Regiomanager Utrecht

Aanbod
 • eindverantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige tweedelijns zorglocatie;
 • aansturen van een team van gedreven zorgprofessionals;
 • uitbouwen van de commerciële mogelijkheden in de regio;
 • succesformule toelichten aan verwijzers in de regio;
 • flexibiliteit, collegiale werksfeer en een goed arbeidsvoorwaardenpakket.
Functie

Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bedrijfsmatige doelstellingen van de vestiging. Je zorgt voor de juiste profilering van PHI en zorgt voor de juiste aansturing, begeleiding en coaching van een team professionele zorgprofessionals, waaronder Regiebehandelaren, Psychologen, Fysiotherapeuten en Cliënt Service Medewerkers (in totaal 25 FTE). Je stelt hen in de gelegenheid om de allerbeste zorg te verlenen door hen op allerlei fronten te faciliteren en te ondersteunen. Je voelt goed aan welke ruimte je de zorgprofessionals kan geven en weet altijd wat er speelt bij het team. Daarnaast verricht je zowel koude als warme acquisitie om zodoende het netwerk aan zorgverleners te vergroten. Cliënten van PHI komen via een doorverwijzing van huisartsen en andere zorgverleners bij de organisatie terecht, waarna er een zorgvuldig behandeltraject wordt gestart. Door de organisatie op de juiste wijze bij doorverwijzende instanties te profileren, komt zij eerder én beter in het vizier om klachten van cliënten te behandelen. Als Regiomanager sta je open om op termijn ook de aansturing van een eventueel nieuw te openen vestiging over te nemen.

Profiel
 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • minimaal vijf jaar ervaring als ondernemende/commerciële manager in Life Sciences, ZBC en/of de zorg;
 • ruime ervaring met acquisitie bij verwijzers (huisartsen, POH, bedrijfsartsen en medisch specialisten);
 • ervaring met de aansturing van zorgprofessionals in een vergelijkbare setting;
 • zelfstarter met drive, empathisch sterk en netwerkgericht;
 • flexibel, commercieel en communicatief vaardig op alle niveaus.

Organisatie

Premium Healthcare Interventions (PHI) is een ambulante, gespecialiseerde GGZ instelling die zich focust op de behandeling van cliënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen. Bij PHI wordt binnen een transdiagnostisch raamwerk behandeld volgens een interdisciplinaire totaalaanpak. PHI ziet de mens graag als één geheel en vindt het dan ook logisch dat iemand in tijden van ziekte of onbalans ook als één geheel wordt gezien. In de praktijk betekent dit dat er aandacht is voor geest én lichaam. PHI kent inmiddels 7 vestigingen in Nederland en gaat in de nabije toekomst verder uitbreiden.

PHI is onderdeel van Intergrin. Intergrin is een holding voor zeer gespecialiseerde tweedelijns zorgformules (hoofdvestiging in Geleen, circa 400 medewerkers, momenteel twaalf vestigingen met de intentie verder te gaan uitbreiden). Intergrin wil de beste behandelingen realiseren voor patiënten met complexe, veelvoorkomende aandoeningen. Denk hierbij aan (chronische) rugklachten, maar ook aan psychosomatische stoornissen zoals angst en depressie. Door geest én lichaam te betrekken in de problematiek, behaalt Intergrin indrukwekkende resultaten. De werkwijze van Intergrin is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu geïnnoveerd. Door multidisciplinair en innovatief bezig te zijn, blijven zij zich ontwikkelen en waarde creëren voor hun cliënten. Teneinde middelen zo effectief mogelijk in te zetten en de vestigingen te ontdoen van onnodige administratieve lastendruk, zijn ondersteunende diensten als Marketing & Communicatie, HR, ICT, Financiën, Sales, Risk Management en Recruitment bij Intergrin (Shared Service Center) ondergebracht.De bedrijfsactiviteiten worden nader toegelicht op www.intergrin.nl en www.phi-med.nl.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-065-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Lead Qualified Person

Aanbod
 • coördinerende Lead QP-rol met veel impact op de organisatie;
 • werken in een dynamisch expertisecentrum / ontwikkel- / productie- / distributie-omgeving;
 • brede afwisselende positie met strategische, beleidsmatige en inhoudelijke uitdaging;
 • werken binnen een ambitieus en hecht team en het verbinden van de verschillende secties;
 • voortrekkersrol op de afdeling, stimuleren van onderlinge samenwerking;
 • bijdragen aan persoonsgerichte innovatieve zorg van de toekomst;
 • uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.
Functie

Als Lead Qualified Person ben je de spil in een netwerk van professionals binnen de organisatie. Je bent over de hele linie betrokken bij het farmaceutische proces en krijgt te maken met veel aspecten bij de ontwikkeling, productie, kwaliteitscontrole en logistiek van geneesmiddelen voor klinisch onderzoek. Jouw coördinerende en sturende activiteiten hebben derhalve veel te maken met het vaststellen van beleid op het gebied van GMP en het bewaken van de samenhang in de uitvoering van dit beleid bij de domeinen conventionele geneesmiddelen, radiofarmaca en ATMP’s. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verankeren van de GMP-, GDP- en GCP-richtlijnen in het kwaliteitsmanagementsysteem apotheek en binnen de verschillende secties van de apotheek. Ook houd je je bezig met het beoordelen van batch documentatie, wijzigingen, afwijkingen en het autoriseren van productdossiers, IMPD’s en voorschriften.

Als Lead Qualified Person werk je nauw samen met drie andere QP’s en ben je naast jouw vakinhoudelijke expertise in staat om de verschillende secties met elkaar te verbinden zodat procedures en kwaliteitsissues met overzicht ingericht worden. Je bent daadkrachtig en stimuleert samenwerking met andere collega’s van de apotheek en binnen het ziekenhuis. Kwaliteit, resultaat en collegialiteit gaan hierbij hand in hand. Je kan goed plannen en organiseren en stelt de juiste prioriteiten. Je denkt toekomstgericht en handelt klantgericht. Je vindt het leuk om de GMP-eisen uit te werken naar de praktijk, waarbij je oog houdt voor de compliance in relatie tot de uitvoerbaarheid en de samenhang in het kwaliteitsmanagementsysteem. Verder vind je continue verbetering en innovatie belangrijk en ondersteun je initiatieven op dit vlak.

Profiel
 • afgeronde opleiding Farmacie;
 • ruime ervaring als QP in een productieomgeving;
 • ervaring in de ziekenhuisfarmacie is een pre maar geen must;
 • ervaring met alle aspecten van ontwikkeling, productie en logistiek van geneesmiddelen;
 • analytisch, daadkrachtig, communicatief vaardig en pragmatisch;
 • constructief, creatief en in staat verschillende professies en belangen te verbinden.
Bedrijf

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg en loopt voorop in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst; persoonsgericht, innovatief en in nauwe samenwerking met het netwerk. De organisatie heeft een belangrijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs & opleiding te verzorgen.

De Apotheek Radboudumc is een expertisecentrum voor farmaceutisch specialistische zorg en steriele medische hulpmiddelen. Kwaliteit, veiligheid en de juiste toepassing van geneesmiddelen zijn belangrijke speerpunten binnen de organisatie. Het betreft een ambitieuze en dynamische afdeling met circa 350 medewerkers. De afdeling beschikt over diverse certificeringen en produceert en levert geneesmiddelen aan het Radboudumc, maar ook aan externe klanten. De Quality Unit van de apotheek is verantwoordelijk voor de inrichting en de borging van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de apotheek. De pijler ‘conventionele geneesmiddelen’ is gesitueerd in de apotheek en hier werken 40 medewerkers. In het Bereidingencentrum werken apothekersassistenten, farmaceutisch medewerkers, operators, onderzoekers, analisten en (ziekenhuis)apothekers intensief samen aan de beste zorg voor de patiënt, zowel voor klinisch geneesmiddelenonderzoek als academisch medische zorg.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-042-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met Alexander Willemse via 033 – 4728087.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.

Regiomanager Amsterdam

Aanbod
 • eindverantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige tweedelijns zorglocatie;
 • aansturen van een team van gedreven zorgprofessionals;
 • uitbouwen van de commerciële mogelijkheden in de regio;
 • succesformule toelichten aan verwijzers in de regio;
 • flexibiliteit, collegiale werksfeer en een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Functie

Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bedrijfsmatige doelstellingen van de vestiging. Je zorgt voor de juiste profilering van het Rughuis en zorgt voor de juiste aansturing, begeleiding en coaching van een team professionele zorgprofessionals, waaronder Regiebehandelaren, Psychologen, Fysiotherapeuten en Cliënt Service Medewerkers (in totaal 25 FTE). Je stelt hen in de gelegenheid om de allerbeste zorg te verlenen door hen op allerlei fronten te faciliteren en te ondersteunen. Je voelt goed aan welke ruimte je de zorgprofessionals kan geven en weet altijd wat er speelt bij het team. Daarnaast verricht je zowel koude als warme acquisitie om zodoende het netwerk aan zorgverleners te vergroten. Cliënten van het Rughuis komen via een doorverwijzing van huisartsen en andere zorgverleners bij de organisatie terecht, waarna er een zorgvuldig behandeltraject wordt gestart. Door de organisatie op de juiste wijze bij doorverwijzende instanties te profileren, komt zij eerder én beter in het vizier om klachten van cliënten te behandelen. Als Regiomanager sta je open om op termijn ook de aansturing van een eventueel nieuw te openen vestiging over te nemen.

Profiel
 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • minimaal vijf jaar ervaring als ondernemende/commerciële manager in Life Sciences, ZBC en/of de zorg;
 • ruime ervaring met acquisitie bij verwijzers (huisartsen, POH, bedrijfsartsen en medisch specialisten);
 • ervaring met de aansturing van zorgprofessionals in een vergelijkbare setting;
 • zelfstarter met drive, empatisch sterk en netwerkgericht;
 • flexibel, commercieel en communicatief vaardig op alle niveaus.

Organisatie

Het Rughuis is een een uiterst succesvolle en groeiende ambulante, gespecialiseerde GGZ-instelling die zich focust op de behandeling van cliënten die lijden aan chronische rug-, bekken- en/of nekpijn. De onderscheidende zorgorganisatie biedt een bewezen effectieve en innovatieve totaalaanpak, gestoeld op het biopsychosociaal model met de focus op het behalen van een duurzaam behandelresultaat.

Het Rughuis is onderdeel van Intergrin. Intergrin is een holding voor zeer gespecialiseerde tweedelijns zorgformules (hoofdvestiging in Geleen, circa 400 medewerkers, momenteel twaalf vestigingen met de intentie het aantal vestigingen in Nederland verder te gaan uitbreiden). Intergrin wil de beste behandelingen realiseren voor patiënten met complexe, veelvoorkomende aandoeningen. Denk hierbij aan (chronische) rugklachten, maar ook aan psychosomatische stoornissen als angst, depressie en (lastig te duiden) psychosomatische klachten. Door geest én lichaam te betrekken in de problematiek, behaalt Intergrin indrukwekkende resultaten. De werkwijze van Intergrin is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu geïnnoveerd. Door multidisciplinair en innovatief bezig te zijn, blijven zij zich ontwikkelen en waarde creëren voor hun cliënten. Teneinde middelen zo effectief mogelijk in te zetten en de vestigingen te ontdoen van onnodige administratieve lastendruk, zijn ondersteunende diensten als Marketing & Communicatie, HR, ICT, Financiën, Sales, Risk Management en Recruitment bij Intergrin (Shared Service Center) ondergebracht. De bedrijfsactiviteiten worden nader toegelicht op www.intergrin.nl en www.hetrughuis.nl.

Reactie

Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/22-064-DD, naar Alexander Willemse, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Alexander via 033 – 4728087. Een assessment maakt deel uit van de selectiemethode.

Onze opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij vragen nadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten.