt dat een Medisch Leider allereerst een goede vakman/vrouw moet zijn en dat er drie componenten zijn die eminent zijn in Medisch Leiderschap: Persoonlijke kracht (authenticiteit, ontwikkelingsgerichtheid en doorzettingsvermogen), Sociale kracht (omgevingsbewustzijn, empathie en communicatie) en Analytische kracht (organiseren, visie, ondernemerschap en intellectuele capaciteiten). Zij heeft ruime ervaring in het meten van deze componenten maar eindigt desalniettemin met de uitspraak dat de context dusdanige impact heeft dat dé Medisch Leider niet bestaat. Wel zijn de elementen om in een gekende context deze rol optimaal in te richten gekend en meetbaar, waarbij uitgegaan moet worden van de aanwezige talenten van betrokken Medisch Leiders.

Een semantische discussie over het verschil tussen Medisch Management en Medisch Leiderschap lag onder het symposium. Alle betrokkenen blijken zich te vinden in de visie dat Leiderschap zich onderscheidt van Management door accentverschillen in persoonlijkheid: de Leider brengt naast de sturing en coördinatie ook bezieling en inspiratie.

Conclusie: Dé Medisch Leider is hoognodig en deze cruciale rol kan en ‘moet’, binnen de complexiteit van de omgeving en recht doend aan het groeipotentieel van betrokkenen, wel degelijk gedefinieerd en gerealiseerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marscha van Hamersveld, Derks & Derks, Databankweg 12A, 3821 AL, AMERSFOORT, tel. 033-4728087, marscha@derksenderks.nl

Weer volop prachtige vacatures in Bio Farma Marketing

Weer volop prachtige vacatures in Bio Farma Marketing

Het was een tijdje wat rustiger met Marketing vacatures in (bio)farma. De industrie beraadde zich op alle politieke, wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Toegenomen compliance en de mate waarin middelen wel of niet vergoed gaan worden speelden hier uiteraard ook een rol in. De (bio)farmaceutische industrie is en blijft natuurlijk volop in beweging! Marketing vacatures ontstaan door ambitie, verschuivingen en nieuwe producten. Eindelijk!

Derks & Derks ondersteunt bij de invulling van diverse prachtige vacatures in (bio)farma marketing. Stuk voor stuk mooie, bijzondere, gezonde, ambitieuze bedrijven.
Klik op de vacature die u het meest aanspreekt en lees het aanbod. Bel of mail ons wanneer u een mogelijk passende uitdaging ziet. We staan u heel graag te woord!

Ook wanneer uw droomfunctie er niet bij staat horen we graag van u.
Want die droomfunctie kan morgen bij ons binnen komen!

Vervolgonderzoek Jobcrafting

Neemt u de regie in uw eigen carrière?
Vervolgonderzoek ‘Jobcrafting’

Wat zou u vinden van een baan die perfect aansluit bij uw eigen wensen? Een baan waarvan u energie krijgt en waarbij de tijd lijkt te vliegen? Wanneer u de regie neemt in uw carrière, heeft u dit zelf in de hand! De vraag is: ‘heeft u de regie in handen?’. Derks & Derks deed al eerder onderzoek naar dit fenomeen, dat bekend staat als ‘Jobcrafting’. Jobcrafting is het met persoonlijke voorkeuren in overeenstemming brengen van fysieke en mentale aspecten van werk.

In samenwerking met de Universiteit Utrecht doet Derks & Derks nu vervolgonderzoek om inzicht te krijgen in de relatie tussen jobcrafting, authenticiteit en welbevinden. We nodigen u van harte uit deel te nemen aan het onderzoek door de online vragenlijst in te vullen (10 à 15 minuten, anoniem) en dit bericht en/of de link naar het onderzoek te delen binnen uw netwerk. Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van het onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Anneke den Hartog: anneke@derksenderks.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Klik hier om de vragenlijst te starten. Update (11-4-2017): de vragenlijst is inmiddels afgesloten. Deelname is dus niet meer mogelijk. Wilt u deelnemen aan het onderzoek van volgend jaar? Stuur dan een mail met ‘Jobcrafting 2018’ naar developments@derksenderks.nl.

Symposium Medisch Leiderschap – 5 april 2017

Wat vraagt medisch leiderschap van de specialist? Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en medische innovaties zorgen er voor dat de medisch specialist steeds meer een ‘medisch manager’ wordt. De medisch specialist wordt in toenemende mate een gesprekspartner voor het algemeen management die de verbinding moet leggen tussen werkvloer en beleid. Deze nieuwe rol brengt andere verantwoordelijkheden en competenties met zich mee. Wat heeft de medisch specialist nodig om als manager de kwaliteit en efficiency te verhogen en invulling te geven aan het duaal management binnen een ziekenhuis? En niet onbelangrijk; is iedere specialist ook een manager en wat maakt hem of haar tot een ‘authentieke leider’?

Derks & Derks en Meander Medisch Centrum organiseren een symposium over deze ontwikkelingen en de positionering van de nieuwe Medisch Leider in het ziekenhuis van de toekomst. Dit interactief, toekomstgericht middagsymposium geeft inzichten over de dagelijkse praktijk en stof tot nadenken over de eigen invulling van medisch leiderschap.

Organisatie: Meander Medisch Centrum in samenwerking met Derks & Derks
Datum: woensdag 5 april 2017
Tijd: van 13.00 – 18.15 uur
Locatie: Auditorium Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ  Amersfoort
Doelgroep: Medisch Specialisten, Medisch Managers, Human Resources, Algemeen Management

Deelnamekosten: € 30,00 excl. BTW

Accreditatie KNMG-GAIA
3 accreditatiepunten (KNMG-GAIA) voor cluster 2: Medisch specialisten
Nascholing Symposium Medisch Leiderschap (ID nummer 282340)

Sprekers zijn Carina Hilders (Gynaecoloog en Directeur Medische Zaken Reinier de Graaf Ziekenhuis, bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap, lid Raad van Inspiratie Masterclass NieuweZorg 3.0), Frank de Reij (CEO – Meander Medisch Centrum, lid Raad van Inspiratie Masterclass NieuweZorg 3.0), Mirjam Schotman (Uroloog en Medisch Manager – Meander Medisch Centrum) en Yvette Kmieciak (Manager Assessment & Development – Derks & Derks). Zij bespreken het actuele thema Medisch Leiderschap aan de hand van de laatste kennis op dit terrein en hun eigen ervaringen. Wat zijn belangrijke trends, kun je de competenties van een Medisch Leider meten of is de context bepalend, hoe richt het Meander Medisch Centrum dit in en welke uitdagingen ontmoet ze daarbij?

Het symposium richt zich op medisch specialisten en medisch managers die op een toekomstgerichte wijze invulling willen geven aan hun medisch leiderschap. Betrokken (algemeen en HR) management is uiteraard ook van harte welkom.

Toegift (facultatief): rondleiding door het nieuwe Meander Medisch Centrum.

Programma

13.00u Ontvangst  –  Broodjeslunch
13.45u Introductie Frank de Reij  –  Welkom en ‘Waarom Medisch Leiderschap’?
14.00u Carina Hilders  – Wat is Medisch Leiderschap,welke ontwikkelingen zijn er gaande? Wat moeten we wel en niet willen?
14.30u Discussie
15.00u Mirjam Schotman  –  Medisch Management/Leiderschap in de praktijk
15.30u Discussie
16.00u Pauze
16.15u Yvette Kmieciak  –  De haalbaarheid van ultiem (medisch) leiderschap
16.45u Discussie
17.15u Frank de Reij  –  Wrap up
17.30u Borrel  –  Gelegenheid tot rondleiding Meander MC
18.15u Sluiting

Meer informatie: info@derksenderks.nl

Aanmelden kan hier.

Symposium Medisch Leiderschap

5 april 2017 – Kosten deelname € 30,00