Blog: Goede voornemens, of toch niet?

Mijn kerstboom staat er, al zeg ik het zelf, weer mooi bij. De laatste weken van 2017 zijn ingegaan. Om mij heen zijn bekenden al aan het reflecteren op het afgelopen jaar. Ook worden er goede voornemens en doelen voor 2018 uitgewisseld. Zelf heb ik daar, bewust of onbewust, nog geen moment over nagedacht. Waarom vind ik dat een moeilijke opgave en krijg ik hier geen nieuwe energie van?

Misschien omdat de kans groot is dat ik aan het eind van het jaar terugblik: “dat was een goed voornemen, maar er is helaas weinig van terecht gekomen…”. Waren mijn doelen dan wel SMART genoeg geformuleerd? Een persoonlijk doel voor mij voor 2017 was: “Ik wil over 1 jaar 5 kilo zijn afgevallen door fanatiek te gaan hardlopen”.  Behoorlijk Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zou je denken, toch? Het is niet gelukt, maar vond ik het ook wel echt belangrijk genoeg? Wellicht werd mijn doel meer ingegeven door verwachtingen vanuit mijn omgeving, dan dat ik er zelf helemaal voor wilde gaan.

Uit herhaald onderzoek onder Nederlanders blijkt dat 64% goede voornemens heeft, maar dat slechts 1/3 deze vol houdt. Mensen haken af, omdat ze niet snel resultaat zien en anderen beginnen er zelfs helemaal niet aan. Goede voornemens impliceren vaak een gedragsverandering en voordelen op de lange termijn. Op de korte termijn is dat meestal niet leuk.

Mijn boodschap is om de M van Meetbaar te vervangen door Meaningful. Zorg ervoor dat de doelen die je stelt, ook doelen zijn die er echt toe doen voor jou. Dan is het goed om te weten wat jou motiveert. David McClelland (1961) geeft inzicht in de behoeften die iemand heeft. Hij maakt een koppeling naar wat iemand doet (bovenstroom) en wat iemand denkt en wil (onderstroom). Bij het stellen van doelen ligt vaak de focus op wat boven de waterlijn ligt, terwijl we met beide niveaus rekening moeten houden. Onder de waterlijn zit het vaak onbewuste: normen, waarden, motieven en overtuigingen die versterkend of blokkerend kunnen werken. Wanneer we die niet meenemen, zal verandering niet effectief zijn.  Wat drijft je? Wat vind je belangrijk in je werk, in je leven?

Als ik daar over nadenk, vraag ik me af óf ik wel doelen wil stellen voor het nieuwe jaar.
Ik wil mijn aandacht komend jaar meer gaan richten op de momenten in het hier-en-nu. Dankbaar zijn voor wat er is.
Juist als we doelen loslaten, zou dat ruimte kunnen bieden om nieuwe terreinen te ontdekken.
Leuk, laat 2018 maar komen, hier krijg ik dus wél energie van!

Fijne feestdagen gewenst en dat 2018 maar een Meaningful jaar mag worden voor iedereen!

Patricia

Patricia van Hees (M.Sc.) is werkzaam bij Derks & Derks als Senior Consultant Talent Development en is Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie.

Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren van bedrijven bij HR vraagstukken, het afnemen van assessments en het begeleiden van mensen met een ontwikkelingsvraag.
Haar kracht zit in het écht luisteren en de persoonlijke aandacht. Collega’s typeren haar als mensgericht, teamplayer, enthousiast, professioneel en betrokken. Iedere maand schrijft zij een blog over haar persoonlijke ervaringen op werkgebied, haar persoonlijke leven en de wereld om haar heen.