Blog: Human Capital verdient Talent Development

Onlangs bezocht ik de Dutch Medicine Days in Oss. Daar volgde ik een van de vele interessante break-out sessies over groeifonds initiatieven en de actuele status daarvan. Mooi om te zien dat wij als Nederland zoveel middelen ter beschikking hebben om de infrastructuur van de Life Sciences industrie te versterken.

Wat me wel de nodige zorgen baart, is dat de sectorbrede Human Capital uitdaging onderbelicht blijft. Initiatieven zijn er te over, maar die zijn voornamelijk gericht op een betere infrastructuur.  Ze worden keurig onderbouwd en gefaseerd opgezet, maar missen naar mijn mening een aantal belangrijke elementen. Hoe organiseren we het aantrekken én behouden van praktisch opgeleide mensen? En hoe zorgen we voor een betere aansluiting van de academie naar de industrie? Los van infrastructuur of extra opleiding ligt er ook een enorme uitdaging bij het binden, boeien en begeleiden van mensen tot vakvolwassen professionals. Dat gaat verder dan alleen het aanbieden van een infrastructuur of training. Het vraagt veel meer van de industrie en de individuele bedrijven om mensen te ontwikkelen op kennis, maar vooral op competentievlak.

Vanuit Leiden klinkt een steeds duidelijkere roep om bredere aandacht voor Human Capital, zo blijkt onder andere uit het rapport van bureau Blaauwberg. Daarin wordt niet alleen gekeken naar de groei van het aantal arbeidsplaatsen, ook de internationale aantrekkingskracht blijft niet onbesproken. Wat mij vooral opvalt is het probleem van te weinig stageplaatsen. Hoe gaan we de stap voor een nieuwe generatie naar de arbeidsmarkt verkleinen als we geen tijd voor ze maken om ze verder te ontwikkelen? Uiteindelijk duurt het dan nog langer voordat men vakvolwassen genoeg is om van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie.

Nogmaals, er zijn initiatieven genoeg en de ‘sense of urgency’ is er ook, maar de samenwerking en het bredere gesprek ontbreekt. Natuurlijk willen we op basis van feiten en een stappenplan vooruit, maar om mensen aan je te binden is er meer nodig. Het gaat ook om inleven in de doelgroep, wat vindt men belangrijk in een baan, maar ook hoe helpen we Generatie Z bij de overstap van studeren naar werken.

Vanuit Derks & Derks zijn we op dit moment in ver gevorderde gesprekken over het opzetten van een QA opleiding onder ons label LiScensEd – Life Sciences Education. Daarbij hebben we ons oor te luister gelegd bij onze doelgroep QA Managers & Directeuren, maar juist óók bij de doelgroep startende QA professionals. We willen meer bieden dan alleen een vakinhoudelijke training, door die te combineren met onze expertise in Talent Development. Dus met persoonlijkheids- en drijfverentesten om niet alleen iemand meer kennis mee te geven, maar ook zelfinzicht en ontwikkeling op competentie- en persoonlijk vlak. Daarmee leg je als organisatie een gedegen basis om – ook met coaching – te (blijven!) binden, boeien en ontwikkelen, zodat je nog jaren plezier hebt van die zich blijvend ontwikkelende collega.

Herken je mijn observatie en/of wil je eens sparren over dit onderwerp en de voordelen van de inzet van Talent Development voor jouw organisatie in het kader van de genoemde Human Capital uitdagingen? Neem dan contact met mij op via tel. 033 – 472 80 87 of tim@derksenderks.nl

Tim van Loon (M.Sc.) studeerde Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij startte in 2010 als Junior Recruiter en is inmiddels ruim 10 jaar werkzaam als Recruitment Consultant, waarvan bijna 4 jaar binnen Derks & Derks. Als Business Unit Manager Biotech is hij bij Derks & Derks verantwoordelijk voor alle Recruitment en HR vraagstukken van opdrachtgevers binnen de Biotechnologie.

Neem contact met ons op